Liito-orava haavan rungolla
Liito-orava haavan rungolla. Kuvaaja: Rainer Carpelan/Vastavalo.fi

Liito-oravahankkeessamme julkaisemme paljon uutta tietoa, tarkennamme vanhaa ja teemme monia käytännön toimenpiteitä. Toimenpiteet jaotellaan kirjainten avulla ja ne etenevät järjestyksessä suunnittelusta seurantaan: valmistelusta eli kohteiden suunnittelusta A, maanhankinnasta suojelutarkoituksiin B, toimenpiteiden toteutuksesta C, vaikutusten seurannasta D, viestinnästä E ja hankehallinnosta F. Kirjaintunnusten avulla voi seurata esimerkiksi, mihin eri toimenpiteisiin oppaamme ja muut toimenpiteet kuuluvat.

A Suunnittelu

A1 Viralliset lajitietokannat Suomessa (Lajitietokeskus) ja Virossa (Keskkonnaamet)


A2 Inventointiopas ja kokemukset koirien käytöstä liito-oravakartoituksessa

A3 Elinympäristöverkostojen ennustemallit (kartat sopivien elinympäristöjen sijoittumisesta)

A4 Opas liito-oravan huomioimisen hyvistä käytännöistä taajama-alueilla

A5 Suojelutoimenpiteiden suunnitelmat taajamakohteille Suomessa

 • Taajamakohteiden suunnitelmat (valmistuivat vuonna 2021, kooste julkaistaan 2023)

A6 Suojelutoimenpiteiden suunnitelmat talousmetsäkohteille Suomessa

 • Suomen yksityis- ja valtionmetsäkohteiden suunnitelmat (valmistuivat vuonna 2021, kooste julkaistaan 2023)
 • Rekijokilaakson kohteiden suunnitelmat (valmistuvat vuonna 2022, kooste julkaistaan 2023)
 • Viron talousmetsäkohteiden suunnitelmat (valmistuvat vuonna 2022, kooste julkaistaan 2023)


A7 Opas liito-oravan hyvään huomioimiseen talousmetsien käsittelyssä

 • Suomen koulutuspaketti (valmistuu vuonna 2023)
 • Esite liito-oravan huomioimisesta talousmetsien käsittelyssä (valmistuu vuonna 2023)
 • Viron opasmateriaali (valmistuu vuonna 2023)


A8 Suojelutoimenpiteiden suunnitelmat haapajatkumokohteille Suomessa

 • Haapajatkumokohteiden suunnitelmat (valmistuivat vuonna 2021, kooste julkaistaan vuonna 2023)


A9 Suojelutoimenpiteiden suunnitelmat pöntötyskohteille Virossa

 • Liito-oravapönttöjen sijainti Virossa
Kartta Koillis-Virosta, johon on merkitty pönttöryhmien (1-9) sijainti.
Yhteensä 250 liito-oravanpönttöä on sijoitettu yhdeksälle alueelle (1-9) Koillis-Viroon.

B Uudet luonnonsuojelualueet

B1 Kolme aluetta (Varsinais-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo)

C Käytännön suojelutoimenpiteet

C1 Elinympäristöverkoston kehittäminen taajamakohteilla (Espoo, Jyväskylä ja Kuopio)

 • Kooste kohteiden infokylteistä (valmistuvat vuonna 2022)
 • Kooste toteutuneista toimenpiteistä taajamakohteilla (valmistuu vuonna 2023)

C2 Elinympäristöverkostojen turvaaminen talousmetsäkohteilla Suomessa ja Virossa

 • Kooste toteutuneista toimenpiteistä talousmetsäkohteilla (valmistuu vuonna 2023)

C3 Haapajatkumon turvaaminen Natura-alueilla (10 kpl) ja talousmetsäkohteilla (6 kpl) Suomessa

 • Kooste toteutuneista toimenpiteistä haapajatkumokohteilla (valmistuu vuonna 2023)

C4 Pesäpaikkojen lisääminen pöntötyksellä Virossa

 • Kooste liito-oravan pönttöjen sijoittamisesta Virossa (valmistuu vuonna 2023)

D Vaikutusten arviointi

D1 Suojelutoimenpiteiden vaikutusten seuranta

Ei virallisia hankejulkaisuja suunnitteilla.

D2 Sosioekonomiset vaikutukset

D3 Ekosysteemivaikutukset

E Viestintä sekä tiedon ja tulosten levittäminen

E1 Viestintämateriaalit

Verkkosivut usealla eri kielellä

Hanke-esite usealla eri kielellä

Hankevideot

Hankekooste/Layman’s report

 • Layman’s report (valmistuu vuonna 2024)


E2 Tiedon välitys yleisölle ja sidosryhmille

Ei virallisia hankejulkaisuja suunnitteilla.

E3 Näyttelyt ja ympäristökasvatus


E4 Työpajat ja loppuseminaarit pääosin ammattilaisryhmille

Ei virallisia hankejulkaisuja suunnitteilla.

F Hankehallinto

F1 Perustyö, raportointi ja komission seuranta (CINEA, NEEMO)

 • Updated project performance indicators (Projektin vaikuttavuuden arviointi) (valmistuu vuonna 2025)
 • After LIFE Plan (Suunnitelma hankkeen saavutusten ylläpitämisestä hankkeen jälkeen) (valmistuu vuonna 2025)


F2 Ohjausryhmien työskentely

Ei virallisia hankejulkaisuja suunnitteilla.

Päivitetty viimeksi 4.11.2022