Metsähallituksen hallitus

Valtioneuvosto on nimittänyt Metsähallituksen hallituksen ajalle 1.4.2019 – 31.3.2022.

Hallituksen tehtävä

Hallitus ohjaa ja valvoo Metsähallituksen toimintaa. Hallitus huolehtii Metsä­hallituksen strategisesta johtamisesta, hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi hallitus huolehtii siitä, että Metsähallituksen kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty sekä erityisesti siitä, että Metsähallitus toimii eduskunnan ja muiden viranomaisten päätösten ja määräysten mukaisesti.

Hallitus antaa tarvittaessa toimintaa koskevia ohjeita pääjohtajalle.

Hallituksella on tukenaan tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkkiovaliokunta, jotka avustavat hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia tehtäviä ja päätöksiä.

Timo Laitinen

Hallituksen puheenjohtaja

Pääjohtaja, Valtiokonttori

Sanna Paanukoski

Hallituksen varapuheenjohtaja

Neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö

Pekka Hautala

Jäsen, Metsähallituksen henkilöstön edustaja

Luontovalvoja, Metsähallitus
JHL:n pääluottamusmies

Johanna Ikäheimo

Jäsen

Hallituksen puheenjohtaja, Lappset Group Oy
Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia, hallituksen jäsen
FEPI – Federation of European Play Industry, puheenjohtaja
Lapin korkeakoulukonsernin neuvottelukunta, puheenjohtaja

Heli Lehtonen

Sihteeri

Talousjohtaja, Metsähallitus

Simo Rundgren

Jäsen, alueiden edustaja, Kolari

Kirkkoherra

Jussi Saukkonen

Jäsen

Talous-, Kehitys-, IT- ja HR-johtaja, Isku-Yhtymä Oy

Metsähallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Ismo Tiainen

Jäsen

Hallinto- ja kansainvälisten asioiden johtaja, ympäristöministeriö
NEFCOn (Nordic Environment Finance Corporation), hallituksen jäsen

Liisa Tyrväinen

Jäsen

Tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus
WWF:n hallintoneuvoston jäsen