Merenkurkun luonnonsuojelualue toteutetaan

Mustasaareen, Vaasaan, Maalahteen, Vöyriin, Korsnäsiin ja Uuteenkaarlepyyhyn ollaan perustamassa valtion maille Merenkurkun luonnonsuojelualuetta.

Suunnittelualue

Suunniteltuun alueeseen sisältyy noin 2900 ha maata ja 56 000 vettä. Suojeltavat alueet ovat kokonaan valtion omistamia ja muutamaa kiinteistöä lukuun ottamatta jo aikaisemmin luonnonsuojelutarkoituksiin varattuja alueita. Alueiden varaamisesta luonnonsuojeluun on päätetty osana valtioneuvoston hyväksymiä kansallisia suojeluohjelmia ja Natura 2000 -verkostoa. Suunnittelualueeseen kuuluvat seuraavat Natura 2000-alueet: Merenkurkun saaristo (FI0800130) ja Ängesholmen (FI0800160) sekä kansalliset suojeluohjelmat Mikkelinsaarten suojelupäätös, rantojensuojelu- ja lintuvesiensuojeluohjelma. Alueet on varattu suojelutarkoituksiin myös maakuntakaavassa. Suojeluohjelmiin tai Natura 2000 -verkostoon kuulumattomia vesialueita ei ole enää mukana valmistelussa.

Luonnonsuojelualue perustetaan valtioneuvoston asetuksella ja valmistelusta vastaa ympäristöministeriö, jonka tukena Metsähallitus toimii mm. taustatietojen ja karttojen tuottajana.

Merenkurkun luonnonsuojelualueen perustamisen yleisötilaisuus 29.11.2022

Yleisötilaisuus järjestettiin Vaasan yliopiston päärakennus Tervahovin Wolff-auditoriossa.

Kesäkuussa 2022 käytiin kuulemistilaisuudet kaikissa kunnissa, joita tuleva luonnonsuojelualue tulee koskemaan. Tilaisuuksissa keskusteltiin luonnonsuojelualueen perustamisesta ja kerättiin tärkeää tietoa alueesta suoraan paikallisilta. Tilaisuuksissa kerättiin myös kirjallista palautetta, jota esiteltiin 29.11. Tuolloin käytiin läpi myös luonnonsuojelualueen perustamiseen liittyviä ajankohtaisia asioita ja aikataulua.

Ympäristöministeriön ja Metsähallituksen esittelyaineisto 29.11.2022 (pdf).

Merenkurkun luonnonsuojelualueen valmistelun yleisötilaisuudet 1.–8.6.2022

Merenkurkun luonnonsuojelualueen perustamisen yleisötilaisuudet järjestettiin 1.6.2022 alkaen kaikissa kunnissa, joita Merenkurkun luonnonsuojelualue tulee koskettamaan: Vaasassa (1.6.2022), Maalahdessa (2.6.2022), Mustasaaressa (3.6. ja 7.6.2022), Korsnäsissä (8.6.2022), sekä Uudenkaarlepyyn ja Vöyrin kuntien yhteistilaisuus Oravaisissa (6.6.2022).

Yleisötilaisuuksissa keskusteltiin luonnonsuojelualueen perustamisesta ja kerättiin tärkeää tietoa alueesta suoraan paikallisilta. Tilaisuuksissa ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola esitteli luonnonsuojelualueen perustamisen lainsäädännöllistä puolta ja Metsähallituksen Rannikon luontopalveluiden aluepäällikkö Mikael Nordström kertoi tarkemmin Merenkurkun alueen erityispiirteistä. Tämän jälkeen tilaisuuden osallistujat saivat antaa palautetta ja keskustella luonnonsuojelualueen perustamisesta teemakohtaisesti pienemmissä ryhmissä. Lisäksi palautetta pystyi antamaan sähköisessä Webropol-palvelussa, jossa vastaajia oli yhteensä 654.

