Julkaistu 16.2.2024

Karstulan Tukkimäen tuulivoima-alueen aineistoa nähtävillä

Karstulan kunnan kaakkoisosaan Tukkimäen alueelle laaditaan tuulivoimaa koskevaa osayleiskaavaa. Hankkeen ympäristövaikutuksia on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Hankevastaavina ovat Pohjan Voima Oy ja Metsähallitus.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Tukkimäen alueelle noin 9–12 tuulivoimalasta muodostuvan tuulivoimapuiston ja siihen liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja sähköaseman rakentaminen.

Kaava-alueen pinta-ala on noin 16,1 km2 ja se rajautuu etelässä Saarijärven kaupungin rajaan ja idässä Kannonkosken kuntarajaan. Hankealueen rajalta on etäisyyttä Karstulan keskustaan n. 22 km, Saarijärven keskustaan n. 11 km ja Kannonkosken keskustaan n. 15 km. 

Tukkimäen tuulivoima-alueen osayleiskaavan sekä Karstulan itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavan osan muutoksen aineistot ovat nähtävillä 1.3.-19.4.2024 välisen ajan kaavoitushankkeen projektisivulla osoitteessa https://gis.sweco.fi/karstula/ Kaava-asiakirjojen lisäksi on ympäristövaikutusten arviointiselostus liitteineen nähtävillä seuraavissa paikoissa:

  • Karstulan kunnanvirasto, Virastotie 4, 43500 Karstula
  • Karstulan kirjasto, Koulutie 15, 43500 Karstula
  • Saarijärven kaupungintalo, Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi
  • Kannonkosken kunnanvirasto, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski

Kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 19.4. joko sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@karstula.fi tai postitse osoitteeseen Karstulan kunta, Tukkimäen tuulivoimahanke, Virastotie 4, 43500 Karstula. Mielipiteeseen tulee merkitä, mitä suunnitelman kohtaa kommentti koskee.

Hankkeesta järjestetään 13.3.2024 klo 17–19 yleisötilaisuus kunnantalo Himmelin valtuustosalissa osoitteessa Virastotie 4, jossa esitellään kaava- ja YVA-aineisto. Paikan päälle voi saapua klo 16.30 alkaen. Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä: Click here to join the meeting. Yleisötilaisuuden linkkiosoite julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineisto löytyy osoitteesta www.ymparisto.fi/tukkimaentuulivoimahankeYVA. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä Keski-Suomen ELY-keskukselle.