Ledning

Forststyrelsens ledningsgrupp assisterar generaldirektören, som fattar beslut om ledningsgruppens sammansättning och är ordförande för gruppen.

Juha Niemelä

Generaldirektör

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358505003681

Assistent till generaldirektören: Johanna Veikkola, tel. +358407527707

Jukka Bisi

Jakt- och fiskedirektör

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
Virastokatu 8
89200 Puolanka

Puh. +358405370993

Executiv assistent: Helena Pallari, tel. +358503960011

Otto Swanljung

Direktör för vindkraftsverksamheten

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358405601715

Tf. Direktör, Fastighetsutveckling (från 11.4.2024)

Executiv assistent: Helena Pallari, tel. +358503960011

Henrik Jansson

Naturtjänstdirektör

Forststyrelsen
Naturtjänster
Lemminkäisenkatu 14–18
20520 Åbo

Puh. +358400328759

Executiv assistent: Helena Pallari, tel. +358503960011

Jussi Kumpula

Verkställande direktör

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Veteraanikatu 9
90130 Uleåborg

Puh. +358400388614

Executiv assistent: Petra Kova, tel. +358406485293

Liina Aulin

Kommunikationsdirektör

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358407709400

Executiv assistent: Annina Ranta-aho, tel. +358403540515

Heli Lehtonen

Ekonomidirektör

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358408237313

Susanna Oikarinen

Direktör för juridiska ärenden

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358405272396

Anna-Leena Ruuth

Dataadministrationsdirektör

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358400949522

Terhi Vires

Personaldirektör

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358408319542