Jakt- och fisketjänster

Forststyrelsen sköter flera offentliga förvaltningsuppgifter i statens mark- och vattenområden. Uppgifterna sköts av två resultatenheter, Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster. 

Jakt- och fisketjänster ansvarar för alla jakt- och fiskeärenden i statens mark- och vattenområden. Vi säljer fiske- och jakttillstånd och samlar in statens fiskevårdsavgifter för Jord- och skogsbruksministeriets räkning. Våra jakt- och fiskeplanerare beviljar också tillstånd som kräver ansökan, såsom områdestillstånd för älgjakt och tillstånd för kommersiellt fiske, och ingår arrendeavtal för fiske och jakt. Jakt- och fiskeövervakare övervakar att alla som använder statens mark- och vattenområden följer lagen och har giltiga tillstånd.

Vår uppgift är att skapa möjligheter till att jaga och fiska även för dem som annars inte skulle ha det. Varje år säljs cirka 150 000 olika jakt- och fisketillstånd. I sitt arbete beaktar jakt- och fiskepersonalen dessutom de fiskare och jägare som jagar och fiskar i statsägda områden med stöd av särskilda rättigheter. Sådana rättigheter är till exempel rätten att pilka och meta avgiftsfritt, lokalbefolkningens rätt att jaga på områden som tillhör staten i sin egen hemkommun i Norra Finland och rätten till avgiftsfritt fisketillstånd i Övre Lappland.

Varje år tillbringar jägare och fiskare nästan två miljoner dagar i statens mark- och vattenområden.

Jakt- och fisketjänster finansieras delvis med medel ur statsbudgeten, delvis med intäkterna från tillståndsförsäljningen. Vi arbetar under ledning av Jord- och skogsbruksministeriet och hör till den offentliga viltkoncernen tillsammans med ministeriet, Finlands viltcentral, Naturresursinstitutet och Livsmedelsverket.

Nytta och välbefinnande från Jakt- och fisketjänster

Jakt- och fisketjänster ansvarar för en hållbar planering av tillståndsförsäljning och bestämmer hur många tillstånd som kan säljas för olika områden. Jakt- och fiskeplanerare planerar årliga tillståndskvoter till exempel på grund av uppdaterad viltinformation. Att köpa ett fiske- eller jakttillstånd är alltid en investering i naturen, eftersom intäkterna används till viltvård och vård av fiskevatten.

De som jagar och fiskar i statens mark- och vattenområden lägger ut pengar som stärker den lokala ekonomin, i synnerhet i glesbygden. Ett jaktområde skapar cirka 1,5 arbetstillfällen på en ort och varje fiskare lägger ut cirka 140 euro per fiskeresa i sitt målområde. Att röra sig i naturen främjar också fysisk hälsa: till exempel småviltjägare promenerar dagligen åtta kilometer i terrängen.

Vår personal inviger också barn och unga i vildmarkens hemligheter. Under Spödagen i juni och Pilkdagarna i februari och mars fiskar alla minderåriga gratis vid flera av Forststyrelsens fiskeställen.

Jakt- och fisketjänsters organisation och kontaktuppgifter

Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster leds av jakt- och fiskedirektör tillsammans med en ledningsgrupp. Två jakt- och fiskechefer leder två tjänstområden: norra området och södra området.

Vid Jakt- och fisketjänster finns dessutom fyra team. Jaktteamet och fisketeamet leds av ledande experter och jakt- och fiskeövervakningsteamet leds av chef för jakt- och fiskeövervakning. Kommunikation och kundservice bildar ett eget team.

Läs mer