Ympäristöopas

Ympäristöoppaan kansi, taustalla metsää

Metsähallitus Metsätalous Oy:n ympäristöopas on Metsähallituksen julkaisema metsänhoidon käsikirja valtion monikäyttömetsien hoitoon ja käyttöön. Opas on saatavana e-kirjana ja pdf-julkaisuna.

Ympäristöopas e-kirja
Ympäristöopas PDF (5700 kt, julkaisut.metsa.fi)

Oppaan ohjeistus perustuu lainsäädännön, metsäsertifioinnin ja Metsähallituksen itse asettamiin vaatimuksiin ja suosituksiin toimenpiteistä, joilla edistetään metsien monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita valtion monikäyttömetsissä. Yhdessä Metsähallitus Metsätalous Oy:n metsänhoito-ohjeen kanssa ympäristöopas muodostaa kattavan ympäristöohjeistuksen.

Opas on ilmestynyt ensimmäisen kerran vuonna 1993 ja sitä on vuosien mittaan useaan otteeseen uudistettu. Edellinen päivitys julkaistiin seitsemän vuotta sitten. Kesällä 2018 julkaistu opas on järjestyksessään viides. Suurimmat nykyiseen oppaaseen tehdyt muutokset ovat kuolleen puun korjuun lopettaminen, riistatiheiköiden koon ja määrän kasvattaminen sekä vesiensuojelun tehostaminen mm. uusia paikkatietoaineistoja hyväksi käyttäen.

Ympäristöopas on tarkoitettu ensisijaisesti Metsähallitus Metsätalous Oy:n henkilöstön sekä urakoitsijoiden ja heidän työntekijöidensä käyttöön. Opas on vapaasti kaikkien metsätaloudesta kiinnostuneiden saatavilla e-kirjana ja PDF:nä.

Katso oppaasta tekemämme pieni esittelyvideo (kesto 2.54).

Metsänhoito-ohje

Ympäristöoppaan rinnalla valtion monikäyttömetsien hoidossa käytetään Metsänhoito-ohjetta. Päivitetty ohje on saatavana pdf-julkaisuna. Klikkaa linkkiä

Metsänhoito-ohje pdf (20.1.2022, 4,35 Mt)