Moskuankankaan tuulivoimapuisto

Moskuankankaan tuulivoimapuisto on Metsähallituksen ja suomalaisen energiayhtiön Pohjan Voiman yhteishanke. Hankealue sijaitsee noin 25–33 kilometriä Pyhäjärven keskustaajamasta lounaaseen, Haapajärven ja Pihtiputaan rajalla.

Pyhäjärven Moskuankankaan tuulivoimahanke kartalla
Pyhäjärven Moskuankankaan tuulivoimahanke kartalla
23-28 tuulivoimalaa, teho yhteensä 160-392 MW, suunniteltu tuotannon aloitus 2027

Ajankohtaista

19.5.2022 järjestetyn yleisötilaisuuden tallenne, youtube.com

Lue lisää hankkeesta sen omilla verkkosivuilla, moskuankangas.fi

Tavoitteena on rakentaa alueelle alustavasti 23–28 tuulivoimalaa, joiden nimellinen teho on 160–392 MW. Voimaloiden määrä ja teho tarkentuvat suunnitteluprosessin aikana.

Hankealueesta noin puolet on valtion omistuksessa ja noin puolet yksityisten maanomistajien omistuksessa. Yksityismaiden osalta Pohjan voima on tehnyt vuokrasopimukset. Myös valtion alueet vuokrataan hankkeelle, niitä ei myydä.

Pyhäjärven kaupunginhallitus hyväksyi hanketta koskevan kaavoitusaloitteen kokouksessaan 19.4.2022.

Voimaloiden lähialueilla on vähän asutusta ja maat ovat pääosin metsätalouskäytössä. Ympäristövaikutusten arviointiprosessin aikana huolehditaan hankkeen yhteensovittamisesta luontoarvojen ja paikallisten asukkaiden kannalta.

Hankkeessa on tavoitteena käyttää mahdollisimman paljon paikallisia ammattilaisia ja alueella toimivia urakoitsijoita. Toteutuessaan hanke tuottaisi Pyhäjärven kaupungille merkittävät kiinteistöverotulot, yksityisille maanomistajille maanvuokratuloja ja paikallisille urakoitsijoille töitä hankkeen rakentamisessa ja hankealueen kunnossapidossa.

2022 Kaavoitusaloite 2023 YVA-ohjelma OAS nähtävillä 2023-2024 Luontoselvitykset 2024 YVA-selostus ja kaavaluonnos nähtävillä 2025 Kaavaehdotus nähtävillä 2025-2026 Rakennusluvat ja hankkeen viimeistely Aikaisintaan 2027 Rakentaminen ja sähköntuotannon aloitus

Haluatko antaa meille palautetta?

Voit olla yhteydessä joko suoraan hankekehittäjään, jonka yhteystiedot löytyvät alta tai voit lähettää palautetta palaute-lomakkeella. Jos haluat vastauksen, muistathan jättää myös yhteystietosi.

Yhteystiedot

  • Tomi Mäkipelto, toimitusjohtaja, Pohjan Voima Oy, +358 50 370 4092, tomi.makipelto@pohjanvoima.fi
  • Ville Koskimäki, hankekehityspäällikkö, Metsähallitus Kiinteistökehitys, +358 40 536 9582, ville.koskimaki@metsa.fi

Pohjan Voima on suomalainen energiayhtiö, jonka omistajiin ja rahoittajiin kuuluu muun muassa LähiTapiola. Pohjan Voiman tavoitteena on rakentaa itse kehittämänsä hankkeet ja jäädä myös operoimaan sähköntuotantoa. Tuulivoiman lisäksi yritys suunnittelee ja toteuttaa aurinkoenergiahankkeita.