Nya skyddsområden i Kymmenedalen och i Päijät-Häme

Man har för avsikt att inrätta naturskyddsområden i Kymmenedalen och i Päijät-Häme. Områdena som ska skyddas ägs av staten och är redan från tidigare avsedda för naturskyddsändamål. Områdena ingår huvudsakligen i olika skyddsprogram, nätverket Natura 2000 och METSO- programmet.

Genom en förordning av miljöministeriet ska inrättas 60 naturskyddsområden med en sammanlagd areal på ca 1 200 hektar. Genom en samtidig förordning av statsrådet har man för avsikt att inrätta ytterligare 10 naturskyddsområden med en sammanlagt areal på ca 2 200 hektar.

Objekten är i kommunerna Fredrikshamn, Heinola, Itis, Kotka, Kouvola, Lovisa, Miehikkälä, Pyttis och Vederlax.

Miljöministeriet ber om utlåtanden om naturskyddsområden som ska inrättas på statsägd mark i landskapen Kymmenedalen och Päijät-Häme

Utlåtanden kan lämnas fram till den 10.5.2022

Kartor

Kartorna är pdf-filer, på finska.

Översiktskartor

Kommunvisa kartor

Naturskyddsområden som ska inrättas genom en förordning av statsrådet och naturskyddsområden som ska inrättas genom en förordning av miljöministeriet

Listan över kartorna finns på sidan Kymenlaaksoon ja Päijät-Hämeeseen suojelualueita. Kartorna är på finska, namnen på listan även på svenska.

Mer information

  • Lagstiftningsråd Leila Suvantola, miljöministeriet, tfn. 0295 250 433, leila.suvantola@gov.fi
  • Områdeschef Annukka Rasinmäki, Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster, tfn 0206 39 4694, annukka.rasinmaki@metsa.fi