Metsähallitus Metsätalous Oy – hyvinvointia ja uusiutuvaa raaka-ainetta

Metsähallitus Metsätalous Oy on Metsähallituksen omistama tytäryhtiö, joka hoitaa ja käyttää liiketoiminnan piirissä olevia PEFC-sertifioituja valtion metsiä.

Metsäkone monikäyttömetsässä

Olemme osa bio- ja kiertotalouden arvoketjua. Tuotamme kestävästi ja vastuullisesti puuta metsä- ja energiateollisuuden tarpeisiin. Korjaamme valtion monikäyttömetsistä vuosittain kuusi miljoonaa kuutiota puuta – noin puolet vuotuisesta kasvusta (13 milj. kuutiota). Turvaamme luonnon monimuotoisuuden kaikissa metsätalouden toimissa.

Metsätalouden lisäksi Metsähallituksen metsiä hyödynnetään luontomatkailussa, porotaloudessa sekä luonnontuotealalla. Niissä myös retkeillään, metsästetään ja marjastetaan eli käytössämme olevat metsät ovat sananmukaisesti monikäyttömetsiä.

Metsätalouden ja Metsähallituksen muun liiketoiminnan tuotot, yli 100 miljoonaa euroa vuodessa, tuloutamme valtiolle ja sitä kautta yhteiskunnan erilaisiin tarpeisiin. Sen lisäksi tuotamme työtä paikallisille yrittäjille. Metsätalouden tuottama taloudellinen hyvinvointi jakautuu palkkojen ja palkkioiden, verojen sekä hankintojen ja osinkojen muodossa maan eri osiin.

Kannamme yhteiskunnallisen vastuumme

Otamme metsätaloudessa korostetusti huomioon yhteiskunnalliset hyödyt. Tämä tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden, saamelaiskulttuurin sekä työllisyyden edistämisen huomioimista metsätalouden toiminnassa.

Yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden (YYV) perusteella näiden huomioon ottamisen vuoksi rajoitetun käytön piirissä oleva monikäyttömetsien metsämaan pinta-ala oli vuonna 2023 kokonaisuudessaan 617 000 ha eli 17,2 % monikäyttömetsien metsämaasta (603 000 ha ja 16,7 % v. 2022).

YYV:iden lisäksi muiden mm. luonnonsuojelulain ja metsälain mukaisten sekä kaavoituksesta aiheutuvien käytönrajoitusten piirissä oli noin 213 000 ha monikäyttömetsien metsämaata. Yhteensä 23 % monikäyttömetsien pinta-alasta oli eri syistä rajoitetun käytön piirissä.

Käyttörajoitteet alentavat Metsähallituksen tuloksentekokykyä. Metsähallitus Metsätalous Oy:n toiminnassa velvoitteiden huomioon ottaminen pienentää hakkuukertymiä ja lisää suunnittelukustannuksia.

Rajoitteiden vaikutus Metsähallituksen liiketoiminnan liikevoittoon oli vuonna 2023 laskennallisesti 110,3 miljoonaa euroa vuodessa, joista suurin osa liittyy Metsätalous Oy:n toiminnanrajoituksiin. Metsätalouden panostus yhteiskunnallisiin hyötyihin oli 107,8 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Keskeiset tunnusluvut

Metsätalouden tunnusluvutVuosi 2023 (2022)
Liikevaihto393,0 milj. euroa (349,0)
Korjattu puumäärä (aines ja energiapuu)6,3 milj. kuutiometriä (6,0)
Muut yhteiskunnalliset hyödyt107,8 milj. euroa / vuosi (77,8)
Maata metsätalouden liiketoiminnan käytössä2,76 milj. hehtaaria
Lisäksi 0,44 milj. hehtaaria rajoitetussa metsätalouskäytössä
Monikäyttömetsien kasvu / vuosi (VMI12)13,34 milj. kuutiometriä (13,34)
Monikäyttömetsien hiilinielu (VMI12)128 milj.t.C (118)
Henkilöstömäärä 31.12.369 (353)
Urakoitsijat työntekijöineen1500 htv

Lisää tunnuslukuja löytyy vuosittain keväällä ilmestyvistä Vuosi- ja vastuullisuusraportista sekä Yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet -raportista.