Saimaannorppakannan seuranta

Saimaannorpan kanta-arvio kuvaa tammikuun tilannetta, jolloin norppien määrä on pienimmillään ennen kuuttien syntymää helmi-maaliskuussa. Kannan koko on useasta eri aineistosta tuotettu asiantuntija-arvio, ei matemaattisen mallinnuksen tulos.

Kartalla ovat saimaannorpan kannanseuranta-alueet. Eri värillä on merkitty, onko kanta kasvanut vai pienentynyt kyseisellä alueella. Olennaisimmat tiedot on kerrottu tekstissä.
Norppakannan kasvu eri kannanseuranta-alueilla.

Arvio kannan koosta ja syntyneiden poikasten määrästä perustuu pääosin pesälaskennoissa ja vuodesta 2011 alkaen myös jäiden lähdön jälkeen tehtävillä pesäpaikkasukelluksilla kerättyyn aineistoon. Norppamäärän arvioinnissa hyödynnetään lisäksi edellisen vuoden pesälaskenta-aineistoa ja aikaisempia kanta-arvioita erityisesti niiltä osin, jos laskenta on jäänyt puutteelliseksi. Ilmastonmuutos heikentää lumipesiin perustuvan kanta-arvion luotettavuutta, minkä vuoksi käytetään entistä enemmän myös muita soveltuvia aineistoja, kuten havaintoja jäällä makoilleista norpista sekä NorppaGallerian (wwf.fi) ja Itä-Suomen yliopiston aineistoa turkkikuvioiden perusteella tunnistetuista yksilöistä. Pesä- ja norppahavaintojen avulla kuvataan myös norppakannan lisääntymis- ja pesimäalueiden laajuutta. Nykyään norpan voi tavata missä päin Saimaata tahansa, todennäköisimmin Savonlinnan ympärillä Pihlaja- ja Haukivedellä.

Viimeisen viiden vuoden aikana norppakanta on vahvistunut sen levinneisyyden reuna-alueilla, erityisesti Suur-Saimaalla sekä lisäksi Tolvanselkä–Katosselkä-alueella, Puruvedellä ja Pyhäselällä. Keskeisiltä alueilta Pihlajavedellä norppien määrä on jatkanut kasvuaan, kun taas Savonlinnan pohjoispuolella Haukivedellä, Joutenvedellä, Kolovedellä ja Pyyvesi–Enonvesi-alueella kannan koko on pysynyt samana tai hieman pienentynyt viime vuosien aikana.

Saimaannorppakannan kokoarvio on 480 yksilöä.

Oheisessa taulukossa on esitetty vuoden 2023 syntyvyys ja arvio talvikannan koosta kannanseuranta-alueittain. Aiempien vuosien kanta-arviot ovat nähtävissä Norppatilanne-palvelusta. Kannanseuranta-alueiden sijoittuminen Saimaalla (pdf, 2 Mt).

Vesialue Poikaset
todettu
Poikaset
arvioitu
Arvio talvikannan koosta
Pyhäselkä–Jänisselkä008
Orivesi1113
Pyyvesi–Enonvesi119
Kolovesi1111
Joutenvesi7730
Haukivesi191992
Pihlajavesi4345162
Puruvesi3315
Tolvanselkä–Katosselkä8851
Luonteri3312
Lietvesi4419
Petraselkä–Yövesi7838
Suur-Saimaa3320
Yhteensä100103480
Viivakaavio. Kasvunopeus vaihtelee paljon vuosien välillä. Alimmillaan se oli -1,3 % vuonna 2009 ja korkeimmillaan 6,6 % vuonna 2018.
Saimaannorppakannan kasvunopeus arvioidaan vuosittain viiden vuoden jaksoina liukuvalla keskiarvolla, sattuman ja luontaisen vaihtelun vaikutusten vähentämiseksi. Saimaannorpan suojelutyöryhmä on asettanut vuotuiseksi kasvutavoitteeksi 3–6 %, todeten kuitenkin sen olevan minimitavoite ja siten pienempi kuin mitä kannan pitkäntähtäimen kasvun suojelubiologiset seikat puoltaisivat.

Kuolleet saimaannorpat 2023 (35 kpl, päivitetty 12.10.2023)

Todellinen kuolleisuus on lähes kolme kertaa suurempaa kuin havaittu. Syntyvyyden ja kannan koon muutosten avulla arvioituna saimaannorppien kuolleisuudesta havaittiin esimerkiksi jaksolla 2013–2022 noin 38 %. Tämä tarkoittaisi kyseisellä ajanjaksolla keskimäärin 68 kuollutta norppaa vuosittain.

