Metsähallitus Metsätalous Oy – hyvinvointia ja uusiutuvaa raaka-ainetta

Metsähallitus Metsätalous Oy on Metsähallituksen omistama tytäryhtiö, joka hoitaa ja käyttää liiketoiminnan piirissä olevia PEFC-sertifioituja valtion metsiä.

Metsäkone monikäyttömetsässä

Olemme osa bio- ja kiertotalouden arvoketjua. Tuotamme kestävästi ja vastuullisesti puuta metsä- ja energiateollisuuden tarpeisiin. Korjaamme valtion monikäyttömetsistä vuosittain kuusi miljoonaa kuutiota puuta – noin puolet vuotuisesta kasvusta. Turvaamme luonnon monimuotoisuuden kaikissa metsätalouden toimissa.

Metsätalouden lisäksi Metsähallituksen metsiä hyödynnetään luontomatkailussa, porotaloudessa sekä luonnontuotealalla. Niissä myös retkeillään, metsästetään ja marjastetaan eli käytössämme olevat metsät ovat sananmukaisesti monikäyttömetsiä.

Metsätalouden ja Metsähallituksen muun liiketoiminnan tuotot, yli 100 miljoonaa euroa vuodessa, tuloutamme valtiolle ja sitä kautta yhteiskunnan erilaisiin tarpeisiin. Sen lisäksi tuotamme työtä paikallisille yrittäjille. Metsätalouden tuottama taloudellinen hyvinvointi jakautuu palkkojen ja palkkioiden, verojen sekä hankintojen ja osinkojen muodossa maan eri osiin.

Kannamme yhteiskunnallisen vastuumme

Otamme metsätaloudessa korostetusti huomioon yhteiskunnalliset hyödyt. Tämä tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden, saamelaiskulttuurin sekä työllisyyden edistämisen huomioimista metsätalouden toiminnassa.

Näihin yhteiskunnallisiin panostuksiin liittyen metsätaloustoiminnan ulkopuolella tai rajoitetussa käytössä on 593 000 hehtaaria monikäyttömetsää.

Käyttörajoitteet alentavat Metsähallituksen tuloksentekokykyä. Niiden vaikutus liikevoittoon oli vuonna 2019 laskennallisesti noin 77 miljoonaa euroa vuodessa (koko Metsähallitus), joista suurin osa liittyy Metsätalous Oy:n toiminnanrajoituksiin. Metsätalouden panostus yhteiskunnallisiin hyötyihin on siis ollut vuosittain 55 – 75 miljoonaa euroa.

Metsätalouden tunnusluvutLuvut vuodelta 2019
Liikevaihto335 milj. euroa
Myynti / vuosi6,3 milj. kuutiometriä
Muut yhteiskunnalliset hyödyt75 milj. euroa / vuosi
Talousmetsien metsämaata3,5 milj. hehtaaria, joista ilman rajoituksia 2,7 milj. hehtaaria
Talousmetsien kasvu / vuosi13,3, milj. kuutiometriä
Vakinainen henkilöstö447
Urakoitsijat työntekijöineen2000