Gulaktiga, små bitar på handflatan.
Flygekorrens avföring. Foto: Melanie Hall

Vårt mål är att göra så bra handböcker att vi med hjälp av dem kan trygga förekomsten av flygekorre i framtiden i hela dess utbredningsområde. Handböckerna riktar sig till yrkesutbildade personer inom markanvändningen, men också till privatpersoner som är intresserade av naturen.

Teman nedan: Handböcker och Utbildningar & seminarier (projektverksamhetens kod inom parentes).

Handböcker

(A2) Flygekorre. Information om arten och kartläggningsguide.

Guiden berättar vilka de vanligaste dragen är i flygekorrens habitat. I guiden får läsaren bekanta sig med den allmänt använda metoden där förekomsten av flygekorre kartläggs med hjälp av spillning och urinspår.

(A4) Handbok om god praxis – Samordning av skyddet av flygekorrar och markanvändningen i kommuner och städer

I den praktiska handboken berättas om god praxis för planläggningen i Jyväskylä, Esbo och Kuopio. För handboken har man analyserat erfarenheter av tidigare planläggningsfall i projektets målstäder och sammanställningen grundar sig på uppföljning under flera år.

(A7) Handbok för behandlingen av ekonomiskogar (färdigställs i slutet av 2022)

I utbildningspaketet ingår en handbok och en serie praktiska utbildningar. Som utbildningsobjekt används projektområden där man åskådliggör objektplanering som är exemplarisk med tanke på flygekorren. Handboken görs i Finland (Finlands skogscentral) och i Estland (Keskkonnaamet).

(E3) Paket för miljöfostran

Handboken för beaktande av flygekorren i miljöfostran ger tips och exempel på praktiskt arbete.

Tydliga konstruktionsanvisningar för flygekorre holkar ingår i miljöfostranpaketet. Var noga med att be markägaren (även i städerna) om tillstånd att hänga upp holkar!

Utbildning och seminarier

Information om öppna utbildningstillfällen, workshopar och seminarier finns på projektets webbplats under rubriken Evenemang.

Senast uppdaterad 19.10.2022