Ympäristöopas ja metsänhoito-ohje

Ympäristöopas

Puunrunkoa tai juuristoa peittyneenä vihreän sammalen alle.

Metsähallitus Metsätalous Oy:n ympäristöopas on Metsähallituksen julkaisema metsänhoidon käsikirja valtion monikäyttömetsien hoitoon ja käyttöön. Opas on saatavana e-kirjana ja pdf-julkaisuna.

Opas on ilmestynyt ensimmäisen kerran vuonna 1993, ja sitä on vuosien mittaan useaan otteeseen uudistettu. Vuodesta 2022 alkaen opasta on päivitetty vuosittain. Viimeisimmässä päivityksessä tehdyt muutokset on merkitty muutoslokiin:

Oppaan ohjeistus perustuu lainsäädännön, metsäsertifioinnin ja Metsähallituksen itse asettamiin vaatimuksiin ja suosituksiin toimenpiteistä, joilla edistetään metsien monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita valtion monikäyttömetsissä. Yhdessä Metsähallitus Metsätalous Oy:n metsänhoito-ohjeen kanssa ympäristöopas muodostaa kattavan ympäristöohjeistuksen.

Ympäristöopas on tarkoitettu ensisijaisesti Metsähallitus Metsätalous Oy:n henkilöstön sekä urakoitsijoiden ja heidän työntekijöidensä käyttöön. Opas on vapaasti kaikkien metsätaloudesta kiinnostuneiden saatavilla e-kirjana ja pdf-julkaisuna.

Metsänhoito-ohje

Ympäristöoppaan rinnalla valtion monikäyttömetsien hoidossa käytetään Metsänhoito-ohjetta. Ohje on saatavana pdf-julkaisuna. Päivämäärä viittaa viimeisimpään päivitysajankohtaan.

Ympäristöoppaasta yhteenveto suomeksi, pohjoissaameksi, ruotsiksi ja englanniksi

Kansikuva englanninkielisestä yhteenveto-dokumentista. Kannessa koivumetsää ja otsikko.
Yhteenveto ympäristöoppaasta on saatavilla neljällä eri kielellä.

Ympäristöoppaasta on tehty myös yhteenveto, joka on saatavana samansisältöisenä suomeksi, ruotsiksi ja pohjoissaameksi sekä hieman laajennettuna englanninkielisenä versiona.

Oppaasta on myös tehty vuonna 2018 lyhyt esittelyvideo suomeksi (Youtube, kesto 2.54).