Siemen Forelia Oy – frön till en bra skog

Siemen Forelia Ab Forststyrelsens dotterbolag, som producerar och säljer frön av skogsträd i Finland och de nordiska länderna. Bolaget grundades 2007 och är den största aktören i branschen i de nordiska länderna.

Trädfrön gror under små glaskupor som liknar mössor.

Siemen Forelia producerar frön av tall, gran, lärkträd och björk av genetiskt hög kvalitet på sina fröodlingar, som grundats på olika håll i Finland sedan 1950-talet. För närvarande har Siemen Forelia närmare hundra fröplantager som omfattar totalt cirka 1 600 hektar.    

Siemen Forelias verksamhetställen är Pataman karistamo i Saarijärvi i Mellersta Finland och Imarin siemenkeskus i Rovaniemi i Norra Finland. På senare år har bolaget investerat kraftigt i nya fröplantager samt i teknik för att skaka ner, rengöra och behandla fröna.  

MH-Kivi Oy – aggregat för användning av infrastrukturbyggare

MH-Kivi Oy är ett dotterbolag till Forststyrelsen. Den hyr ut förlicensierade aggregatområden för infrastrukturbyggare och säljer förädlade produkter från de aggregatområden som det förvaltar.

MH-Kivi Oy:s kunder betjänas av Forststyrelsens Fastighetsutveckling-team på en enda plats.

Läs mer på webbplatsen kaivannaiset.fi (på finska).

Kontaktuppgifter

Mikko Pulkkinen

Verkställande direktör

Forststyrelsen
Siemen Forelia Ab
(Kauppakatu 32)
40100 Jyväskylä

Puh. 0206395322

Harri Saxlund

Chef inom mineralsektorn

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vanda

Puh. 0206394330