Ennallistamisen ja luonnonhoidon ohjausryhmä

Ennallistamiseen ja luonnonhoidon vastuuorganisaatiot, jäsenet sekä heidän roolinsa ELO-ohjausryhmässä

Maa- ja metsätalousministeriö

Vastaava ministeriö: ennallistaminen ja luonnonhoito suojelualueiden ulkopuolella.

 • neuvotteleva virkamies, MMM Ville Schildt

Ympäristöministeriö

Vastaava ministeriö: ennallistaminen ja luonnonhoito suojelualueilla.

 • ympäristöneuvos, FL Aulikki Alanen

Metsähallitus, Luontopalvelut

Vastaa ennallistamisen ja luonnonhoidon suunnittelusta, toteutuksesta ja vaikutusten seurannasta valtion suojelualueilla sekä yksityisillä suojelualueilla yhteistyössä maanomistajien kanssa.

 • erikoissuunnittelija, FM Kaija Eisto: puheenjohtaja
 • suojelubiologi, FM Katja Raatikainen: ohjausryhmän sihteeri; perinnebiotooppien hoidon asiantuntijaryhmän (Perinne-ELO) puheenjohtaja
 • erikoissuunnittelija, FT Jari Ilmonen: ohjausryhmän sihteeri; sisävesien ennallistamisen asiantuntija

Metsähallitus Metsätalous Oy

Vastaa ennallistamisen ja luonnonhoidon suunnittelusta, toteutuksesta ja vaikutusten seurannasta valtion monikäyttömetsissä.

 • kestävän kehityksen päällikkö, MMT Antti Otsamo

Jyväskylän yliopisto

Toteuttaa ennallistamiseen liittyvää tutkimustoimintaa ja osallistuu kansainväliseen luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen tutkimustuloksia yhteenvetävään paneeliin (IPBES).

 • yliopistonlehtori, FT Panu Halme

Luonnonvarakeskus

Toteuttaa ennallistamiseen liittyvää tutkimustoimintaa sekä erityisesti METSO-ohjelmaan liittyviä seurantoja.

 • professori, FT Anne Tolvanen

Tapio Oy

Palvelee valtion organisaatioita metsien ennallistamiseen ja luonnonhoitoon liittyvissä asiantuntijatarpeissa mm. konsultoimalla sekä suunnittelemalla ja toteuttamalla aihepiirin kehittämistoimintaa.

 • Projektipäällikkö, FT Lauri Saaristo: ohjausryhmän sihteeri; Metsien ennallistamisen ja luonnonhoidon asiantuntijaryhmän (Metsä-ELO) puheenjohtaja

Suomen metsäkeskus

Vastaa yksityismetsien ennallistamisen ja luonnonhoidon suunnittelusta, ohjaamisesta, rahoittamisesta ja kehittämisestä.

 • johtava luonnonhoidon asiantuntija, Riitta Raatikainen

Suomen ympäristökeskus

Vastaa ennallistamisen ja luonnonhoidon menetelmien kehittämisestä sekä ennallistamiseen ja luonnonhoitoon liittyvästä tutkimuksesta ja asiantuntijuudesta. Suomen ympäristökeskus vastaa ennallistamisen yleislinjoista yhdessä MH Luontopalvelujen kanssa.

 • projektipäällikkö, FT Saija Kuusela: varapuheenjohtaja
 • vanhempi tutkija, FM Kaisu Aapala: ohjausryhmän sihteeri; Soiden ennallistamisen asiantuntijaryhmän (Suo-ELO) puheenjohtaja.