Luonnontuotelupa Ylä-Lapin metsätalousalueella

Metsähallituksen metsätalousalueilla Enontekiön ja Inarin kunnissa myydään jäljempänä olevan listan mukaisia tuotteita Ylä-Lapin luonnontuoteluvalla.

Metsätalousalueet on jaettu: Enontekiö, Inari. Osoituksista vastaavina yhteyshenkilöinä toimivat alueiden suunnittelijat. Huomioitavaa on, että lupa koskee vain valtion monikäyttömetsiä.. Erämaa-alueet, suojelualueet sekä luontaistalousalueet eivät kuulu luvan piiriin ja ne eivät sisälly karttarajauksiin.

Haluttuun kohteeseen ja sen rajoituksiin voi tutustua tarkemmin Retkikartta.fi-sivustolla ottamalla käyttöön karttatason ”Metsätalouden monikäyttömetsät”. Lupa ei koske retkikartta.fi:ssä monikäyttömetsien karttatasoja Luontokohteet, Tutkimus- ja opetusmetsät sekä muut erikoiskohteet.

Luontaistalousalueille on olemassa oma lupatuote, luontaisaluelupa.

Ylä-Lapin luonnontuotelupa on kehitetty erityisesti paikallisten asukkaiden sekä lomamökin alueella omistavien tarpeisiin. Luvalla voi hankkia tuotteita vain omaan käyttöön.

Kolttalain perusteella polttopuuta ym. tuotteita valtion mailta saavien henkilöiden ei tarvitse hankkia luonnontuotelupaa.

Huom! Seuraavat tuotteet vaativat aina yhdyshenkilönä toimivan metsäasiantuntijan antaman osoituksen keruupaikasta:

 • rakennustarpeisiin otettava puu
 • polttopuu pystyyn, hakkuutähteet
 • raivauspuu
 • laattakivet
 • turve
 • kuntta
 • humus

  Toimi seuraavasti:
  1. Pyydä yhteyshenkilöltä osoitus tuotteen hakemiseen.
  2. Maksa yhteyshenkilön lähettämä tuotetta koskeva lasku ja nouda tuote osoitetusta paikasta vasta sen jälkeen.

  Luvan hinta on 24,95 euroa (sis. alv. 24 %). Lupa on voimassa kolme (3) kuukautta.

Ylä-Lapin luonnontuoteluvan tuotteet ja maksimimäärät yksikköhinnalla 24,95 euroa (sis. alv 24 %)

Tuote metsäasiantuntijan kanssa sovitulla osoituksella maksu verkkokauppaanMaksimimäärä
Koivu- ja mäntypolttopuu pystyyn, alle 20 cm, (osoituksella)2,0 m3
Hakkuutähteet (osoituksella)4,0 m3
Linjojen raivauspuu, sisältää kuitupuutakin (osoituksella)3,0 m3
Laattakivet (osoituksella)2 m2
Kangashumus, turve ja kuntta (osoituksella)25 m2
Suoraan verkkokaupasta ostettavat luvatMaksimimäärä
Vihtakoivu1 kpl
Juurakko 4 pm3
Metsäpuun taimi, pituus max 1 m30 kpl
Pahka, alle 30 cm, vain hakkuualueilta2 kpl
Pahka, yli 30 cm, vain hakkuualueilta1 kpl
Jalaskoivut, luokkipajut, pajut 4 kpl
Joulumänty5 kpl

Esimerkki

 • Hintaan 24,95 euroa saa esim. polttopuuta pystyyn 2,0 kiintokuutiometriä (m3).
 • Mikäli puuta tarvitsee esimerkiksi 3 m3, tulee maksaa kaksi (2) kertaa edellä mainittu yksikköhinta 24,95 euroa.
 • Käytettävä muuntokerroin irtokuutiometreistä kiintokuutiometreiksi 0,5.

Luonnontuotelupa ei koske hakkuutyömaiden pinotavaramyyntiä. Tätä myyntiä ja kuljetusta hoitaa Työpalvelu Pesonen, p. 0400 296 311.

Ohjeet pystypolttopuun ottoon Ylä-Lapin luonnontuoteluvalla osoitusalueelta

Asiakkaan on varmistettava, että alue, jolta hän on polttopuuta ottamassa, on Metsähallituksen hallinnassa olevaa metsätalousaluetta. Polttopuuna myydään elävää pystykoivua ja -mäntyä. Maapuuta ei saa ottaa. Polttopuuta voi ottaa vain yhteyshenkilön osoituksella.

Rajoitukset

Polttopuuta ei saa ottaa

 • yleisten teiden, järvien, jokien, purojen, lähteiden eikä kosteikkojen läheisyydestä. Suojaetäisyyttä em. kohteisiin tulee olla vähintään 30 metriä.
 • reittien, virkistysrakenteiden, asuinrakennusten eikä lomamökkien läheisyydestä (suojaetäisyys vähintään 100 metriä).

Vaarojen rinteillä voi olla paikoin hyvinkin reheviä, jopa lehtomaisia kosteikkopainanteita, joissa kasvaa mm. saniaisia. Vastaavanlaisia reheviä, pienialaisia kasvupaikkoja löytyy myös kalliojyrkänteiden alta. Tällaiset maastonkohdat ovat rauhoitettuja polttopuun otolta.

Rauduskoivu, haapa, raita, pihlaja, kataja ja kuusi tulee säästää. Avohakkuutavalla puuta ei saa ottaa. Koivupuskista pitää jättää parhaat ja elinvoimaisimmat puut pystyyn.

Koivu kasvaa tällä alueella tyypillisesti pensasmaisena puskana, jossa on sekaisin vanhoja, osittain jo lahonneita puita, parhaassa kasvukunnossa olevia puita sekä nuoria vesoja. Polttopuuksi valitaan koivupuskista vanhimmasta päästä runkovikaisia, latvukseltaan ja oksistoltaan jo osittain kuivuneita puita. Yksittäiset koivut tulee jättää pystyyn.

Niissä polttopuuleimikoissa, joissa valtapuulajina on mänty, tulee neljän metrin säteellä olevan ympyräkoealan sisään jäädä vähintään kahdeksan (8) mäntyrunkoa pystyyn. Tukkipuun kokoista mäntyä ei saa ottaa polttopuuksi. Koeviljelyaloilta, jotka on aidattu verkoilla, ei saa ottaa puuta.

Ylä-Lapissa maasto on hyvin herkkää ja kunttakerros on paikoin vain muutamia senttejä paksu. Tästä syystä kaadetut puut on suositeltavaa kuljettaa maastosta pois lumikelien aikana, ellei niitä saa kannettua tien varteen.

Yhteyshenkilöt

 • Enontekiö: Pauliina Kulha, pauliina.kulha(at)metsa.fi, 040 754 3828 Levintie 2, 99100 KITTILÄ
 • Inari: Sami Pääkkö, sami.paakko(at)metsa.fi, 040 660 3779, Sairaalantie 3 B, 99800 IVALO