Saamelainen kulttuuriperintö ja Metsähallitus

Saamelaiset ovat Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän alueella asuva alkuperäiskansa, jolla on oma kieli, kulttuuri, elämäntapa ja identiteetti. Suomessa saamelaisia on noin 10 000. Metsähallitus toimii Pohjois-Lapissa saamelaisten kotiseutualueella, joka käsittää Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat sekä Sodankylän kunnasta Lapin paliskunnan alueen.

Metsähallitus-lain mukaan on Metsähallituksen hallinnassa olevien luonnonvarojen hoito, käyttö ja suojelu sovitettava yhteen saamelaisalueella siten, että saamelaisten kulttuurin harjoittamisen edellytykset turvataan.

Monet Pohjois-Lapin kansallispuistot ja erämaa-alueet sisältävät saamelaisten kulttuuriperintöön liittyviä kohteita, kuten poroerotusalueita ja vanhoja asuintiloja, ja niitä hoitaa Metsähallituksen Luontopalvelut. Monet asuinpaikat ovat myös kasvi- ja eläinlajistoltaan arvokkaita perinnemaisemia.

Olemme teettäneet laajoja kulttuuriperintöinventointeja saamelaisalueella ja kunnostaneet historiallisia rakennuksia. Kunnostustyö toteutetaan yhdessä Saamelaismuseo Siidan sekä Museoviraston asiantuntijoiden kanssa.

Valtion alueilla on myös useita saamelaiskulttuurin muinaisia pyhiä paikkoja. Osa niistä on kuulunut tietyille perheille, osa ollut laajemminkin tunnettuja. Vaikka pyhien paikkojen merkitys on aikojen kuluessa osin muuttunut, ne ovat edelleen saamelaisyhteisölle erittäin tärkeitä ja niitä tulee kohdella kunnioittaen.

Matalaa puustoa kasvava saari järven keskellä. Ukonsaari, Inarijärvi. Kuva Pasi Nivasalo.
Ukonsaari Inarijärvessä on saamelaisten pyhä paikka. Kuva Pasi Nivasalo.

Saamen kielet ja elävä kulttuuriperintö

Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siida Inarissa kertoo kävijöille yhdessä sekä Saamenmaan kulttuuriperinnöstä että luonnosta. Tunturi-Lapin luontokeskus Enontekiön Hetassa antaa tietoa saamelaisesta paimentolaiskulttuurista.

Luontokeskukset palvelevat myös alueen asukkaiden omaa tapahtumatoimintaa ja kulttuurin harjoittamista.

Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä: pohjois- , inarin- ja koltansaamea.

Lundui.fi-verkkopalvelussamme on retkeilijälle tietoa saamelaisalueen luonnosta ja kulttuuriperinnöstä näillä kielillä. Metsähallitus julkaisee saamen kielillä myös tiedotteita, oppaita, lupia ja muita aineistoja. Lisäksi olemme teettäneet selvityksiä saamelaisalueen paikannimistä ja luovuttaneet aineiston Maanmittauslaitokselle.

Lisätietoa