Harsunlehdon tuulivoimapuisto

Suunnittelemme Kajaanin Harsunlehdon alueelle enintään kahdeksan voimalan tuulivoimapuistoa. Kajaanin kaupunki on hyväksynyt hankkeen kaavoitusaloitteen toukokuussa 2020.

Harsunlehdon tuulivoimapuiston hankealue
Kajaanin Harsunlehdon tuulivoimapuiston hankealue.

Ajankohtaista

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä.

Selvitysten raportointi lopuillaan.

Kainuun ELY-keskuksen päätöksen perusteella tässä hankkeessa ei tarvita YVA-menettelyä.

Voit lähettää hankkeestamme palautetta palaute-lomakkeella tai olla suoraan yhteydessä hankekehittäjään.

Harsunlehdon alue on pääosin valtion maata. Se kuuluu kokonaisuudessaan Piiparinmäki-Lammaslamminkangas-tuulivoimahankkeeseen, jonka ympäristövaikutusten arviointi (YVA) valmistui vuonna 2014. Alueelle laadittiin Murtomäen tuulivoimahankkeen osayleiskaava, jonka Kajaanin kaupunki hyväksyi vuonna 2018, mutta jonka Korkein hallinto-oikeus kumosi. Piiparinmäen osalta Metsähallitus on myynyt hankeoikeudet Ilmatar Energylle ja puiston rakentaminen on käynnissä. Google on ilmoittanut ostavansa 60 prosenttia Piiparinmäen tuulipuiston tuottamasta sähköstä.

Uusi Harsunlehdon tuulivoima-alue on noin neljänneksen vanhasta Murtomäen alueesta. Koko Vieremän kunnan puoleinen alue on jätetty kaavoituksesta pois ja Kajaanin puoleista rajausta on muutettu jonkin verran.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan Murtomäen kaavan valmistelussa jäi huomattava epävarmuus siitä, kuinka merkittäviä haittavaikutuksia tuulivoimaloilla olisi alueen susille. Siksi nyt tarkasteltavalla Harsunlehdon alueella kiinnitetään erityistä huomiota susia koskeviin selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin.

Tietämys susista, niiden elintavoista ja liikkumisesta tuulivoimapuistoissa on kasvanut, kun sudet ovat levittäytyneet Länsi-Suomeen. Lisäksi teemme yhteistyötä Luonnonvaraskeskuksen kanssa Harsunlehdon mahdollisten susireviireiden huomioimiseksi.

Aiemman ympäristövaikutusten arvioinnin ja osayleiskaavahankkeeseen liittyvät selvitykset antavat laajan ja hyvän pohjan Harsunlehdon kaava-alueen vaikutusten arviointiin.

Tämänhetkisen suunnitelman mukaan Metsähallitus ei tule itse rakentamaan tuulivoimapuistoa, vaan myy hankkeen rakentamisoikeudet myöhemmin päätettävälle tuulivoimatoimijalle. Metsähallitus ei myy maa-aluetta, vaan vuokraa sen tuulivoimakäyttöön. Alueella voi liikkua jokaisenoikeuksilla lukuun ottamatta rakentamisaikaa, jolloin liikkumista rajoitetaan turvallisuussyistä.

Haluatko antaa meille palautetta?

Voit olla yhteydessä joko suoraan hankekehittäjään, jonka yhteystiedot löytyvät alta tai voit lähettää palautetta palaute-lomakkeella. Jos haluat vastauksen, muistathan jättää myös yhteystietosi.

Yhteystiedot

Ville Koskimäki

Hankekehityspäällikkö

Kiinteistökehitys
Metsähallitus
Veteraanikatu 9
90130 Oulu

Puh. +358405369582