En liten ekorre med stora ögon och små öron på en trädstam.
Flygekorre på en asp. Foto: Rainer Carpelan/Vastavalo.fi

Inom projektet Flygekorre-LIFE publicerar vi mycket ny information, preciserar den gamla och vidtar många praktiska åtgärder. Vårt mål har varit att göra så bra handböcker att vi med hjälp av dem kan trygga förekomsten av flygekorre i framtiden i hela dess utbredningsområde. Handböckerna riktar sig till yrkesutbildade personer inom markanvändningen, men också till privatpersoner som är intresserade av naturen.

I utarbetandet av handböckerna och publikationerna deltog Esbo, Jyväskylä och Kuopio stad, Kuopio naturvetenskapliga museum, Finlands skogscentral, Forststyrelsen Skogsbruk Ab, Forststyrelsen Naturtjänster, Finlands naturskyddsförbund, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Egentliga Finland och Keskkonnaamet. Största delen av samarbetspartnerna har deltagit i utarbetandet av innehållet i handböckerna. Handböckerna har också utvärderats av flera myndigheter vid de regionala NTM-centralerna.

På den här sidan finns projektets handböcker och andra publikationer i följande ordningsföljd enligt tema:

  • Information om Flygekorre och miljöfostran
  • Flygekorre i ekonomiskogar
  • Flygekorre i tätorter
  • Flygekorre i naturskyddsområden
  • Presentationsmaterial och administration av projektet Flygekorre-LIFE

Information om Flygekorre och miljöfostran

Flygekorre i ekonomiskogar

Flygekorre i tätorter

Flygekorre i naturskyddsområden

Presentationsmaterial och administration av projektet Flygekorre-LIFE

Senast uppdaterad 12.4.2024