Eräpalvelut

Eräpalvelut ja Luontopalvelut ovat Metsähallituksen julkisia hallintotehtäviä hoitavat vastuualueet.

Eräpalvelut vastaa kalastuksen ja metsästyksen järjestämisestä valtion alueilla. Myymme kalastus- ja metsästyslupia ja keräämme valtion kalastonhoitomaksun maa- ja metsätalousministeriölle. Lisäksi eräsuunnittelijamme myöntävät erikseen haettavia lupia, kuten hirvenmetsästyksen aluelupia ja kaupallisen kalastuksen lupia, sekä solmivat vuokrasopimuksia kalastusta ja metsästystä varten. Erätarkastajamme valvovat lakien noudattamista ja lupien voimassaoloa.

Tehtävämme on järjestää erämahdollisuuksia niillekin, joilla sellaisia ei muuten olisi. Erilaisia metsästys- ja kalastuslupia myydään vuosittain noin 150 000. Lisäksi erähenkilöstömme ottaa työssään huomioon kalastajat ja metsästäjät, jotka harrastavat eränkäyntiä valtion alueilla yleis- ja erityisoikeuksilla. Näitä ovat esimerkiksi maksuton oikeus pilkkiä ja onkia, pohjoissuomalaisten maksuton oikeus metsästää kotikuntansa valtion alueilla sekä kuntalaisten maksuton kalastuslupa Ylä-Lapissa.

Valtion alueilla harrastetaan eränkäyntiä arviolta lähes kaksi miljoonaa päivää vuodessa.

Eräpalvelujen rahoitus tulee osin valtion budjetista, osin lupamyyntituloista. Toimintamme tavoitteet asettaa vuosittain maa- ja metsätalousministeriö. Eräpalvelut on osa valtionhallinnon riistakonsernia, johon kuuluvat ohjaavan ministeriön lisäksi Suomen riistakeskus, Luonnonvarakeskus ja Ruokavirasto.

Tulokset ja tavoitteet

Hyötyä ja hyvinvointia Eräpalveluista

Eräpalvelut päättää, kuinka paljon lupia kullekin alueelle voidaan enintään myöntää, jotta kalastus ja metsästys olisi kestävää. Eräsuunnittelijamme tarkentavat kiintiöitä vuosittain esimerkiksi tuoreimpien riistalaskentojen perusteella. Kalastus- tai metsästysluvan osto on aina sijoitus luontoon, sillä tuloja käytetään riistamaiden ja kalavesien hoitoon.

Valtion alueilla metsästävien ja kalastavien rahankäyttö tuo tuloja paikallistalouteen, etenkin syrjäseuduille. Yksi metsästysalue tuo paikkakunnalle noin 1,5 työpaikkaa ja jokainen kalastaja tuo kohdealueelleen noin 140 euroa kalastusmatkakerralta. Luonnossa liikkuminen kohottaa myös kuntoa: esimerkiksi pienriistan metsästäjät kävelevät metsästyspäivinään keskimäärin kahdeksan kilometriä maastossa.

Asiantuntijamme ja vapaaehtoiset eräkummit ohjaavat lapsia ja nuoria eräharrastuksen pariin. Kesäkuun Vapapäivä ja hiihtolomien Pilkkivapapäivät ovat kaikille alaikäisille suunnattuja ilmaisia kalastuspäiviä Metsähallituksen kohteilla.

Eräpalvelujen organisaatio ja yhteystiedot

Metsähallituksen Eräpalveluja johtaa erätalousjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa. Eräpalvelut on jaettu kolmeen alueeseen, joita johtavat erätalouspäälliköt: Lappi, Pohjanmaa–Kainuu ja eteläinen Suomi.

Lisäksi Eräpalveluissa toimii kolme ylitarkastajien johtamaa tiimiä: kalastus, metsästys ja erävalvonta. Oman tiiminsä muodostaa myös viestintä ja asiakaspalvelu.

Lisätietoa Eräpalveluista