Anmäl observationer av saimenvikare

Med tanke på skyddet av saimenvikaren är det viktigt att undersöka alla döda vikare och att samla in information om skadade vikare. Hos de döda vikarna utreder vi bland annat ålder och kön samt tar vävnadsprov. Oftast framgår dödsorsaken, vilket är en mycket viktig uppgift för skyddsarbetet.

Hittade du en död eller skadad saimenvikare eller fastnade en saimenvikare i ditt fiskeredskap?

  • Om du ser en vikare som möjligtvis behöver hjälp, närma dig inte eller stör den inte. Du kan observera den t.ex. med kikare eller ta ett foto eller en video.
  • Om du hittar en död vikare, se till att den inte kan föras bort av vågorna.
  • Anmäl händelsen GENAST per telefon till Forststyrelsen i Nyslott, nummer 0206 39 5000.
  • Uppge ditt namn och adress samt berätta var och när du hittade vikaren.

Innehavaren av ett fångstredskap ska utan dröjsmål underrätta Forststyrelsen om en saimenvikare fastnat i fångstredskapet.

Ser du en vikare simma i Saimen eller vila på en klippa, kan du anmäla dessa övriga observationer via ett formulär (webropol.com).