Ledning

Forststyrelsens ledningsgrupp assisterar generaldirektören, som fattar beslut om ledningsgruppens sammansättning och är ordförande för gruppen.

Juha Niemelä

Generaldirektör

Metsähallitus
PB 94 (Banvägen 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394201

Ledningens sekreterare: Johanna Veikkola, tel. 0206394385

Jukka Bisi

Jakt- och fiskedirektör, Jakt- och fisketjänster

Metsähallitus
(Virastokatu 8)
89200 Puolanka

Puh. 0206396611

Ledningens sekreterare: Helena Pallari, tel. 0206394202

Tuomas Hallenberg

Direktör, Fastighetsutveckling

Metsähallitus
Kiinteistökehitys
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394717

Ledningens sekreterare: Helena Pallari, tel. 0206394202

Henrik Jansson

Naturtjänstdirektör

Metsähallitus
Luontopalvelut
(Lemminkäisenkatu 14–18)
20520 Turku

Puh. 0206394293

Ledningens sekreterare: Helena Pallari, tel. 0206394202

Terhi Koipijärvi

Kommunikationsdirektör

Metsähallitus
Konsernitoiminnot
PB 94 (Banvägen 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394080

Ledningens sekreterare: Annina Ranta-aho, tel. 0206394433

Jussi Kumpula

Verkställande direktör

Metsähallitus
PB 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Oulu

Puh. 0206396657

Sekretär: Petra Kova, Tfn. 0206396107

Heli Lehtonen

Ekonomidirektör

Metsähallitus
PB 94 (Banvägen 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394062

Susanna Oikarinen

Direktör för juridiska ärenden

Metsähallitus
PB 94 (Banvägen 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394313

Anna-Leena Ruuth

Dataadministrationsdirektör

Metsähallitus
PB 94 (Banvägen11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394522

Terhi Vires

Personaldirektör

Metsähallitus
PB 94 (Banvägen 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394019