Nya skyddsområden i Mellersta Österbotten och Uleåborgstrakten

Man har för avsikt att inrätta naturskyddsområden i Mellersta Österbotten, i Uleåborgstrakten i Norra Österbotten samt i Södra Lappland. Planeringen omfattar ca. 120 områden, totalareal är ca. 85 000 hektar, och av arealet är 32 000 ha vattenområden vid havskusten. Områdena som ska skyddas ägs av staten och är redan från tidigare avsedda för naturskyddsändamål.

Naturskyddsområden som har inrättats genom en förordning av statsrådet i Mellersta Österbotten

I Mellersta Österbotten inrättas 15 100 hektar nya skyddsområden. Områdena inrättas på statens mark. Områdena är i besittning av Forststyrelsens naturtjänster och används inte för skogsbruk. De har tidigare reserverats för naturskyddsändamål och omfattas till största delen av olika skyddsprogram och nätverket Natura 2000. Statsrådets och miljöministeriets förordningar, som godkändes 31.3.2022, träder i kraft den 1 maj 2022.

Genom statsrådets förordning inrättas 22 naturskyddsområden, vars sammanlagda areal uppgår till ca 14 590 hektar. Av denna areal finns ca 13 800 hektar på landområden och 770 hektar på vattenområden. Genom förordning av miljöministeriet inrättas 16 naturskyddsområden med en sammanlagd areal på cirka 507 hektar. Genom förordning av statsrådet inrättas områden vars areal uppgår till över 100 hektar.

Kartorna är i pdf-form.

Indexkarta Mellersta Österbotten (på sidan på finska)

Nr
2 Kotkanneva–Metsolamminneva
5 Eteläneva–Viitasalonneva–Seljäsenneva
8 Vionneva
9 Hanhilahti
10 Kiimaneva–Iso Köyrisenneva
11 Kåtölandet
12 Laajalahti / Bredvikfjärden
13 Lähdenevas
14 Vattajanniemi
De övriga naturskyddsområden som har inrättats hittar man på sidan på finska.

Norra Österbotten

Av tekniska skäl har beredningsarbetet av Norra Österbotten delats i fyra delar.

Begäran om utlåtanden angående Uleåborgsområdet med närliggande kommuner scickades på remiss i oktober 2021, 47 objekt med en sammanlagd areal på ca. 36 560 hektar.

Naturskyddsområdena finns i Brahestad, Ijo, Kalajoki, Karlö, Kempele, Limingo, Lumijoki, Muhos, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Reisjärvi, Siikajoki, Siikalatva, Tyrnävä, Uleåborg, Utajärvi och Vaala.

Indexkartan och kartor över naturskyddsområden är i pdf-form.

Kartorna finns på sidan på finska.