Forststyrelsens kungörelser

På denna sida publiceras kungörelser angående Forststyrelsens offentliga förvaltningsärenden, t.ex. fiske- och jaktkvoter och ordningsstadgor.

Kungörelser

Inga kungörelser på svenska för närvarande.

Tillståndsbeslut enligt naturvårdslagen

Kvotbeslut om fiske, jakt och terrängtrafik

I kvotbeslutet bestämmer Forststyrelsen hur många fiskare eller jägare som det maximalt kan finnas i olika områden. Kvoter om terränngtrafik gäller både snöskoterspåren och områdena utanför snöskoterspåren.

Kommersiellt fiske

För kommersiellt fiske ska fiskaren ansöka om separat tillstånd per fångstredskap. Öppna ansökningar meddelas på websidan Eräluvat.fi. Separata ansökningar kan upplysas för enskilda vattenområden eller några särskilda områden även mellan de nationella ansökningstiderna.