Kymenlaaksoon ja Päijät-Hämeeseen perusteilla suojelualueita

Kymenlaaksoon ja Päijät-Hämeeseen ollaan perustamassa luonnonsuojelualueita. Suojeltaviksi suunnitellut alueet ovat valtion omistamia, jo aikaisemmin luonnonsuojelutarkoituksiin osoitettuja maita. Alueet kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin, Natura 2000 -verkostoon ja METSO-ohjelmaan.

Ympäristöministeriön asetuksella perustetaan 60 luonnonsuojelualuetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 1 200 hehtaaria. Samanaikaisesti annettavalla valtioneuvoston asetuksella on lisäksi tarkoitus perustaa 10 luonnonsuojelualuetta yhteispinta-alaltaan noin 2 200 hehtaaria.

Kohteet sijaitsevat seuraavien kuntien alueella: Hamina, Heinola, Iitti, Kotka, Kouvola, Loviisa, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

Ympäristöministeriö pyysi 10.5.2022 mennessä lausuntoja asetusluonnoksista, jotka koskevat Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntiin perustettavia luonnonsuojelualueita

Kartat

Kartat ovat pdf-tiedostoja. Muut kohteet sijaitsevat Kymenlaaksossa, 11 sijaitsee Päijät-Hämeen maakunnassa Iitin kunnassa.

Yleissilmäyskartat

Kuntakohtaiset kartat

Valtioneuvoston asetuksella perustettavat luonnosuojelualueet – Naturskyddsområden som ska inrättas genom en förordning av statsrådet

Kartat ovat pdf-tiedostoja. Kartorna är pdf filer, på finska.


1) Rajasuon luonnonsuojelualue / Rajasuo naturskyddsområde
2) Kelloniemen luonnonsuojelualue / Kelloniemi naturskyddsområde
3) Luhdanmäen ja Nuoramensaaren luonnonsuojelualue / naturskyddsområdet Luhdanmäki ja Nuoramensaari
4) Alajalansuon, Hangassuon ja Haukkasuon luonnonsuojelualue / naturskyddsområdet Alajalansuo, Hangassuo ja Haukkasuo
5) Enäsuon luonnonsuojelualue / Enäsuo naturskyddsområde
6) Hirvenpäänsuon luonnonsuojelualue / Hirvenpäänsuo naturskyddsområde
7) Karhunsuon ja Hietakankaanniemen luonnonsuojelualue / naturskyddsområdet Karhunsuo ja Hietakankaanniemi
8) Suurisuon ja Läsönsuon luonnonsuojelualue / naturskyddsområdet Suurisuo ja Läsönsuo
9) Järvensuon luonnonsuojelualue / Träskesmossens naturskyddsområde
10) Kymijoen rantojen ja saarien luonnonsuojelualue / naturskyddsområdet Kymmene älvs stränder och öar


Ympäristöministeriön asetuksella perustettavat luonnonsuojelualueet – Naturskyddsområden som ska inrättas genom en förordning av miljöministeriet

Kartat ovat pdf-tiedostoja. Kartorna är pdf filer, på finska.


