Ledning

Forststyrelsens ledningsgrupp assisterar generaldirektören, som fattar beslut om ledningsgruppens sammansättning och är ordförande för gruppen.

Juha Niemelä

Generaldirektör

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vanda

Tfn. 0206394201

Ledningens sekreterare: Johanna Veikkola, tel. 0206394385

Jukka Bisi

Jakt- och fiskedirektör, Jakt- och fisketjänster

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
(Virastokatu 8)
89200 Puolanka

Tfn. 0206396611

Tjänstledig ända till 31.2.2022. Tf. jakt- och fiskedirektör: Jyrki Tolonen, tfn 0206 39 7640, Jyrki.Tolonen@metsa.fi.

Ledningens sekreterare: Helena Pallari, tel. 0206 39 4202.

Tuomas Hallenberg

Direktör, Fastighetsutveckling

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vanda

Tfn. 0206394717

Ledningens sekreterare: Helena Pallari, tel. 0206394202

Henrik Jansson

Naturtjänstdirektör

Forststyrelsen
Naturtjänster
(Lemminkäisenkatu 14–18)
20520 Åbo

Tfn. 0206394293

Ledningens sekreterare: Helena Pallari, tel. 0206394202

Terhi Koipijärvi

Direktör, kommunikation, strategi och företagsansvar

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vanda

Tfn. 0206394080

Ledningens sekreterare: Annina Ranta-aho, tel. 0206394433

Jussi Kumpula

Verkställande direktör

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
PL 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Uleåborg

Tfn. 0206396657

Sekretär: Petra Kova, Tfn. 0206396107

Heli Lehtonen

Ekonomidirektör

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vanda

Tfn. 0206394062

Susanna Oikarinen

Direktör för juridiska ärenden

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vanda

Tfn. 0206394313

Anna-Leena Ruuth

Dataadministrationsdirektör

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vanda

Tfn. 0206394522

Terhi Vires

Personaldirektör

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vanda

Tfn. 0206394019