Tukkimäen tuulivoimapuisto

Suunnittelemme yhdessä Pohjan Voiman kanssa tuulivoimapuistoa Karstulan Tukkimäelle. Suunnittelu koskee alustavasti 9–12 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu nimellisteho on noin 60–128 megawattia. Voimaloiden määrä, sijainti, teho ja tekniset tiedot tarkentuvat kaavoitus- ja lupaprosesseissa, jotka kestävät tyypillisesti useita vuosia.

Karstulan Tukkimäen hankealue kartalla

Ajankohtaista

YVA-selostus liitteineen on nähtävillä 19.2.-19.4.2024.

Kaavan luonnosaineisto on nähtävillä 1.3.-19.4.2024.

Tervetuloa yleisötilaisuuteen ke 13.3.2024 klo 17-19 Karstulan kunnantalolle, valtuustosali Himmeliin tai teamsiin.

Lue tiedote aineistojen nähtävillä olosta.

9-12 tuulivoimalaa, teho yhteensä 60-168 MW, suunniteltu tuotannon aloitus 2027

Hanketta koskeva kaavoitusaloite hyväksyttiin Karstulan kunnanhallituksessa kesäkuussa 2022. Sen jälkeen hankesuunnitelmaa on täsmennetty, ja kunnanhallitus hyväksyi päivitetyn kaavoitusaloitteen kokouksessaan maanantaina 14.11.2022.

Aiemmin Leinnevankankaan nimellä julkaistu projekti on nyt nimeltään Tukkimäen tuulipuisto. Uusi nimi kuvaa paremmin hankealueen nykyistä sijaintia Karstulassa.

Hankealue sijoittuu Karstulan eteläosaan tien 648 molemmin puolin. Alue on pääosin metsätalouskäytössä ja siellä on myös turpeen tuotantoalue. Lähistöllä ei ole suojelualueita eikä maakunnallisesti tai valtakunnallisesti tärkeitä kulttuuriympäristökohteita.

Lopullisen päätöksen tuulipuistojen rakentamisesta tekee aina suunnittelualueen kunta. Jos Tukkimäen hanke toteutuu, tuulisähkön tuotanto alkaa aikaisintaan vuonna 2026.

2022 Kaavoitusaloite 2023 YVA-ohjelma OAS nähtävillä 2023 Luontoselvitykset 2023 YVA-selostus ja kaavaluonnos nähtävillä 2024 Kaavaehdotus nähtävillä 2024-2025 Rakennusluvat ja hankkeen viimeistely Aikaisintaan 2027 Rakentaminen ja sähköntuotannon aloitus

Lue lisää

Hankkeen omilta verkkosivuilta löydät lisätietoa ja ajankohtaisia asioita.

Metsähallituksen ja Pohjan Voiman hankekehitystä kuvaa avoin vuorovaikutus paikallisten kanssa. Haluamme pitää Karstulan asukkaat, maanomistajat, yritykset ja päättäjät ajan tasalla hankkeen etenemisestä.

Haluatko antaa meille palautetta?

Voit olla yhteydessä joko suoraan hankekehittäjään, jonka yhteystiedot löytyvät alta tai voit lähettää palautetta palaute-lomakkeella. Jos haluat vastauksen, muistathan jättää myös yhteystietosi.

Yhteystiedot

  • Tomi Mäkipelto, toimitusjohtaja, Pohjan Voima Oy, +358 50 370 4092, tomi.makipelto(at)pohjanvoima.fi
  • Joni Lehto, tuulivoima-asiantuntija, Metsähallitus, 0206394498, joni.lehto(at)metsa.fi

Pohjan Voima on suomalainen energiayhtiö, jonka omistajiin ja rahoittajiin kuuluu muun muassa LähiTapiola. Pohjan Voiman tavoitteena on rakentaa itse kehittämänsä hankkeet ja jäädä myös operoimaan sähköntuotantoa. Tuulivoiman lisäksi yritys suunnittelee ja toteuttaa aurinkoenergiahankkeita.