Saimaannorppakannan seuranta

Saimaannorpan kanta-arvio kuvaa tammikuun tilannetta, jolloin norppien määrä on pienimmillään ennen kuuttien syntymää helmi-maaliskuussa. Kannan koko on useasta eri aineistosta tuotettu asiantuntija-arvio, ei matemaattisen mallinnuksen tulos.

Kartalla ovat saimaannorpan kannanseuranta-alueet. Eri värillä on merkitty, onko kanta kasvanut vai pienentynyt kyseisellä alueella. Olennaisimmat tiedot on kerrottu tekstissä.
Norppakannan kasvu eri kannanseuranta-alueilla.

Arvio kannan koosta ja syntyneiden poikasten määrästä perustuu pääosin pesälaskennoissa ja vuodesta 2011 alkaen myös jäiden lähdön jälkeen tehtävillä pesäpaikkasukelluksilla kerättyyn aineistoon. Norppamäärän arvioinnissa hyödynnetään lisäksi edellisen vuoden pesälaskenta-aineistoa ja aikaisempia kanta-arvioita erityisesti niiltä osin, jos laskenta on jäänyt puutteelliseksi. Ilmastonmuutos heikentää lumipesiin perustuvan kanta-arvion luotettavuutta, minkä vuoksi käytetään entistä enemmän myös muita soveltuvia aineistoja, kuten havaintoja jäällä makoilleista norpista sekä NorppaGallerian (wwf.fi) ja Itä-Suomen yliopiston aineistoa turkkikuvioiden perusteella tunnistetuista yksilöistä. Pesä- ja norppahavaintojen avulla kuvataan myös norppakannan lisääntymis- ja pesimäalueiden laajuutta. Nykyään norpan voi tavata missä päin Saimaata tahansa, todennäköisimmin Savonlinnan ympärillä Pihlaja- ja Haukivedellä.

Viimeisen viiden vuoden aikana norppakanta on vahvistunut sen levinneisyyden reuna-alueilla, erityisesti Suur-Saimaalla sekä lisäksi Tolvanselkä–Katosselkä-alueella, Puruvedellä ja Pyhäselällä. Keskeisiltä alueilta Pihlajavedellä norppien määrä on jatkanut kasvuaan, kun taas Savonlinnan pohjoispuolella Haukivedellä, Joutenvedellä, Kolovedellä ja Pyyvesi–Enonvesi-alueella kannan koko on pysynyt samana tai hieman pienentynyt viime vuosien aikana.

Saimaannorppakannan kokoarvio on 480 yksilöä.

Oheisessa taulukossa on esitetty vuoden 2023 syntyvyys ja arvio talvikannan koosta kannanseuranta-alueittain. Aiempien vuosien kanta-arviot ovat nähtävissä Norppatilanne-palvelusta. Kannanseuranta-alueiden sijoittuminen Saimaalla (pdf, 2 Mt).

Vesialue Poikaset
todettu
Poikaset
arvioitu
Arvio talvikannan koosta
Pyhäselkä–Jänisselkä008
Orivesi1113
Pyyvesi–Enonvesi119
Kolovesi1111
Joutenvesi7730
Haukivesi191992
Pihlajavesi4345162
Puruvesi3315
Tolvanselkä–Katosselkä8851
Luonteri3312
Lietvesi4419
Petraselkä–Yövesi7838
Suur-Saimaa3320
Yhteensä100103480
Viivakaavio. Kasvunopeus vaihtelee paljon vuosien välillä. Alimmillaan se oli -1,3 % vuonna 2009 ja korkeimmillaan 6,6 % vuonna 2018.
Saimaannorppakannan kasvunopeus arvioidaan vuosittain viiden vuoden jaksoina liukuvalla keskiarvolla, sattuman ja luontaisen vaihtelun vaikutusten vähentämiseksi. Saimaannorpan suojelutyöryhmä on asettanut vuotuiseksi kasvutavoitteeksi 3–6 %, todeten kuitenkin sen olevan minimitavoite ja siten pienempi kuin mitä kannan pitkäntähtäimen kasvun suojelubiologiset seikat puoltaisivat.

Kuolleet saimaannorpat 2024 (19 kpl, päivitetty 14.5.2024)

Todellinen kuolleisuus on lähes kolme kertaa suurempaa kuin havaittu. Syntyvyyden ja kannan koon muutosten avulla arvioituna saimaannorppien kuolleisuudesta havaittiin esimerkiksi jaksolla 2013–2022 noin 38 %. Tämä tarkoittaisi kyseisellä ajanjaksolla keskimäärin 68 kuollutta norppaa vuosittain.

