Sivakkalehdon tuulivoimapuisto

Suunnittelemme yhdessä ABO Wind Oy:n kanssa Sivakkalehdon tuulivoimapuistoa Kajaanin ja Sotkamon rajalle, kuntien eteläosiin. Tuulivoimahankealue sijaitsee noin 23 km Kajaanin keskustasta kaakkoon ja noin 25 km Sotkamon keskustaajamasta lounaaseen, Kainuun maakuntakaavaan merkityllä Sivakkalehdon tuulivoima-alueella.

Sivakkalehdon tuulivoimapuisto kartalle rajattuna
Sivakkalehdon tuulivoimapuiston alustava rajaus. Rajaus tarkentuu hankkeen edetessä.

Ajankohtaista

Arviointiohjelma on ollut nähtävillä.

Lue lisää hankkeesta, abo-wind.com

Suunnittelualueelle voisi esiselvityksen perusteella sijoittaa enintään 54 tuulivoimalaa. Yksittäisen tuulivoimalan nimellisteho olisi 6–10 MW (megawattia). Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein ja ilmajohdoin. Tuulipuisto on tarkoitus liittää sähköverkkoon Vuolijoen sähköasemalla. Toteutuessaan tuulipuiston vuosituotanto voisi kattaa noin 65 000 sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutuksen.

Sotkamon kunnanvaltuusto ja Kajaanin kaupunginhallitus päättivät Sivakkalehdon tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen aloittamisesta syyskuussa 2021. Samanaikaisesti kaavoituksen kanssa laaditaan ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointityö tehdään kesän ja syksyn 2022 aikana. Selvitämme mm. hankkeen melu- ja varjostusvaikutukset, maisemavaikutukset, vaikutukset ihmisten elinoloihin ja virkistykseen, linnustovaikutukset, vaikutukset suurpetoihin (erityisesti suteen), vaikutukset Natura- ja muille suojelualueille sekä yhteisvaikutukset lähialueen muiden hankkeiden kanssa.

Lähimmät asuin- tai lomarakennukset sijaitsevat tämänhetkisen suunnitelman mukaan vähintään 1,5 kilometrin päässä mahdollisesta tuulivoimalapaikasta. Noudatamme kaikessa hankekehityksessämme Ympäristöministeriön julkaisemia ohjeita tuulivoimamelusta ja tuulivoimarakentamisen suunnittelusta.

ABO Wind Oy on solminut tuulivoimahankkeen kehittämisen edellyttämät maanvuokrasopimukset suunnittelualueen maanomistajien kanssa.

Osayleiskaava on tarkoitus saada valmiiksi siten, että se olisi lainvoimainen vuonna 2024. Alustavan aikataulun mukaan tuulipuiston rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2024 ja tuotanto aikaisintaan vuonna 2025.

Haluatko antaa meille palautetta?

Voit olla yhteydessä joko suoraan hankekehittäjään, jonka yhteystiedot löytyvät alta tai voit lähettää palautetta palaute-lomakkeella. Jos haluat vastauksen, muistathan jättää myös yhteystietosi.

Yhteystiedot

  • Minna-Maria Ketonen, projektijohtaja, Minna-Maria.Ketonen(at)abo-wind.fi. Puh. +358 50 434 8365
  • Olli-Matti Tervaniemi, tuulivoiman johtava asiantuntija, Metsähallitus, olli-matti.tervaniemi(at)metsa.fi, puh. 0206 396 025