Eräpalvelut

Eräpalvelut ja Luontopalvelut ovat Metsähallituksen julkisia hallintotehtäviä hoitavat vastuualueet.

Eräpalvelut vastaa kalastuksen ja metsästyksen järjestämisestä valtion alueilla. Myymme kalastus- ja metsästyslupia ja keräämme valtion kalastonhoitomaksun maa- ja metsätalousministeriölle. Lisäksi eräsuunnittelijamme myöntävät erikseen haettavia lupia, kuten hirvenmetsästyksen aluelupia ja kaupallisen kalastuksen lupia, sekä solmivat vuokrasopimuksia kalastusta ja metsästystä varten. Erätarkastajamme valvovat lakien noudattamista ja lupien voimassaoloa.

Tehtävämme on järjestää erämahdollisuuksia niillekin, joilla sellaisia ei muuten olisi. Erilaisia metsästys- ja kalastuslupia myydään vuosittain noin 150 000. Lisäksi erähenkilöstömme ottaa työssään huomioon kalastajat ja metsästäjät, jotka harrastavat eränkäyntiä valtion alueilla yleis- ja erityisoikeuksilla. Näitä ovat esimerkiksi maksuton oikeus pilkkiä ja onkia, pohjoissuomalaisten maksuton oikeus metsästää kotikuntansa valtion alueilla sekä kuntalaisten maksuton kalastuslupa Ylä-Lapissa.

Valtion alueilla harrastetaan eränkäyntiä arviolta lähes kaksi miljoonaa päivää vuodessa.

Eräpalvelujen rahoitus tulee osin valtion budjetista, osin lupamyyntituloista. Toimintamme tavoitteet asettaa vuosittain maa- ja metsätalousministeriö. Eräpalvelut on osa valtionhallinnon riistakonsernia, johon kuuluvat ohjaavan ministeriön lisäksi Suomen riistakeskus, Luonnonvarakeskus ja Ruokavirasto.

Tulokset ja tavoitteet

Mitä Eräpalvelut ja Luontopalvelut tekevät lähitulevaisuudessa?

Tulossopimus toimintaamme ohjaavien ministeriöiden kanssa vuodelle 2024 ja alustavat tulostavoitteet 2024–2028 (julkaisut.metsa.fi).

Miten Eräpalvelut  ja Luontopalvelut saavuttivat tavoitteensa vuonna 2023?

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien erillistilinpäätös ja toimintakertomus on julkaistu osana Metsähallituksen tilinpäätöstä, ks. s. 44 alkaen (julkaisut.metsa.fi)

Hyötyä ja hyvinvointia Eräpalveluista

Eräpalvelut päättää, kuinka paljon lupia kullekin alueelle voidaan enintään myöntää, jotta kalastus ja metsästys olisi kestävää. Eräsuunnittelijamme tarkentavat kiintiöitä vuosittain esimerkiksi tuoreimpien riistalaskentojen perusteella. Kalastus- tai metsästysluvan osto on aina sijoitus luontoon, sillä tuloja käytetään riistamaiden ja kalavesien hoitoon.

Valtion alueilla metsästävien ja kalastavien rahankäyttö tuo tuloja paikallistalouteen, etenkin syrjäseuduille. Yksi metsästysalue tuo paikkakunnalle noin 1,5 työpaikkaa ja jokainen kalastaja tuo kohdealueelleen noin 140 euroa kalastusmatkakerralta. Luonnossa liikkuminen kohottaa myös kuntoa: esimerkiksi pienriistan metsästäjät kävelevät metsästyspäivinään keskimäärin kahdeksan kilometriä maastossa.

Asiantuntijamme ohjaavat myös lapsia ja nuoria eräharrastuksen pariin. Kesäkuun Vapapäivä ja hiihtolomien Pilkkivapapäivät ovat kaikille alaikäisille suunnattuja ilmaisia kalastuspäiviä Metsähallituksen kohteilla.

Eräpalvelujen organisaatio ja yhteystiedot

Metsähallituksen Eräpalveluja johtaa erätalousjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa. Eräpalvelut on jaettu pohjoiseen ja eteläiseen alueeseen, joita johtavat erätalouspäälliköt.

Lisäksi Eräpalveluissa toimii neljä tiimiä. Kalastus- ja metsästystiimejä vetävät johtavat asiantuntijat ja erävalvontatiimiä erävalvontapäällikkö. Lisäksi oman tiiminsä muodostavat viestintä ja asiakaspalvelu.

Lisätietoa Eräpalveluista