Nya skyddsområden i Mellersta Österbotten och Uleåborgstrakten

Man har för avsikt att inrätta naturskyddsområden i Mellersta Österbotten, i Uleåborgstrakten i Norra Österbotten samt i Södra Lappland. Planeringen omfattar ca. 120 områden, totalareal är ca. 85 000 hektar, och av arealet är 32 000 ha vattenområden vid havskusten. Områdena som ska skyddas ägs av staten och är redan från tidigare avsedda för naturskyddsändamål.

Av tekniska skäl har beredningsarbetet delats i tre delar, av vilka är Mellersta Österbotten den första, dock utan Karleby skärgård.

Indexkartan och kartor över naturskyddsområden är i pdf-form.

Naturskyddsområden som ska inrättas genom en förordning av statsrådet i Karleby och Kronoby

Nr
2 Kotkanneva–Metsolamminneva
5 Eteläneva–Viitasalonneva–Seljäsenneva
8 Vionneva
9 Hanhilahti
10 Kiimaneva–Iso Köyrisenneva
11 Kåtölandet
12 Laajalahti / Bredvikfjärden
13 Lähdenevas
14 Vattajanniemi
De övriga naturskyddsområden som ska inrättas hittar man på sidan på finska.