Liito-orava haavan rungolla
Liito-orava haavan rungolla. Kuvaaja: Rainer Carpelan/Vastavalo.fi

Liito-orava-LIFE-hankkeessa julkaisemme paljon uutta tietoa, tarkennamme vanhaa ja teemme monia käytännön toimenpiteitä. Tavoitteemme on ollut tehdä niin hyvät oppaat, että niiden avulla liito-oravan esiintyminen turvataan tulevaisuudessa koko sen levinneisyysalueella. Oppaat on suunnattu maankäytön ammattilaisille, mutta myös luonnosta kiinnostuneille yksityishenkilöille.

Oppaiden ja julkaisujen tekemiseen ovat osallistuneet Espoon, Jyväskylän ja Kuopion kaupungit, Kuopion luonnontieteellinen museo, Suomen metsäkeskus, Metsähallitus Metsätalous Oy, Metsähallituksen Luontopalvelut, Suomen luonnonsuojeluliitto, Pohjois-Savon ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Keskkonnaamet. Valtaosa kumppaneista on osallistunut oppaiden sisällön tekemiseen. Oppaita ovat arvioineet myös useat viranomaiset alueellisista ELY-keskuksista.

Tällä sivulla hankkeen oppaat ja muut julkaisut ovat seuraavassa teemojen mukaisessa järjestyksessä:

 • Liito-oravatieto ja luontokasvatus
 • Liito-orava talousmetsissä
 • Liito-orava taajamametsissä
 • Liito-orava suojelualueilla
 • Liito-orava-LIFE-hankkeen esittelymateriaalit ja hallinto

Liito-oravatieto ja luontokasvatus

Liito-orava talousmetsissä

 • (A6) Suomen yksityis- ja valtionmetsäkohteiden suunnitelmat (valmistuivat vuonna 2021, kooste julkaistaan 2023)
 • (A6) Rekijokilaakson kohteiden suunnitelmat (valmistuvat vuonna 2022, kooste julkaistaan 2023)
 • (A6) Viron talousmetsäkohteiden suunnitelmat (valmistuvat vuonna 2022, kooste julkaistaan 2023)
 • (A7) Opas liito-oravan hyvään huomioimiseen talousmetsien käsittelyssä
  • Metsäkeskuksen julkaisema opas Liito-orava talousmetsissä (metsakeskus.fi, pdf, 8 Mt)
  • Esite liito-oravan huomioimisesta talousmetsien käsittelyssä (valmistuu vuonna 2023)
  • Kattava tietokirja “Lendoravaraamat” (online.fliphtml5.com, viron kielellä)
 • (C2) Elinympäristöverkostojen turvaaminen talousmetsäkohteilla Suomessa ja Virossa
  • Kooste toteutuneista toimenpiteistä talousmetsäkohteilla (valmistuu vuonna 2023)
 • (C3) Haapajatkumon turvaaminen talousmetsäkohteilla (6 kpl) Suomessa
  • Kooste toteutuneista toimenpiteistä haapajatkumokohteilla (valmistuu vuonna 2023)

Liito-orava taajamametsissä

Liito-orava suojelualueilla

 • (A8) Suojelutoimenpiteiden suunnitelmat haapajatkumokohteille Suomessa
  • Haapajatkumokohteiden suunnitelmat (valmistuivat vuonna 2021, kooste julkaistaan 2023)
 • (B1) Kolmen uuden luonnonsuojelualueen sijainti kartalla (Varsinais-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) (pdf, 175 kt)
 • C3 Haapajatkumon turvaaminen Natura-alueilla (10 kpl) Suomessa
  • Kooste toteutuneista toimenpiteistä haapajatkumokohteilla (valmistuu vuonna 2023)
 • C4 Pesäpaikkojen lisääminen pöntötyksellä Virossa
  • Kooste liito-oravan pönttöjen sijoittamisesta Virossa (valmistuu vuonna 2023)

Liito-orava-LIFE-hankkeen esittelymateriaalit ja hallinto

Päivitetty viimeksi 4.8.2023