Forststyrelsens enheter

Forststyrelsen är en unik kombination av affärsverksamhet och offentlig förvaltning. Vi arbetar för naturens, människans och samhällets bästa tillsammans och enhetligt, genom att dra nytta av sakkunskapen och kompetensen vid varje resultatenhet.

Forststyrelsen Skogsbruk Ab är ett av Forststyrelsen helägt dotterbolag som har hand om statens PEFC-certifierade mångbruksskogar.

Forststyrelsen Fastighetsutveckling skapar mångsidiga möjligheter för bioekonomi och affärsverksamhet på ett hållbart sätt.

Forststyrelsens Naturtjänster har hand om nästan alla naturskyddsområden i vårt land samt tiotals kulturarvsobjekt. Naturtjänster tillhandahåller basservice för dem som rör sig i naturen, så att så många som möjligt kan njuta av naturen.

Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster ger medborgarna möjlighet att jaga och fiska i statens marker och använder tillståndsavgifterna till att gynna hållbar jakt och fiske.

Siemen Forelia Ab är Forststyrelsens dotterbolag, som producerar och säljer frön av skogsträd av högsta kvalitet i Finland och de nordiska länderna. MH-Kivi Oy arrenderar ut marktäkter och säljer stenmaterial.