Julkaistu 4.4.2023

Metsähallituksen Puolangan tuulivoimahankkeille nousee tuulimittausmastot

Metsähallituksen Puolangan tuulivoimakohteille, Koirakankaalle ja Hirvivaara-Murtiovaaralle pystytetään tuulimittausmastot. Mastojen luona voi liikkua niiden valmistuttua, mutta talviakaan on syytä varoa mastoista mahdollisesta putoavaa lunta ja jäätä. 

– Mastot ovat jo nosturikorkeudessa ja odottavat parhaillaan helikopteria, jolla loppuosa, noin 100 metriä, mastosta nostetaan paikoilleen, Metsähallituksen tuulivoima-asiantuntija Ville Kokkonen kertoo. Kummankin maston kokonaiskorkeus on valmiina 174 metriä. 

– Mastoihin tulee erilaisia mittareita neljälle eri korkeudelle. Tärkeimpiä mitattavia asioita ovat tuulen nopeus ja suunta. Mittaustuloksia käytetään arvioitaessa tuulivoimapuiston mahdollisia tuotantolukuja, Kokkonen kertoo. 

Tuulen lisäksi mitataan mm. ilman lämpötilaa, ilmankosteutta ja ilmanpainetta. 

– Mittalaitteet saavat virtansa maston juurelle pysäköitävässä peräkärryssä sijaitsevassa generaattorista sekä aurinkopaneeleista. Peräkärryssä on myös mittaustulosten tallennusyksikkö, Kokkonen kertoo. 

Molemmat mastot pystytetään valtion maille ja niillä mitataan tuulta kahden vuoden ajan, jonka jälkeen mastot puretaan ja siirretään uusille kohteille. 

Hirvivaara-Murtiovaaran alueella on myös peräkärryyn sijoitettu sodar-mittalaite. 

Mastojen pystytyksestä ja huollosta vastaa Afry Finland. 

Lisätiedot 

Ville Kokkonen, tuulivoima-asiantuntija, Metsähallitus, ville.kokkonen@metsa.fi, +358 40 628 0568