Koirakankaan ja Hirvivaara-Murtiovaaran tuulivoimapuistot

Meillä on Puolangalla kaksi tuulivoimapuistohanketta, joiden kehittämistä viemme eteenpäin yhtä matkaa: Koirakangas ja Hirvivaara-Murtiovaara. Koirakankaalle on suunniteltu 9-13 ja Hirvivaara-Murtiovaaraan 13-19 tuulivoimalaa. Molemmat alueet on merkitty voimassa olevassa maakuntakaavassa tuulivoima-alueiksi.

Kartta Puolangan Hirvivaara-Murtiovaaran ja Koirakankaan tuulivoimapusitojen hankealueista.
Puolangan Koirakankaan ja Hirvivara-Murtiovaaran tuulivoimapuistojen hankealueet.

Kaava-alueiden lopulliset aluerajaukset, tuulivoimaloiden sijoittelu kaava-alueiden sisällä, tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä ja sähköverkkoon liittämiseen tarvittava voimajohtoreitti tarkentuvat kaavaprosessien aikana. Kummallekin alueelle laaditaan oma osayleiskaava. Kaavojen laadinnan rinnalla alueille tehdään yhteisesti lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja kattavat tuulimittaukset sekä selvitetään hankealueiden ulkopuolisen sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot.

Hankealueiden tuulimittaukset tehdään kahdella 174,5 metrin korkuisella tuulimittausmastolla sekä tuulen nopeutta äänen avulla mittaavalla Metsähallituksen sodar-laitteella. AFRY toimittaa sekä mittauspalvelut että masto- ja laitekokonaisuudet avaimet käteen -periaatteella. Korkealuokkaiset mittalaitteet takaavat laadukkaat mittaukset sääolosuhteista riippumatta ja varmistavat mittausten turvallisuuden ja luontovaikutusten minimoinnin.

Alueiden virkistyskäyttö jatkuu

– Valtion alueilla on kaikkialla paljon erilaisia käyttäjäryhmiä. Hankekehityksen aikana haastattelemme ja osallistamme Puolangan alueiden käyttäjät ja tutkimme yhdessä heidän kanssaan mahdollisuuksia vähentää tuulivoiman rakentamisesta johtuvia haittoja, tuulivoima-asiantuntija Johanna Hätälä kertoo.

Jos tuulivoimapuistot toteutuvat, ne eivät estä kaavoitettavien alueiden muuta rinnakkaista käyttöä kuten virkistyskäyttöä, marjastusta tai metsästystä.

– Alueiden luontoarvot on selvitetty alustavasti jo maakuntakaavatyön yhteydessä, mutta luontoselvityksiä tarkennetaan vielä kaavoituksen yhteydessä, Hätälä kertoo. – Yhtenä strategisena tavoitteenamme on minimoida luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. Huomioimme sen kaikessa toiminnassamme, Hätälä jatkaa.

Aikataulu

Arvioimme, että puistojen rakentaminen voisi alkaa vuosien 2026–2027 aikana. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan emme tule itse rakentamaan tuulivoimapuistoja, vaan myymme hankkeiden rakentamisoikeudet myöhemmin päätettävälle tuulivoimatoimijalle. Jäämme alueiden maanomistajaksi, edunvalvojaksi ja vuokranantajaksi valtionmaiden osalta.

Lisätiedot

Haluatko antaa meille palautetta?

Voit olla yhteydessä joko suoraan hankekehittäjään, jonka yhteystiedot löytyvät alta tai voit lähettää palautetta palaute-lomakkeella. Jos haluat vastauksen, muistathan jättää myös yhteystietosi.

Yhteystiedot

Johanna Hätälä

Projektipäällikkö

Kiinteistökehitys
Metsähallitus
Veteraanikatu 9
90130 Oulu

Puh. +358445556778