Tukkimäen tuulivoimapuisto

Suunnittelemme yhdessä Pohjan Voiman kanssa tuulivoimapuistoa Karstulan Tukkimäelle. Suunnittelu koskee alustavasti 8–13 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu nimellisteho on noin 70–130 megawattia. Voimaloiden määrä, sijainti, teho ja tekniset tiedot tarkentuvat kaavoitus- ja lupaprosesseissa, jotka kestävät tyypillisesti useita vuosia.

Karstulan Tukkimäen hankealue kartalla

Lue lisää

Hankkeen omilta verkkosivuilta löydät lisätietoa ja ajankohtaisia asioita.

Hanketta koskeva kaavoitusaloite hyväksyttiin Karstulan kunnanhallituksessa kesäkuussa 2022. Sen jälkeen hankesuunnitelmaa on täsmennetty, ja kunnanhallitus hyväksyi päivitetyn kaavoitusaloitteen kokouksessaan maanantaina 14.11.2022.

Aiemmin Leinnevankankaan nimellä julkaistu projekti on nyt nimeltään Tukkimäen tuulipuisto. Uusi nimi kuvaa paremmin hankealueen nykyistä sijaintia Karstulassa.

Hankealue sijoittuu Karstulan eteläosaan tien 648 molemmin puolin. Alue on pääosin metsätalouskäytössä ja siellä on myös turpeen tuotantoalue. Lähistöllä ei ole suojelualueita eikä maakunnallisesti tai valtakunnallisesti tärkeitä kulttuuriympäristökohteita.

Lopullisen päätöksen tuulipuistojen rakentamisesta tekee aina suunnittelualueen kunta. Jos Tukkimäen hanke toteutuu, tuulisähkön tuotanto alkaa aikaisintaan vuonna 2026.

Kumppanimme Pohjan Voima Oy on suomalainen energiayhtiö, joka suunnittelee ja toteuttaa kotimaista uusiutuvan energian tuotantoa. Meillä on useita yhteisiä hankkeita eri puolilla Suomea.

Metsähallituksen ja Pohjan Voiman hankekehitystä kuvaa avoin vuorovaikutus paikallisten kanssa. Haluamme pitää Karstulan asukkaat, maanomistajat, yritykset ja päättäjät ajan tasalla hankkeen etenemisestä. Järjestämme paikallisille asukkaille ja päättäjille avoimen yleisötilaisuuden, kun hankkeen ympäristövaikutusten arviointi alkaa.

Yhteystiedot

  • Tomi Mäkipelto, toimitusjohtaja, Pohjan Voima Oy, +358 50 370 4092, tomi.makipelto(at)pohjanvoima.fi
  • Joni Lehto, tuulivoima-asiantuntija, Metsähallitus, 0206394498, joni.lehto(at)metsa.fi

Pohjan Voima on suomalainen energiayhtiö, jonka omistajiin ja rahoittajiin kuuluu muun muassa LähiTapiola. Pohjan Voiman tavoitteena on rakentaa itse kehittämänsä hankkeet ja jäädä myös operoimaan sähköntuotantoa. Tuulivoiman lisäksi yritys suunnittelee ja toteuttaa aurinkoenergiahankkeita.