Lajien suojelu valtion alueilla

Metsähallituksen tavoitteena on, että alueillamme säilyisivät niille luonteenomaiset lajit elinvoimaisina.

Lajiston seurannassa ja hoidossa erityistä huomiota suojelualueilla saavat:

  • uhanalaiset lajit sekä EU:n lintu- ja luontodirektiivien suojelemat lajit
  • lajit, joiden esiintyminen painottuu suojelualueisiin
  • helposti häiriintyvät tai keräilyvaarassa olevat lajit
  • muut suojelun kannalta merkittävät lajit, jotka ovat vaarassa hävitä suojelualueilta.

Saimaannorppa, naali, maakotka, tunturihaukka ja muuttohaukka ovat Metsähallituksen erityisvastuulajeja, joista löytyy tarkempaa tietoa lajisivuilta. Metsähallituksella on merkittävä rooli myös mm. kiljuhanhen ja raakun suojelussa.

Lajien suojelu perustuu tietoon niiden elinympäristövaatimuksista sekä elinympäristöjen ja lajien esiintymien sijainnista. Näitä varten Metsähallitus tekee inventointeja sekä maa- että vesialueilla.

Suojelualueiden luonnonhoidolla ja ennallistamisella, kuten lehtojen hoidolla ja kangasmetsien ennallistamispoltoilla, ylläpidetään suojeltavan lajiston esiintymispaikkoja ja pyritään luomaan lajistolle myös uusia sopivia elinympäristöjä.

Myös talouskäytössä olevien monikäyttömetsien luonnonhoito ottaa huomioon harvinaisen ja uhanlaisen lajiston elinvaatimuksia. Monikäyttömetsissä ja vesialueilla on tavoitteena lisäksi riistalajien ja kalastettavien kalalajien elinvoimaisuus.

Lisätietoa