Liito-orava haavan rungolla
Liito-orava haavan rungolla. Kuvaaja: Rainer Carpelan/Vastavalo.fi

Liito-oravahankkeessamme julkaisemme paljon uutta tietoa, tarkennamme vanhaa ja teemme monia käytännön toimenpiteitä. Toimenpiteet jaotellaan kirjainten avulla ja ne etenevät järjestyksessä suunnittelusta seurantaan: valmistelusta eli kohteiden suunnittelusta A, maanhankinnasta suojelutarkoituksiin B, toimenpiteiden toteutuksesta C ja vaikutusten seurannasta D, viestinnästä E ja hankehallinnosta F. Kirjaintunnusten avulla voi seurata esimerkiksi, mihin eri toimenpiteisiin oppaamme ja muut toimenpiteet kuuluvat.


A1 Viralliset lajitietokannat Suomessa (Lajitietokeskus) ja Virossa (Keskkonnaamet)


A2 Inventointiopas ja kokemukset koirien käytöstä liito-oravakartoituksessa


A3 Elinympäristöverkostojen ennustemallit (kartat sopivien elinympäristöjen sijoittumisesta)

 • Karkeat ennustemallikartat Suomesta ja Virosta (valmistuvat vuonna 2021)
 • Report of rules for sensitivity and availability for predictive habitat maps in Finland (Raportti ennustemallikarttojen saatavuudesta ja julkaisukelpoisuudesta) (valmistuu vuonna 2021)


A4 Opas liito-oravan huomioimisen hyvistä käytännöistä taajama-alueilla

 • Opas liito-oravan huomioimisen hyvistä käytännöistä taajama-alueilla (valmistuu vuonna 2023)

A5 Suojelutoimenpiteiden suunnitelmat taajamakohteille Suomessa

 • Taajamakohteiden suunnitelmat (valmistuvat vuonna 2021)


A6 Suojelutoimenpiteiden suunnitelmat talousmetsäkohteille Suomessa

 • Suomen yksityis- ja valtionmetsäkohteiden suunnitelmat (valmistuvat vuonna 2021)
 • Rekijokilaakson kohteiden suunnitelmat (valmistuvat vuonna 2021)
 • Viron talousmetsäkohteiden suunnitelmat (valmistuvat vuonna 2022)


A7 Opas liito-oravan hyvään huomioimiseen talousmetsien käsittelyssä

 • Suomen koulutuspaketti (valmistuu vuonna 2022)
 • Esite liito-oravan huomioimisesta talousmetsien käsittelyssä (valmistuu vuonna 2022)
 • Viron opasmateriaali (valmistuu vuonna 2022)


A8 Suojelutoimenpiteiden suunnitelmat haapajatkumokohteille Suomessa

 • Haapajatkumokohteiden suunnitelmat (valmistuvat vuonna 2021)


A9 Suojelutoimenpiteiden suunnitelmat pöntötyskohteille Virossa

 • Liito-oravapönttöjen sijainti Virossa (valmistuu vuonna 2020)

B Uudet luonnonsuojelualueet

B1 Kolme aluetta (Varsinais-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo)

C Käytännön suojelutoimenpiteet

C1 Elinympäristöverkoston kehittäminen taajamakohteilla (Espoo, Jyväskylä ja Kuopio)

 • Kooste kohteiden infokylteistä (valmistuvat vuonna 2022)
 • Kooste toteutuneista toimenpiteistä taajamakohteilla (valmistuu vuonna 2023)

C2 Elinympäristöverkostojen turvaaminen talousmetsäkohteilla Suomessa ja Virossa

 • Kooste toteutuneista toimenpiteistä talousmetsäkohteilla (valmistuu vuonna 2023)

C3 Haapajatkumon turvaaminen Natura-alueilla (10 kpl) ja talousmetsäkohteilla (6 kpl) Suomessa

 • Kooste toteutuneista toimenpiteistä haapajatkumokohteilla (valmistuu vuonna 2023)

C4 Pesäpaikkojen lisääminen pöntötyksellä Virossa

 • Kooste liito-oravan pönttöjen sijoittamisesta Virossa (valmistuu vuonna 2023)

E Viestintä sekä tiedon ja tulosten levittäminen

E1 Viestintämateriaalit

Verkkosivut usealla eri kielellä

Hanke-esite usealla eri kielellä

Hankevideot

Hankekooste/Layman’s report 2024

 • (valmistuu vuonna 2024)


E2 Tiedon välitys yleisölle ja sidosryhmille


Ei virallisia hankejulkaisuja suunnitteilla.


E3 Näyttelyt ja ympäristökasvatus


Ympäristökasvatusopas (valmistuu vuonna 2020).


E4 Työpajat ja loppuseminaarit pääosin ammattilaisryhmille


Ei virallisia hankejulkaisuja suunnitteilla.

F Hankehallinto

F1 Perustyö, raportointi ja komission seuranta (EASME, NEEMO)

 • Updated project performance indicators (Projektin vaikuttavuuden arviointi) (valmistuu vuonna 2025)
 • After LIFE Plan (Suunnitelma hankkeen saavutusten ylläpitämisestä hankkeen jälkeen) (valmistuu vuonna 2025)


F2 Ohjausryhmien työskentely


Ei virallisia hankejulkaisuja suunnitteilla.

Päivitetty viimeksi 25.11.2020