Perinnebiotooppien hoidon asiantuntijaryhmä Perinne-ELO

Perinne-ELO toimii osana Ennallistamisen ja luonnonhoidon työryhmää ELOa.

Perinne-ELOn tehtävät

 • parantaa perinnebiotooppeihin liittyvää osaamista yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa
 • kehittää ja ohjata perinnebiotooppien valtakunnallista seurantaa
 • edistää perinnebiotooppien tutkimuksen ja käytännön yhteistyötä
 • arvioida ja edistää perinnebiotooppien hoidon tuloksellisuutta, tehokkuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta
 • seurata ja ohjeistaa perinnebiotooppien luontotyyppien ja lajien perustiedon keruuta
 • osallistua luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin jatkotyöhön ja avustaa direktiiviraportoinnissa perinnebiotooppien osalta.

Perinne-ELO on ohjeistanut perinnebiotooppeihin liittyvää seurantaa ja edistänyt perinnebiotooppitiedon kokoamista yhteiskäyttöiseen paikkatietojärjestelmään.

Perinne-ELOon on vuodesta 2010 lähtien yhdistetty luontotyyppien uhanalaisuusarviointia varten koottu asiantuntijaryhmä (LuTU-pb). Sen myötä ryhmässä käsitellään luontotyyppien uhanalaisuuteen ja direktiiviraportointiin liittyviä asioita.

Perinne-ELO osallistuu perinnebiotooppien hoitoa ja hoidon rahoitusta koskevaan keskusteluun. Ryhmä on mm. nostanut esiin parannusehdotuksia maatalouden ympäristötuen tukijärjestelmiin, jotta ne toimisivat paremmin perinnebiotooppien hoidon tukena.

Perinne-ELO edistää perinnebiotooppitoimijoiden kansainvälistä verkottumista.

Perinne-ELOn jäsenet

 • Traci Birge, Varsinais-Suomen perinnemaisemat ry (varahlö Eriika Lundström)
 • Sonja Forss, Suomen ympäristökeskus
 • Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö (varahlö Aulikki Alanen)
 • Janne Heliölä, Suomen ympäristökeskus
 • Iiro Ikonen, Varsinais-Suomen ELY-keskus
 • Heli Jutila, Hämeenlinnan kaupunki
 • Carina Järvinen, Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut (Perinne-ELO siht.)
 • Nina Jungell, Metsäkeskus
 • Tiina Kanerva, Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut
 • Hannele Kekäläinen, Etelä-Pohjamaan ELY-keskus
 • Marjut Kokko, Lapin ELY-keskus (Perinne-ELO siht.; varahlö Merja Lipponen)
 • Leena Lahdenvesi-Korhonen, Maa- ja kotitalousnaiset ry / ProAgria
 • Kasper Koskela, Metsähallitus, Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut
 • Leena Lehtomaa, Varsinais-Suomen ELY-keskus (Perinne-ELO vpj, LuTu-pb pj; varahlö Ritva Kemppainen)
 • Maija Mussaari, Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut
 • Jorma Pessa, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 • Kaisa Raatikainen, Jyväskylän yliopisto
 • Katja Raatikainen, Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut (Perinne-ELO pj.)
 • Olli Soininen, Museovirasto
 • Tanja Tenhunen, Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut
 • Seppo Tuominen, Suomen ympäristökeskus
 • Maarit Vainio, Lapin ELY-keskus
 • Mia Vuomajoki, Metsähallitus, Lapin Luontopalvelut

Ryhmä kokoontuu 5–6 kertaa vuodessa. Lisäksi kerran vuodessa järjestetään maastopäivät.

Yhteystiedot: Katja Raatikainen: sähköposti katja.raatikainen(at)metsa.fi

Lisätietoa perinnebiotoopeista