Metsähallitus Kiinteistökehitys – lisäarvoa maille ja vesille

Metsähallitus Kiinteistökehitys vastaa kaavoituksesta Metsähallituksessa, myy ja vuokraa alueita yksityisille ja yrityksille, tekee tuulivoiman hankekehitystä ja hankemyyntiä, vuokraa kiviainesten ottopaikkoja ja vastaa Metsähallituksen maanmyynnistä ja -ostoista.

Metsähallitus Kiinteistökehitys on Metsähallituksen liiketoiminnan vastuualue. Tehtävänämme on luoda monipuolisia mahdollisuuksia biotaloudelle ja liiketoiminnalle.

Etsimme valtion mailta tuulivoimatoimintaan sopivia alueita ja jalostamme niitä eteenpäin. Näin edistämme Suomen tavoitetta lisätä tuulivoiman osuutta energiantuotannossa ja olla hiilineutraali vuonna 2035.

Selvitämme aktiivisesti kaavoitustarpeita ja edistämme maankäyttöä niin, että syntyy mahdollisuuksia paikalliselle yrittäjyydelle. Kaavoitamme mökkitontteja ja tontteja niin yksityisasiakkaiden kuin matkailuyritysten ja teollisuuden tarpeisiin. Lisäksi pidämme huolta retkeilyalueista ja luomme edellytyksiä luontomatkailuyrityksille.

Vastaamme myös Metsähallituksen maanmyynnistä ja hankinnasta, teemme maanvuokra- ja maankäyttösopimuksia sekä annamme suostumuksia erilaisiin toimintoihin valtion alueilla. Maakaupan päätavoite on kehittää Metsähallituksen hallinnoimaa kiinteistöomaisuutta niin, että se on tuottavassa ja tehokkaassa käytössä. Tämän lisäksi hankimme maata puolustusvoimien, opetuksen ja tutkimuksen tarpeisiin sekä metsäpuiden siemenviljelysten perustamista varten.

Kartoitamme aktiivisesti valtion mailla olevia kiviainesvaroja. Tarvittaessa kehittämme kiviainekset hyödyntämisvalmiiksi sekä myymme ja vuokraamme kiviainesvarantoja. Huolehdimme myös valtion edunvalvonnasta kaivosasioissa.