1) Jänisahon luonnonsuojelualue / Jänisaho naturskyddsområde
2) Kirkkojärven luonnonsuojelualue / Kirkkojärvi naturskyddsområde
3) Kuvourin luonnonsuojelualue / Kuvouri naturskyddsområde
4) Mustasaarenmaan luonnonsuojelualue / Mustasaarenmaa naturskyddsområde
5) Palanneenmäen luonnonsuojelualue / Palanneenmäki naturskyddsområde
6) Portimon luonnonsuojelualue / Portimo naturskyddsområde
7) Rajavuoren luonnonsuojelualue / Rajavuori naturskyddsområde
8) Haavemäen luonnonsuojelualue / Haavemäki naturskyddsområde
9) Kaalijoen, Pyydysmäen ja Saviojan taponlehtilehtojen luonnonsuojelualue / naturskyddsområde
10) Kellarivuoren luonnonsuojelualue / Kellarivuori naturskyddsområde
11) Kukkomäen metsän luonnonsuojelualue / Kukkomäen metsä naturskyddsområde
12) Letkavuoren luonnonsuojelualue / Letkavuori naturskyddsområde
13) Löllänvuoren luonnonsuojelualue / Löllänvuori naturskyddsområde
14) Metsälinnan luonnonsuojelualue / Metsälinna naturskyddsområde
15) Metsälän luonnonsuojelualue / Metsälä naturskyddsområde
16) Paimentytön luonnonsuojelualue / Paimentyttö naturskyddsområde
17) Pöytähongan luonnonsuojelualue / Pöytähonka naturskyddsområde
18) Savilahden luonnonsuojelualue / Savilahti naturskyddsområde
19) Haukkavuoren luonnonsuojelualue / Haukkavuori naturskyddsområde
20) Huumanpohjan luonnonsuojelualue / Huumanpohja naturskyddsområde
21) Koivusaaren luonnonsuojelualue / Koivusaari naturskyddsområde
22) Kolisevan luonnonsuojelualue / Koliseva naturskyddsområde
23) Mäyrälän luonnonsuojelualue / Mäyrälä naturskyddsområde
24) Suurisuon ja Rajajärven luonnonsuojelualue / naturskyddsområdet Suurisuo ja Rajajärvi
25) Alastalon luonnonsuojelualue / Alastalo naturskyddsområde
26) Haaranojan luonnonsuojelualue / Haaranoja naturskyddsområde
27) Junkkarinvuoren luonnonsuojelualue / Junkkarinvuori naturskyddsområde
28) Kaipiaisten lähdelehdon luonnonsuojelualue / naturskyddsområdet Kaipiaisten lähdelehto
29) Kauriosuon luonnonsuojelualue / Kauriosuo naturskyddsområde
30) Keltin ja Ahkojan rantalehtojen luonnonsuojelualue / naturskyddsområdet Keltin ja Ahkojan rantalehdot
31) Kuusinensaaren luonnonsuojelualue / Kuusinensaari naturskyddsområde
32) Mutiansaaren luonnonsuojelualue / Mutiansaari naturskyddsområde
33) Peltolan luonnonsuojelualue / Peltola naturskyddsområde
34) Pykälistön luonnonsuojelualue / Pykälistö naturskyddsområde
35) Rainionmäen ja Sammalsuon pellon luonnonsuojelualue / naturskyddsområdet Rainionmäen ja Sammalsuon pelto
36) Ritin lehtokorven luonnonsuojelualue / naturskyddsområdet Ritin lehtokorpi
37) Röykynmäen luonnonsuojelualue / Röykynmäki naturskyddsområde
38) Salonsaaren luonnonsuojelualue / Salonsaari naturskyddsområde
39) Sikkolammen metsän luonnonsuojelualue / naturskyddsområdet Sikkolammen metsä
40) Somuranmäen luonnonsuojelualue / Somuranmäki naturskyddsområde
41) Soramäen luonnonsuojelualue / Soramäki naturskyddsområde
42) Suomäen luonnonsuojelualue / Suomäki naturskyddsområde
43) Syrjälän luonnonsuojelualue / Syrjälä naturskyddsområde
44) Tammirannan luonnonsuojelualue / Tammiranta naturskyddsområde
45) Tervajärven rotkon luonnonsuojelualue / naturskyddsområdet Tervajärven rotko
46) Tuonsaarenvierun luonnonsuojelualue / Tuonsaarenvieru naturskyddsområde
47) Uunolan luonnonsuojelualue / Uunola naturskyddsområde
48) Vahtermäen kallionaluslehdon luonnonsuojelualue / naturskyddsområdet Vahtermäen kallionaluslehto
49) Vainion luonnonsuojelualue / Vainio naturskyddsområde
50) Valkialamminmäen luonnonsuojelualue / Valkialamminmäki naturskyddsområde
51) Vehkojan luonnonsuojelualue / Vehkoja naturskyddsområde
52) Vuurttinsuon ja Korpijärvenojan luonnonsuojelualue / naturskyddsområdet Vuurttinsuo ja Korpijärvenoja
53) Ylätalon luonnonsuojelualue / Ylätalo naturskyddsområde
54) Kellokankaan luonnonsuojelualue / Kellokangas naturskyddsområde
55) Koppelmäen luonnonsuojelualue / Koppelmäki naturskyddsområde
56) Mustalammen metsän luonnonsuojelualue / naturskyddsområdet Mustalammen metsä
57) Patamäen luonnonsuojelualue / Patamäki naturskyddsområde
58) Puttoin luonnonsuojelualue / Puttoi naturskyddsområde
59) Degerbergetin luonnonsuojelualue / Degerbergets naturskyddsområde
60) Siltasenkankaan luonnonsuojelualue / Siltasenkangas naturskyddsområde

Lisätietoja

  • Lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 433, leila.suvantola@gov.fi
  • Aluepäällikkö Annukka Rasinmäki, Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut, puh. 0206 39 4694, annukka.rasinmaki@metsa.fi