Metsähallituksella keskeinen rooli matkalla kohti hiilineutraalia Suomea

Metsähallituksella on tärkeä rooli Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Edesautamme ilmasto-ohjelmallamme hiilineutraaliuden saavuttamista vuoteen 2035 mennessä lisäämällä hiilinieluja ja -varastoja ja puhtaan energian tuotantoa sekä vähentämällä päästöjämme.

Vastaamme ilmastonmuutoksen hillinnän ja muutokseen sopeutumisen haasteisiin

Lisäämme valtion monikäyttömetsien hiilinielua 10 prosentilla vuoteen 2035 mennessä

Keskeisenä keinonamme hiilinielujen turvaamisessa ja kasvattamisessa ovat hyvä metsien ja luonnonsuojelualueverkoston hoito, harkittu ennallistaminen sekä suunnittelun edelleen kehittäminen.

Moninkertaistamme tuulivoiman tuotannon valtion mailla

Valtion maille rakennettava tuulivoima ja asiakkaille toimitettava energiapuu ja ainespuun mukana kertyvä energia vähentävät energiantuotannosta syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä.

Pienennämme hiilijalanjälkeämme

Pienennämme hiilijalanjälkeämme energiatehokkuusjärjestelmällä, luopumalla öljyn käytöstä kiinteistöjen lämmityksessä sekä kehittämällä hankintoja, logistiikkaa ja operaatioita.

Vähennämme ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia monimuotoisuudelle

Lisäämme merkittävästi aktiivista luonnonhoitoa ja heikentyneiden elinympäristöjen ennallistamista niin luonnonsuojelualueilla kuin monikäyttömetsissä.

Tutustu!

Metsähallituksen ilmasto-ohjelma

Valtion maista ja toiminnastamme niillä muodostuu ilmastoviisas, aktiivisesti hoidettu kokonaisuus, joka vastaa sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että siihen sopeutumisen haasteisiin.