Havaintojen kertymisessä esiintyy vuosittaista vaihtelua. Osa ensimmäisten elinviikkojen aikana kuolleista poikasista löytyy kevään pesälaskennassa. Suurin osa muista kuolleista tulee Metsähallitukselle tiedoksi yleisövihjeiden ja ilmoitusten kautta.

Taulukossa ovat kuluvana vuonna havaitut kuolleet norpat. Aiempien vuosien kuolleisuus on nähtävissä Norppatilanne-palvelusta.

Pesään kuolleet kuutit (9 kpl, päivitetty 12.7.2023)

Löytöpäivä
Näytenumero
Vesialue
Kunta
Muuta
16.4.2023
2826
Pihlajavesi
Savonlinna
Pesäpaikalta löydetty uroskuutti, paino 8,65 kg.
10.5.2023
2828
Pihlajavesi
Savonlinna
Pesäpaikkasukelluksissa löydetty naaraskuutti.
11.5.2023
2829
Pihlajavesi
Savonlinna
Pesäpaikkasukelluksissa löydetty naaraskuutti.
12.5.2023
2830
Tolvanselkä-Katosselkä
Puumala
Pesäpaikalta löydetty kuutti.
12.5.2023
2831
Pihlajavesi
Savonlinna
Pesäpaikkasukelluksissa löydetty naaraskuutti.
13.5.2023
2833
Tolvanselkä-Katosselkä
Sulkava
Pesäpaikalta löydetty kuutti, paino n. 5,5 kg.
14.5.2023
2838
Haukivesi
Savonlinna
Pesäpaikalta löytynyt kuutinkarvaa ja verta. Peto ilmeisesti syönyt kuuttia, mutta kuolinsyy ei ole tiedossa.
15.6.2023
2842
Pihlajavesi
Savonlinna
Rantaan ajautunut kuutti, josta lähinnä nahka jäljellä.
3.7.2023
2847
Pihlajavesi
Savonlinna
Rantaan ajautunut mädäntynyt naaraskuutti.

Muut kuolleet kuutit (3 kpl, päivitetty 23.10.2023)

Löytöpäivä
Näytenumero
Vesialue
Kunta
Muuta
12.6.2023
2841
Pihlajavesi
Savonlinna
Rantaan ajautunut naaraskuutti, paino 16 kg.
11.8.2023
2853
Petraselkä-Yövesi
Puumala
Rantaan ajautunut hieman mädäntynyt aikuiskarvainen naaraskuutti, paino 12,5 kg.
8.9.2023
2855
Pihlajavesi
Savonlinna
Huonokuntoisena löydetty ja hoitoon otettu, 21,5 kg uroskuutti menehtyi nesteytyksestä ja lääkityksestä huolimatta. Ruumiinavauksessa todettu suoli-, keuhko- ja munuaistulehdus.

Kalanpyydyksiin kuolleet (9 kpl, päivitetty 12.10.2023)

Löytöpäivä
Näytenumero
Vesialue
Kunta
Muuta
9.1.2023
2824
Pihlajavesi
Savonlinna
Verkkoon jäänyt kuutti, paino n. 29 kg. Verkon langan paksuus 0,17 mm, solmuväli 50 mm ja korkeus 3 m. Verkko oli n. 12 metrin syvyydessä.
20.1.2023
2825
PuumalaVerkkoon jäänyt kuutti, pituus noin 1 m. Verkon langan paksuus 0,20 mm, solmuväli 60 mm ja korkeus 3 m. Verkko oli n. 19 metrin syvyydessä.
24.5.2023
2836
Tolvanselkä-Katosselkä
Puumala
Laittomaan katiskaan hukkunut kuutti tai nuori naaras. Nylonverkkoinen, kokoontaitettava katiska sijaitsi kalastusrajoitusalueella, mutta siinä ei ollut nielurajoitinta. Norppa on todennäköisesti joutunut katiskaan edellisenä syksynä.
25.6.2023
2845
Suur-Saimaa
kalastusrajoitusalue
Muikkuverkkoon hukkunut kuutti tai nuori yksilö, joka tipahtanut järveen verkkoa nostettaessa. Verkon solmuväli 15 mm, langan paksuun 0,15 mm, korkeus 3 m. Verkko oli n. 17 m syvyydessä.
14.7.2023
2850
Lietvesi
Puumala
Ajelehtivasta verkosta löydetty uroskuutti, paino 14 kg. Verkon langan paksuus 0,17 mm, solmuväli 70 mm ja korkeus 2,5 m. Pyydystä ei ollut merkitty, eikä siinä ollut omistajan ja kalastusoikeuden tietoja eikä ankkureita. Kuutti on hukkunut verkkoon todennäköisesti heinäkuun alussa.
7.7.2023
2854
Haukivesi
Rantasalmi
Rysän koentasukkaan joutunut kuutti, paino noin 20 kg. Estokaltereiden aukkojen leveys oli alle 13 senttimetriä ja korkeus noin 31 senttimetriä. Kyseessä oli 5 metriä korkea pohjarysä, joka on malliltaan Saimaalla yleisesti kaupallisten kalastajien käyttämä.
10.9.2023
2856
Suur-Saimaa
kalastusrajoitusalue
Kuhaverkkoon hukkunut nuori naarasnorppa, paino n. 31 kg. Verkon solmuväli 60 mm, langan paksuus 0,17 mm, korkeus 8 m. Verkko oli n. 16 metrin syvyydessä.
19.9.2023
2857
Pihlajavesi
Savonlinna
Kuhaverkkoon hukkunut uroskuutti, paino n. 23 kg. Verkon solmuväli 50 mm, langan paksuus 0,17 mm, korkeus 3 m. Verkko oli n. 5 metrin syvyydessä. Verkko oli ankkuroitu vain rannan puoleisesta päästä.
12.10.2023
2858
PuumalaKuhaverkkoon hukkunut uroskuutti, paino n. 22 kg. Verkon solmuväli 55 mm, langan paksuus 0,17 mm, korkeus 5 m. Verkko oli n. 25 metrin syvyydessä. Verkko sijaitsi kalastusrajoitusalueella ja se oli asetuksen mukainen.

Muut kuolleet (14 kpl, päivitetty 25.7.2023)

Löytöpäivä
Näytenumero
Vesialue
Kunta
Muuta
26.4.2023
2827
Pihlajavesi
Savonlinna
Vedestä löytynyt hieman mädäntynyt aikuinen uros, paino n. 65 kg.
13.5.2023
2832
Pihlajavesi
Savonlinna
Pesäpaikkasukelluksissa pesän läheltä löytynyt aikuinen naaras, paino n. 60 kg.
18.5.2023
2834
Joutenvesi
Enonkoski
Rannalta louhikosta löytyneitä luita ja kallo.
21.5.2023
2835
Pihlajavesi
Savonlinna
Vedestä löydetty hieman mädäntynyt aikuinen naaras, paino n. 60 kg.
25.5.2023
2837
Haukivesi RantasalmiRantaan ajautunut mädäntynyt aikuinen uros, jonka yläruumiista oli vain luuranko jäljellä.
12.6.2023
2839
Pihlajavesi
Savonlinna
Rantaan ajautunut hieman mädäntynyt nuori uros, paino 18 kg.
12.6.2023
2840
Pihlajavesi
Savonlinna
Rantaan ajautunut hieman mädäntynyt aikuinen uros, paino n. 60 kg.
21.6.2023
2843
Tolvanselkä–Katosselkä
Puumala
Rantakiveltä löydetty hieman mädäntynyt aikuinen naaras, paino 35 kg.
23.6.2023
2844
Petraselkä–Yövesi
Puumala
Rannalta löytynyt aikuisen norpan selkäranka ja takaräpylät.
4.7.2023
2846
Tolvanselkä–Katosselkä
Puumala
Rantaan ajautunut hieman mädäntynyt aikuinen uros, paino 55 kg.
9.7.2023
2848
Haukivesi
Savonlinna
Rantaan ajautunut mädäntynyt aikuinen uros.
11.7.2023
2849
Petraselkä–Yövesi
Puumala
Rantaan ajautunut mädäntynyt aikuinen uros.
21.7.2023
2851
Haukivesi
Rantasalmi
Rantaan ajautunut mädäntynyt aikuinen uros, paino n. 70 kg.
22.7.2023
2852
Petraselkä–Yövesi
Mikkeli
Vedestä löytynyt mädäntynyt aikuinen naaras, paino n. 50 kg.

Lisätietoja