Metsähallituksen hallitus

Valtioneuvosto on nimittänyt Metsähallituksen hallituksen ajalle 1.4.2022 – 31.3.2025.

Hallituksen tehtävä

Hallitus ohjaa ja valvoo Metsähallituksen toimintaa. Hallitus huolehtii Metsä­hallituksen strategisesta johtamisesta, hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi hallitus huolehtii siitä, että Metsähallituksen kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty sekä erityisesti siitä, että Metsähallitus toimii eduskunnan ja muiden viranomaisten päätösten ja määräysten mukaisesti.

Hallitus antaa tarvittaessa toimintaa koskevia ohjeita pääjohtajalle.

Hallituksella on tukenaan tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkkiovaliokunta, jotka avustavat hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia tehtäviä ja päätöksiä.

Päivi Huotari

Hallituksen puheenjohtaja

Toimitusjohtaja, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

Sanna Paanukoski

Hallituksen varapuheenjohtaja

Neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö

Tanja Joona

Jäsen

Dosentti, Lapin Yliopisto

Keijo Kallunki

Jäsen, henkilöstön edustaja

Viestinnän asiantuntija, Metsähallitus

Jussi Saukkonen

Jäsen

Talous-, Kehitys-, IT- ja HR-johtaja, Isku-Yhtymä Oy

Metsähallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Tuija Suur-Hamari

Jäsen

Toimitusjohtaja, Wipak Oy

Ismo Tiainen

Jäsen

Hallinto- ja kansainvälisten asioiden johtaja, ympäristöministeriö
NEFCOn (Nordic Environment Finance Corporation), hallituksen jäsen

Roope Uusitalo

Jäsen

Professori, Helsingin yliopisto

Heli Lehtonen

Sihteeri

Talousjohtaja, Metsähallitus