Havaintojen kertymisessä esiintyy vuosittaista vaihtelua. Osa ensimmäisten elinviikkojen aikana kuolleista poikasista löytyy kevään pesälaskennassa. Suurin osa muista kuolleista tulee Metsähallitukselle tiedoksi yleisövihjeiden ja ilmoitusten kautta.

Taulukossa ovat kuluvana vuonna havaitut kuolleet norpat. Aiempien vuosien kuolleisuus on nähtävissä Norppatilanne-palvelusta.

Pesään kuolleet kuutit (12 kpl, päivitetty 14.5.2024)

Löytöpäivä
Näytenumero
Vesialue
Kunta
Muuta
23.3.2024
2861
Pihlajavesi
Sulkava
Kettu kantanut uroskuutin ruhoa pesän lähellä. Paino noin 2,4
kg. Ruumiinavauksessa todettu munuaisten kehityshäiriö. Peto syönyt osan pesään kuolleesta kuutista.
2.4.2024
2863
Pihlajavesi
Savonlinna
Pesälaskennoissa löytynyt uroskuutti, noin 14 kg. Ruho lähetetty Ruokavirastoon tutkittavaksi.
8.4.2024
2864
Haukivesi
Rantasalmi
Pesälaskennoissa löytynyt kuutti sikiöpussissa ja istukka kiinni.
9.4.2024
2865
Pihlajavesi
Savonlinna
Pesälaskennoissa löytynyt naaraskuutti, noin 5 kg.
9.4.2024
2866
Haukivesi
Rantasalmi
Pesälaskennoissa löytynyt kuutin ruhon osia.
13.4.2024
2867
Pihlajavesi
Savonlinna
Pesälaskennoissa löytynyt naaraskuutti, noin 3,5 kg.
15.4.2024
2868
Joutenvesi
Savonlinna
Pesälaskennoissa löytynyt naaraskuutti, noin 5 kg.
6.5.2024
2872
Pihlajavesi
Savonlinna
Pesäpaikkasukelluksissa löytynyt naaraskuutti.
9.5.2024
2873
Pihlajavesi
Savonlinna
Pesäpaikkasukelluksissa löytynyt naaraskuutti, paino noin 6 kg.
9.5.2024
2874
Kolovesi
Heinävesi
Pesäpaikkasukelluksissa löytynyt uroskuutti, paino noin 4 kg.
9.5.2024
2875
Joutenvesi
Varkaus
Pesäpaikkasukelluksissa löytynyt naaraskuutti, paino noin 8 kg.
11.5.2024
2876
Pihlajavesi
Savonlinna
Pesäpaikkasukelluksissa löytynyt naaraskuutti.

Muut kuolleet kuutit (0 kpl, päivitetty 1.1.2024)

Löytöpäivä
Näytenumero
Vesialue
Kunta
Muuta

Kalanpyydyksiin kuolleet (2 kpl, päivitetty 20.3.2024)

Löytöpäivä
Näytenumero
Vesialue
Kunta
Muuta
8.3.2024
2859
Pihlajavesi
Savonlinna
Kalaverkkoon hukkunut nuori norppa, 26,5 kg. Verkon korkeus 3 m, pituus 30 m, solmuväli 55 mm, langan paksuus 0,17 mm. Pyydys sijaitsi kalastusrajoitusalueella ja oli asetuksen mukainen.
19.3.2024
2860
Pihlajavesi
Savonlinna
Kalaverkkoon hukkunut nuori naaras, 28 kg. Verkon korkeus 5 m, pituus 60 m, solmuväli 55 mm, langan paksuus 0,17 mm. Pyydys sijaitsi kalastusrajoitusalueella ja oli asetuksen mukainen.

Muut kuolleet (5 kpl, päivitetty 14.5.2024)

Löytöpäivä
Näytenumero
Vesialue
Kunta
Muuta
27.3.2024
2862
Petraselkä–Yövesi
Mikkeli
Rannalta löydetty norpan luita ja kallo.
28.4.2024
2869
Pihlajavesi
Savonlinna
Todennäköisesti syksyllä kuollut naaraskuutti, ajautunut rantaan jäiden lähdön jälkeen, paino noin 20 kg.
30.4.2024
2870
Haukivesi
Rantasalmi
Todennäköisesti syksyllä kuollut nuori naaras, ajautunut rantaan jäiden lähdön jälkeen, paino noin 30 kg.
3.5.2024
2871
Orivesi
Rääkkylä
Ruovikosta löytynyt viime vuonna kuollut naaras, paino noin 75 kg.
12.5.2024
2877
Pihlajavesi
Savonlinna
Rantaan ajautunut äskettäin kuollut naarasnorppa, paino noin 40,5 kg.

Lisätietoja