Forststyrelsens kungörelser

På denna sida publiceras kungörelser angående Forststyrelsens offentliga förvaltningsärenden, t.ex. fiske- och jaktkvoter och ordningsstadgor.

Kungörelser

Utvidgandet av Skärgårdshavets nationalpark

Kungörelse 2.5.2022

Med hänvisning till naturvårdslagens (1096/1996) 22 § tillkännager Forststyrelsen utvidgandet av Skärgårdshavets nationalpark i Pargas stad.

Till skyddsområdesfastigheten 445-891-1-1 Skärgårdshavets nationalpark har genom styckning bifogats 1,7961 ha av det outbrutna området av fastigheten 445-656-3-37 Säljäng.

TNro 2019-620661, registrerat 12.4.2022.

Kungörelsen hålls till påseende på Forststyrelsen nätsidor under 14 dygn.

Kontaktperson: Anna Arnkil, tfn 0206 39 4189.

Kvotbeslut

I kvotbeslutet bestämmer Forststyrelsen hur många fiskare eller jägare som det maximalt kan finnas i olika områden. Kvoter om terränngtrafik gäller både snöskoterspåren och områdena utanför snöskoterspåren.

Kvoterna för jakt på samernas hembygdsområde och i övriga Finland 2022-2025

Kungörelse 13.4.2022

Forststyrelsen har genom besluten MH 1404/2022 och MH  1405/2022 av den 12.4.2022, som givits med stöd av 18 § i lagen om Forststyrelsen (234/2016), fastställt de områdesvisa kvoterna för jakt på statens mark- och vattenområden i Forststyrelsens besittning. Beslutet MH 1404/2022 gäller för samernas hembygdsområden och beslutet MH 1405/2022 för övriga av den finska statens mark- och vattenområden i Forststyrelsens besittning.

Läs kungörelsen.