Merenkurkun luonnonsuojelualue toteutetaan

Mustasaareen, Vaasaan, Maalahteen, Vöyriin, Korsnäsiin ja Uuteenkaarlepyyhyn ollaan perustamassa Merenkurkun luonnonsuojelualuetta.

Suunniteltuun alueeseen sisältyy noin 2900 ha maata ja 56 000 vettä. Suojeltavat alueet ovat kokonaan valtion omistamia ja muutamaa kiinteistöä lukuun ottamatta jo aikaisemmin luonnonsuojelutarkoituksiin varattuja alueita. Alueiden varaamisesta luonnonsuojeluun on päätetty osana valtioneuvoston hyväksymiä kansallisia suojeluohjelmia ja Natura 2000 -verkostoa. Suunnittelualueeseen kuuluvat seuraavat Natura 2000-alueet: Merenkurkun saaristo (FI0800130) ja Ängesholmen (FI0800160) sekä kansalliset suojeluohjelmat Mikkelinsaarten suojelupäätös, rantojensuojelu- ja lintuvesiensuojeluohjelma. Alueet on varattu suojelutarkoituksiin myös maakuntakaavassa. Suojeluohjelmiin tai Natura 2000 -verkostoon kuulumattomia vesialueita ei ole enää mukana valmistelussa.

Luonnonsuojelualue perustetaan valtioneuvoston asetuksella ja valmistelusta vastaa ympäristöministeriö, jonka tukena Metsähallitus toimii mm. taustatietojen ja karttojen tuottajana.

Kuulemistilaisuus järjestetään jokaisessa kunnassa. Tilaisuuksissa toivotaan saatavan paikallisilta asukkailta ja toimijoilta tietoa siitä, millaisia tarpeita alueen käyttöön ja hoitoon kohdistuu, jotta ne voidaan ottaa huomioon asetuksen valmistelussa. Näkemyksiä valmistelusta kysytään myös maakuntaliitolta, kunnilta, viranomaisilta sekä mm. alueen yhdistyksiltä ja kansalaisjärjestöiltä sekä alueiden vuokralaisilta.

Koronaepidemiasta johtuen kunkin tilaisuuden osallistujamäärä rajoitetaan 50 henkilöön ja tilaisuuksiin on ilmoittauduttava ennakkoon. Tilaisuuksissa noudatetaan käsihygieniaa ja turvaetäisyyksiä. Osallistujille myös jaetaan kasvomaskit. Kuulemistilaisuuksia on lykätty koronatilanteen vuoksi. Tilanteen parantuessa ne järjestetään keväällä 2022. Tilaisuuksista ja niiden ajankohdista tiedotetaan tällä sivulla. Lisäksi luonnonsuojelualueen perustamisen valmistelusta voi antaa kommentteja myöhemmin avattavan kyselylomakkeen kautta.

Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, ympäristöministeriö, puh. 050 4077 323, leila.suvantola@ym.fi
Aluepäällikkö Mikael Nordström, Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut, puh. 0206 39 4654, mikael.nordstrom@metsa.fi

Karttoja: