Ympäristöopas ja metsänhoito-ohje

Ympäristöopas

Ympäristöopas-kirjan kansi jossa harmaapainotteinen luontolähikuva

Metsähallitus Metsätalous Oy:n ympäristöopas on Metsähallituksen julkaisema metsänhoidon käsikirja valtion monikäyttömetsien hoitoon ja käyttöön. Opas on saatavana e-kirjana ja pdf-julkaisuna.

Ympäristöopas e-kirja
Ympäristöopas pdf (9 Mt, pdf)

Ympäristöoppaan päivityksessä tehdyt muutokset

Muutosloki

Oppaan ohjeistus perustuu lainsäädännön, metsäsertifioinnin ja Metsähallituksen itse asettamiin vaatimuksiin ja suosituksiin toimenpiteistä, joilla edistetään metsien monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita valtion monikäyttömetsissä. Yhdessä Metsähallitus Metsätalous Oy:n metsänhoito-ohjeen kanssa ympäristöopas muodostaa kattavan ympäristöohjeistuksen.

Opas on ilmestynyt ensimmäisen kerran vuonna 1993 ja sitä on vuosien mittaan useaan otteeseen uudistettu. Vuodesta 2022 alkaen opasta on päivitetty vuosittain.

Ympäristöopas on tarkoitettu ensisijaisesti Metsähallitus Metsätalous Oy:n henkilöstön sekä urakoitsijoiden ja heidän työntekijöidensä käyttöön. Opas on vapaasti kaikkien metsätaloudesta kiinnostuneiden saatavilla e-kirjana ja pdf-julkaisuna.

Oppaasta tehtiin joitakin vuosia sitten pieni esittelyvideo (kesto 2.54).

Metsänhoito-ohje

Ympäristöoppaan rinnalla valtion monikäyttömetsien hoidossa käytetään Metsänhoito-ohjetta. Päivitetty ohje on saatavana pdf-julkaisuna. Klikkaa linkkiä

Metsänhoito-ohje pdf (9.1.2023, 4,36 Mt)