Nya skyddsområden i Mellersta Österbotten och Uleåborgstrakten

Man har för avsikt att inrätta naturskyddsområden i Mellersta Österbotten, i Uleåborgstrakten i Norra Österbotten samt i Södra Lappland. Planeringen omfattar ca. 120 områden, totalareal är ca. 85 000 hektar, och av arealet är 32 000 ha vattenområden vid havskusten. Områdena som ska skyddas ägs av staten och är redan från tidigare avsedda för naturskyddsändamål.

Av tekniska skäl har beredningsarbetet av Norra Österbotten delats i fyra delar.

Den första delen som sänds på remiss är Uleåborgsområdet med närliggande kommuner, 47 objekt med en sammanlagd areal på ca. 36 560 hektar.

Norra Österbotten

Miljöministeriets begäran om utlåtanden 20.10.2021 (ym.fi)

Utlåtanden kan lämnas via webbtjänsten utlatande.fi fram till den 10 december 2021 (lausuntopalvelu.fi/sv)

De nya naturskyddsområdena finns i Brahestad, Ijo, Kalajoki, Karlö, Kempele, Limingo, Lumijoki, Muhos, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Reisjärvi, Siikajoki, Siikalatva, Tyrnävä, Uleåborg, Utajärvi och Vaala.

Kartorna finns på sidan på finska.

Indexkartan och kartor över naturskyddsområden är i pdf-form.

Man kan granska de statsägda, för skyddsändamål reserverade områdena i webbtjänsten Utflyktskarta.fi, genom att välja kartnivån “Övriga skyddsområden, under nivån Skyddsområden och utflyktsmål (utflyktskarta.fi).

Naturskyddsområden som ska inrättas genom en förordning av statsrådet i Karleby och Kronoby

Nr
2 Kotkanneva–Metsolamminneva
5 Eteläneva–Viitasalonneva–Seljäsenneva
8 Vionneva
9 Hanhilahti
10 Kiimaneva–Iso Köyrisenneva
11 Kåtölandet
12 Laajalahti / Bredvikfjärden
13 Lähdenevas
14 Vattajanniemi
De övriga naturskyddsområden som ska inrättas hittar man på sidan på finska.