Luonnontuotelupa Ylä-Lapin metsätalousalueella

Metsähallituksen metsätalousalueilta Enontekiön ja Inarin kunnissa myydään jäljempänä olevan listan mukaisia tuotteita Ylä-Lapin luonnontuoteluvalla.

Metsätalousalueet on jaettu neljään osa-alueeseen: Enontekiö, Inari, Nellimö ja Kuttura. Osa-alueista ja osoituksista vastaavat yhteyshenkilöinä toimivat alueiden suunnittelijat. Huomioitavaa on, että kaikki valtion maat eivät ole metsätalousaluetta. Erämaa-alueet, erityyppiset suojelualueet sekä luontaistalousalueet eivät kuulu luvan piiriin ja ne eivät sisälly karttarajauksiin. Tarkemmin haluttuun kohteeseen ja sen rajoituksiin voi tutustua Retkikartta.fi-sivustolla ottamalla käyttöön karttatason ”Metsätalouden monikäyttömetsät”. Lupa ei koske retkikartta.fi:ssä monikäyttömetsien karttatasoa ”Tutkimus- ja opetusmetsät”.

Luontaistalousalueille on olemassa oma lupatuote, luontaisaluelupa.

Ylä-Lapin luonnontuotelupa on kehitetty erityisesti paikallisten asukkaiden sekä lomamökin alueella omistavien tarpeisiin. Kolttalain perusteella polttopuuta ym. tuotteita valtion mailta saavia henkilöitä lupa ei koske. Luvalla voi hankkia tuotteita vain omaan käyttöön.

Luonnontuotelupa ei koske myöskään hakkuutyömaiden pinotavaramyyntiä. Tätä myyntiä ja kuljetusta hoitaa Työpalvelu Pesonen puhelin 0400 296 311.

Huom! Seuraavat tuotteet vaativat aina osa-alueen yhdyshenkilön antaman osoituksen keruupaikasta:

 • rakennustarpeisiin otettava puu
 • polttopuu pystyyn, hakkuutähteet
 • raivauspuu
 • laattakivet
 • turve
 • kuntta
 • humus.

Pyydä ensin yhteyshenkilöltä osoitus tuotteen hakemiseen. Maksa sitten yhteyshenkilön lähettämä tuotetta koskeva lasku ja nouda tuote osoitetusta paikasta vasta sen jälkeen. Luvan hinta on 24,95 euroa (sis. alv 24 %). Lupa on voimassa kolme (3) kuukautta.

Ylä-Lapin luonnontuoteluvan tuotteet ja maksimimäärät yksikköhinnalla 24,95 euroa (sis. alv 24 %)

TuoteMaksimimäärä
Koivu- ja mäntypolttopuu pystyyn, alle 20 cm, (osoituksella)2,0 m3
Hakkuutähteet (osoituksella)4,0 m3
Linjojen raivauspuu, sisältää kuitupuutakin (osoituksella)3,0 m3
Laattakivet (osoituksella)2 m2
Kangashumus, turve ja kuntta (osoituksella)25 m2
Vihtakoivu1 kpl
Juurakko 4 pm3
Metsäpuun taimi, pituus max 1 m30 kpl
Pahka, alle 30 cm, vain hakkuualueilta2 kpl
Pahka, yli 30 cm, vain hakkuualueilta1 kpl
Jalaskoivut, luokkipajut, pajut 4 kpl
Joulumänty5 kpl

Esimerkki

 • Hintaan 24,95 euroa saa esim. polttopuuta pystyyn 2,0 kiintokuutiometriä (m3).
 • Mikäli puuta tarvitsee esimerkiksi 3 m3, tulee maksaa kaksi (2) kertaa edellä mainittu yksikköhinta 24,95 euroa.
 • Käytettävä muuntokerroin irtokuutiometreistä kiintokuutiometreiksi 0,5.

Ohjeet pystypolttopuun ottoon Ylä-Lapin luonnontuoteluvalla osoitusalueelta

Asiakkaan on varmistuttava siitä, että alue, jolta hän on polttopuuta ottamassa, on Metsähallituksen hallinnassa olevaa metsätalousaluetta. Polttopuuna myydään elävää pystykoivua ja -mäntyä. Maapuuta ei saa ottaa. Polttopuuta voi ottaa vain yhteyshenkilön osoituksella.

Polttopuuta ei saa ottaa yleisten teiden, järvien, jokien, purojen, lähteiden eikä kosteikkojen läheisyydestä. Suojaetäisyyttä em. kohteisiin tulee olla vähintään 30 m. Polttopuuta ei saa ottaa reittien, virkistysrakenteiden, asuinrakennusten eikä lomamökkien läheisyydestä (suojaetäisyys vähintään 100 m).

Vaarojen rinteillä voi olla paikoin hyvinkin reheviä, jopa lehtomaisia kosteikkopainanteita, joissa kasvaa mm. saniaisia. Vastaavanlaisia reheviä, pienialaisia kasvupaikkoja löytyy myös kalliojyrkänteiden alta. Tällaiset maastonkohdat ovat rauhoitettuja polttopuun otolta.

Rauduskoivu, haapa, raita, pihlaja, kataja ja kuusi tulee säästää. Avohakkuutavalla puuta ei saa ottaa. Koivupuskista pitää jättää parhaat ja elinvoimaisimmat puut pystyyn.

Koivu kasvaa tällä alueella tyypillisesti pensasmaisena puskana, jossa on sekaisin vanhoja, osittain jo lahonneita puita, parhaassa kasvukunnossa olevia puita sekä nuoria vesoja. Polttopuuksi valitaan koivupuskista vanhimmasta päästä, runkovikaisia, latvukseltaan ja oksistoltaan jo osittain kuivuneita puita. Yksittäiset koivut tulee jättää pystyyn.

Niissä polttopuuleimikoissa, joissa valtapuulajina on mänty, tulee neljän metrin säteellä olevan ympyräkoealan sisään jäädä vähintään 8 mäntyrunkoa pystyyn. Tukkipuun kokoista mäntyä ei saa ottaa polttopuuksi. Koeviljelyaloilta, jotka on aidattu verkoilla, ei saa ottaa puuta.

Maasto on hyvin herkkää ja kunttakerros on paikoin vain muutamia senttejä paksu. Tästä syystä kaadetut puut on suositeltavaa kuljettaa maastosta pois lumikelien aikana, ellei niitä saa kannettua tien varteen.

Yhteyshenkilöt

 • Enontekiö: Pauliina Kulha, pauliina.kulha(at)metsa.fi, 020 639 7616, Levintie 2, 99100 KITTILÄ
 • Inari ja Nellimö: Tapani Pennanen, tapani.pennanen(at)metsa.fi, 020 639 7767, Ivalontie 10, 99800 IVALO
 • Kuttura: Ari Huru, ari.huru(at)metsa.fi, 020 639 7738, Ivalontie 10, 99800 IVALO.
 • Pientuotelupa-alueet ja yhteyshenkilöt kartalla (pdf)