Pilgrimsfalk

Pilgrimsfalken (Falco peregrinus) är en sårbar (VU), fridlyst art som upptas i bilaga I i fågeldirektivet. I Finland häckar 270–310 pilgrimsfalkpar och nästan alla finns norr om Ule älv. Några par häckar i Mellersta Österbotten och Norra Karelen. Antalet par ökar långsamt. Pilgrimsfalken häckar på stora aapamyrar, på klippbranter och även i träd.

Pilgrimsfalkens ungar i sitt bo.
Pilgrimsfalkens ungar i sitt bo. Foto: Tuomo Ollila.

Skyddet av pilgrimsfalken

För att kunna skydda pilgrimsfalkens boplatser måste vi veta var de finns. Därför pågår arbetet med att leta efter boplatser ständigt. Fram till 1950-talet häckade pilgrimsfalken i hela landet, men på grund av miljögifter utrotades arten nästan helt och hållet. I början av 1970-talet fanns det som minst bara 20–30 par. Efter att användningen av DDT och PPC förbjöds började stammen långsamt växa. Numera är det största hotet olaglig insamling av ägg samt plundring av bon för att samla ungar för falkuppfödning. Övervakningen har skärpts under pilgrimsfalkarnas häckningstid för att få bukt med den olagliga verksamheten. På Forststyrelsens mark vidtas inga skogsbruksåtgärder på myrar där pilgrimsfalken häckar.

Ansvarsperson vid Forststyrelsen är Tuomo Ollila, tuomo.ollila@metsa.fi.