Forststyrelsens kungörelser

På denna sida publiceras kungörelser angående Forststyrelsens offentliga förvaltningsärenden, t.ex. fiske- och jaktkvoter och ordningsstadgor.

Kungörelser

Beslut om decimering av antalet minkar och mårdhundar samt drivning av älg i vissa naturskyddsområden i landskapet Mellersta Österbotten

Kungörelse 8.9.2022

Forststyrelsen har med stöd av naturvårdslagens 15 § gett ett beslut (MH 5959/2022) om decimering av antalet minkar och mårdhundar samt drivning av älg i vissa naturskyddsområden i landskapet Mellersta Österbotten.

Beslutet finns till påseende fram till den 15.10.2022 i Forststyrelsens huvudkontor (Banvägen 11 B, Dickursby, 01300 Vanda; mån.–tis. kl. 8–16) samt på Forststyrelsens webbplats på adressen www.metsa.fi/web/sv/kungorelser.

Meddelandet publicerades på Forststyrelsens webbplats den 8.9.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter meddelandets offentliggörande, dvs. den 15.9.2022. Besvärstiden går ut den 15.10.2022.

En sammanfattning av det centrala innehållet i beslutet kommer att tillhandahållas på svenska på begäran.

Kontaktperson: Heidi Kontiokari, heidi.kontiokari@metsa.fi

Kvotbeslut om fiske, jakt och terrängtrafik

I kvotbeslutet bestämmer Forststyrelsen hur många fiskare eller jägare som det maximalt kan finnas i olika områden. Kvoter om terränngtrafik gäller både snöskoterspåren och områdena utanför snöskoterspåren.

Kommersiellt fiske

För kommersiellt fiske ska fiskaren ansöka om separat tillstånd per fångstredskap. Öppna ansökningar meddelas på websidan Eräluvat.fi. Separata ansökningar kan upplysas för enskilda vattenområden eller några särskilda områden även mellan de nationella ansökningstiderna.