Tilaisuuksissa oli yhteensä 224 osallistujaa, jotka jakautuivat paikkakunnittain seuraavasti:

 • Vaasa, 25 osallistujaa
 • Maalahti, 36 osallistujaa
 • Mustasaari, Koivulahti, 16 osallistujaa
 • Uusikaarlepyy ja Vöyri (Oravainen), 34 osallistujaa
 • Mustasaari, Raippaluoto, 84 osallistujaa
 • Korsnäs, 29 osallistujaa.

Tilaisuuksissa käyty keskustelu oli rakentavaa ja rauhallista, vaikka eriäviäkin mielipiteitä esitettiin.

Osallistamistilaisuuksien ryhmäkeskustelut käytiin teemoittain seuraavista aihealueista:

 1. Saaristolaiselämän jatkuvuus ja tuleva yhteinen alueen hallintomalli
 2. Kulkuyhteydet, satamat ja virkistyskäyttö
 3. Metsästys ja kalastus.

Tilaisuuksissa kerättiin teemoista kirjallista palautetta. Seuraavassa esitetään kunkin teeman osalta eniten esitetyt näkemykset:

Saaristolaiselämän jatkuvuus ja tuleva yhteinen alueen hallintomalli

 • Saaristolaiselämän tulee saada jatkua kuten tähänkin asti.
 • Perustettava alueen hoidosta vastaava yhteinen neuvottelu- tai yhteistyöryhmä, jossa myös paikalliset edustettuina.
 • Alueen hoitoon tulee löytyä varoja.
 • Uudelle luonnonsuojelualueelle ei saa tulla enempää rajoituksia, kuin mitä nykyisillä alueen yksityisillä luonnonsuojelualueilla on.
 • Hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisessa täytyy olla paikalliset tahot edustettuina.

Kulkuyhteydet, satamat ja virkistyskäyttö

 • Uusia veneväyliä ja piensatamia pitää saada perustaa ja satamia tulee tarvittaessa saada siirtää maankohoamisen vuoksi.
 • Ei-virallisten veneväylien ruoppaus tulee olla sallittua. Maankohoamisen vuoksi on vaikea ennustaa tällä hetkellä missä tulee olemaan ruoppaustarvetta.
 • Jokaiselle mökille tulee olla veneellä kulkuyhteys.
 • Rakennuksia ja teitä pitää pystyä rakentamaan myös paikallisille, ei ainoastaan turistien virkistyskäyttöön.

Metsästys ja kalastus

 • Metsästyksen tulisi saada jatkua metsästyslainsäädännön mukaisena.
 • Hylkeenmetsästyksen tulee saada jatkua. Ei maihinnousukieltoja eikä kieltoja ampua maa-alueilta.
 • Merimetsokantoja tulee pystyä rajoittamaan.
 • Alueella vahinkoa aiheuttavat suurpedot tulee saada lopettaa.
 • Vieraslajeja metsästetään esim. hirvimetsästyksen ohella, kukaan ei lähde metsästämään pelkästään vieraslajeja. Jos metsästys kielletään, tulee vieraslajien määrät kasvamaan.
 • Valtion maat ovat mosaiikkimaisesti yksityisten suojelualueiden kanssa vierekkäin. Jos valtion mailla on erilaiset metsästysehdot, vaikeuttaa se alueella metsästämistä.

Metsähallitus ja ympäristöministeriö kiittävät kaikkia tilaisuuksiin osallistuneita tärkeästä keskustelusta ja arvokkaasta paikallistietämyksestä, jota tilaisuuksissa saatiin. Saatu palaute otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon luonnonsuojelualueen perustamisasetusta ja sitä koskevaa perustelumuistiota valmisteltaessa.

Metsähallitus, Mikael Nordströmin esitys yleisötilaisuuksissa kesällä 2022 (pdf).

Lainsäädäntöneuvos Leila Suvantolan esitys yleisötilaisuuksissa kesällä 2022 (pdf).

Karttoja

Lisätietoja antavat

Maankäytön erityisasiantuntija Annukka Rasinmäki, Metsähallitus, Luontopalvelut: etunimi.sukunimi@metsa.fi

Lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, ympäristöministeriö: etunimi.sukunimi@gov.fi

Asiointijohtaja Mikael Nordström, Metsähallitus, Luontopalvelut: etunimi.sukunimi@metsa.fi