Pohjanmaan alue-ekologisen verkoston päivitys valmistui

Metsähallitus päivitti alue-ekologista suunnitelmaa valtion maille Keski- ja Pohjois- Pohjanmaan maakuntien alueella. 

Vuosien 2019 ja 2020 aikana ajantasaistettiin vuosina 1996-2000 laadittujen alue-ekologisten suunnitelmien tietoja Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan valtion maille. Päivitys perustui Itä-Lapin pilottihankkeeseen, jossa alue-ekologisen tarkastelun periaatteet uusittiin ja laadittiin menetelmäkuvaus alue-ekologisen verkoston yhtenäistämiseksi ja ajantasaistamiseksi.

Alue-ekologisen tarkastelun periaatteisiin voi tutustua täällä (pdf)  

Päivitystyön tavoitteena on, että valtion maiden arvokkaiden luontokohteiden verkosto tarkentuu. 

Metsähallitus keräsi tietoja valtion maiden vesillä ja metsissä liikkujien tunnistamista arvokkaista kohteista ja muista havainnoista. Kohteiden löytymiseksi avattiin määräajaksi karttapohjainen nettikysely. Kyselyssä ilmoitetut kohteet tarkastettin paikkatietoaineistoista ja tarvittaessa maastossa. Uusia kohteita ei juurikaan tullut. 

Suunnitelma valmistui keväällä 2020. 

Alue-ekologista verkostoa voi tarkastella Metsähallituksen ylläpitämässä Retkikartta.fi -palvelussa.