Forststyrelsens kungörelser

På denna sida publiceras kungörelser angående Forststyrelsens offentliga förvaltningsärenden, t.ex. fiske- och jaktkvoter och ordningsstadgor.

Kungörelser

Utvidgandet av gammelskogen vid Rörstrand

Kungörelse 28.4.2023

Med hänvisning till naturvårdslagens (1096/1996) 22 § tillkännager Forststyrelsen utvidgandet av naturskyddsområdet gammelskogen vid Rörstrand (Rörstrandin vanhan metsän luonnonsuojelualue) i Sibbo kommun.

Till skyddsområdesfastigheten 753-891-1-1 Rörstrandin vanhan metsän luonnonsuojelualue har genom styckning bifogats cirka 5,1 av fastigheten 753-430-30-23 Metsä-Martis.

TNro 2022-685929, registrerat 20.12.2022

Kungörelsen hålls till påseende på Forststyrelsens nätsidor under 14 dygn.

Kontaktperson: Asko Ijäs, tfn 0206 39 4203.

Utvidgandet av Sibbo storskogs nationalpark

Kungörelse 28.4.2023

Med hänvisning till naturvårdslagens (1096/1996) 22 § tillkännager Forststyrelsen utvidgandet av Sibbo storskogs nationalpark i Sibbo kommun.

Till skyddsområdesfastigheten 753-891-1-2 Sipoonkorven kansallispuisto har genom styckning bifogats av fastigheterna 753-409-1-13 Landsängskärr, 753-409-2-62 Petaksen metsä, 753-409-2-64 Slätbackaskogen, 753-409-4-17 Kurasskog, 753-409-4-20 Dalderskärrskogen, 753-413-1-28 Helgametsä, 753-413-1-30 Fiskträskskogen, 753-413-1-34 Kalkisbacka, 753-413-1-39 Hattu, 753-413-5-26 Degermossan, 753-413-12-8 Aspskog, cirka 20,7 hektar av fastigheten 753-409-13-33 Haraldsskog och cirka 42,3 hektar av fastigheten 753-409-35-12 Samoilualue.

TNro 2022-686370, registrerat 30.3.2023.

Kungörelsen hålls till påseende på Forststyrelsens nätsidor under 14 dygn.

Kontaktperson: Asko Ijäs, tfn 0206 39 4203.

Kvotbeslut om fiske, jakt och terrängtrafik

I kvotbeslutet bestämmer Forststyrelsen hur många fiskare eller jägare som det maximalt kan finnas i olika områden. Kvoter om terränngtrafik gäller både snöskoterspåren och områdena utanför snöskoterspåren.

Kommersiellt fiske

För kommersiellt fiske ska fiskaren ansöka om separat tillstånd per fångstredskap. Öppna ansökningar meddelas på websidan Eräluvat.fi. Separata ansökningar kan upplysas för enskilda vattenområden eller några särskilda områden även mellan de nationella ansökningstiderna.