Merituulivoiman talousvaikutukset

Valtion alue, kunnan kiinteistövero

Merituulipuiston rakentamisella ja toiminnalla on mittavia myönteisiä vaikutuksia aluetalouteen ja elinkeinotoimintaan. Vaikutukset koostuvat investoinnin kehitys- ja rakennusaikaisten hankintojen lisäksi mm. käytön aikaisista kiinteistöveroista, sillä kunnat saavat Suomessa verottaa alueillaan sijaitsevia kiinteistöjä.

Kunnan saamat kiinteistöverotulot riippuvat tuulivoimapuiston rakennuskustannuksista ja kunnan määrittämästä kiinteistöveron tasosta. Yhden merituulivoimalan tuoma vuosittainen kiinteistöverotulo voi olla jopa 70 000 euroa vuodessa. Näin ollen suuren merituulivoimapuiston vuosittainen kiinteistöverotulo kunnalle voi olla useita miljoonia euroja.

Taloudellisen aktiviteetin lisääntyminen luo alueellisesti muitakin rahavirtoja sekä rakennusaikana että sähköntuotannon käynnistyttyä. Työllisyysvaikutuksia muodostuu esim. suunnittelusta, tuulipuiston infrastruktuurin rakentamisesta, kuljetuksista, tuulivoimaloiden asennustöistä ja majoitus- sekä ruokailupalveluista.