Moskuankankaan tuulivoimapuisto

Moskuankankaan tuulivoimapuisto on Metsähallituksen ja suomalaisen energiayhtiön Pohjan Voiman yhteishanke. Hankealue sijaitsee noin 25–33 kilometriä Pyhäjärven keskustaajamasta lounaaseen, Haapajärven ja Pihtiputaan rajalla.

Pyhäjärven Moskuankankaan tuulivoimahanke kartalla
Pyhäjärven Moskuankankaan tuulivoimahanke kartalla

Ajankohtaista

19.5.2022 järjestetyn yleisötilaisuuden tallenne, youtube.com

Lue lisää hankkeesta sen omilla verkkosivuilla, moskuankangas.fi

Tavoitteena on rakentaa alueelle alustavasti 26 tuulivoimalaa, joiden nimellinen teho on 160–260 MW. Voimaloiden määrä ja teho tarkentuvat suunnitteluprosessin aikana.

Hankealueesta noin puolet on valtion omistuksessa ja noin puolet yksityisten maanomistajien omistuksessa. Yksityismaiden osalta Pohjan voima on tehnyt vuokrasopimukset. Myös valtion alueet vuokrataan hankkeelle, niitä ei myydä.

Pyhäjärven kaupunginhallitus hyväksyi hanketta koskevan kaavoitusaloitteen kokouksessaan 19.4.2022.

Voimaloiden lähialueilla on vähän asutusta ja maat ovat pääosin metsätalouskäytössä. Nyt käynnistyvän ympäristövaikutusten arviointiprosessin aikana huolehditaan hankkeen yhteensovittamisesta luontoarvojen ja paikallisten asukkaiden kannalta.

Hankkeessa on tavoitteena käyttää mahdollisimman paljon paikallisia ammattilaisia ja alueella toimivia urakoitsijoita. Toteutuessaan hanke tuottaisi Pyhäjärven kaupungille merkittävät kiinteistöverotulot, yksityisille maanomistajille maanvuokratuloja ja paikallisille urakoitsijoille töitä hankkeen rakentamisessa ja hankealueen kunnossapidossa.

Yhteystiedot

  • Tomi Mäkipelto, toimitusjohtaja, Pohjan Voima Oy, +358 50 370 4092, tomi.makipelto@pohjanvoima.fi
  • Ville Koskimäki, hankekehityspäällikkö, Metsähallitus Kiinteistökehitys, +358 40 536 9582, ville.koskimaki@metsa.fi