Nya skyddsområden i Mellersta Österbotten och Uleåborgstrakten

Man har för avsikt att inrätta naturskyddsområden i Mellersta Österbotten, i Uleåborgstrakten i Norra Österbotten samt i Södra Lappland. Planeringen omfattar ca. 120 områden, totalareal är ca. 85 000 hektar, och av arealet är 32 000 ha vattenområden vid havskusten. Områdena som ska skyddas ägs av staten och är redan från tidigare avsedda för naturskyddsändamål.

Av tekniska skäl har beredningsarbetet delats i tre delar, av vilka är Mellersta Österbotten den första, dock utan Karleby skärgård.

Utkast till förordningar av Mellersta Österbotten nu på remiss

Miljöministeriet ber om utlåtanden om naturskyddsområden som inrättas på statsägd mark i Mellersta Österbotten (12.1.2021, ym.fi)

Avsikten är att genom en förordning av statsrådet inrätta 22 naturskyddsområden i Mellersta Österbotten med en sammanlagd areal på ca 14 590 hektar. Genom en förordning av miljöministeriet inrättas 16 naturskyddsområden med en areal på ca 507 hektar. De nya naturskyddsområdena har en sammanlagd areal på ca 15 097 hektar.

Naturskyddsområdena ska inrättas för att skydda områden som företräder Mellersta Österbottens mångsidiga natur, såsom dyner, sandstränder, lundar, gammelskogar, myrar, fågelvåtmarker och havsstränder. Naturskyddsområdena kommer också att säkerställa att den byggda kulturmiljön och traditionella landskap bevaras, samtidigt som de stöder friluftsliv, undervisning och forskning.

De nya naturskyddsområdena ligger i kommunerna och städerna Alajärvi, Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Toholampi och Vetil. De största skyddsområdena blir området Eteläneva–Viitasalonneva–Seljäsenneva på ca 2 630 hektar i Kannus och Karleby samt området Ritaneva–Vipusalonneva–Märssyneva på ca 2 306 hektar i Kannus, Toholampi och Karleby.

Indexkartan och kartor över naturskyddsområden är i pdf-form.

Naturskyddsområden som ska inrättas genom en förordning av statsrådet i Karleby och Kronoby

Nr
2 Kotkanneva–Metsolamminneva
5 Eteläneva–Viitasalonneva–Seljäsenneva
8 Vionneva
9 Hanhilahti
10 Kiimaneva–Iso Köyrisenneva
11 Kåtölandet
12 Laajalahti / Bredvikfjärden
13 Lähdenevas
14 Vattajanniemi
De övriga naturskyddsområden som ska inrättas hittar man på sidan på finska.

Utlåtanden kan lämnas via webbtjänsten utlåtande.fi fram till den 28 februari 2021 (utlåtande.fi).