Leverantörernas nätfaktureringsportal

Forststyrelsen har en nätfaktureringsportal, Basware Portal, som är avsedd för leverantörerna. 

I portalen kan leverantörerna efter identifiering kostnadsfritt göra inköpsfakturor till Forststyrelsen. Inköpsfakturorna överförs omedelbart från portalen till hantering i Forststyrelsens inköpsfakturasystem, det dröjsmål som orsakas av att posta och skanna pappersfakturor faller bort.

Registreringen till tjänsten sker på adressen: https://portal.basware.com/open/Metsahallitus