Fastighetsutvecklingen – mervärde för markerna och vattnen

Forststyrelsen Fastighetsutveckling ansvarar för planläggningsärenden vid Forststyrelsen, köper och arrenderar ut tomter till privatpersoner och företag, bedriver projektutveckling och projektförsäljning med anknytning till vindkraft, arrenderar ut marksubstansområden samt sköter Forststyrelsen försäljning och köp av mark.

Forststyrelsen Fastighetsutveckling är en resultatenhet inom Forststyrelsens affärsverksamhet. Vår uppgift är att skapa mångsidiga möjligheter för bioekonomi och affärsverksamhet.

Finlands mål är att utöka andelen vindkraft i energiproduktionen och nå klimatneutralitet före 2035. Vi letar upp lämpliga områden för vindkraftverksamhet på statens mark och förädlar dem vidare.

Vi utreder aktivt behovet av planläggning och främjar markanvändning som skapar förutsättningar för lokalt företagande. Vi planerar stugtomter och tomter för såväl privatpersoner som turismföretag och industrin. Dessutom sköter vi om underhållet av strövområdena och gör det möjligt att driva naturturismföretag.

Vi svarar också för Forststyrelsens försäljning och anskaffning av markegendom, ingår avtal om markuthyrning och markanvändning och ger samtycke till olika verksamheter inom statens territorier. Det huvudsakliga syftet med markaffärerna är att utveckla Forststyrelsens fastighetsegendom så att den används på ett produktivt och effektivt sätt. Vi anskaffar dessutom mark för försvarsmaktens, utbildningens och forskningens behov samt för att inrätta fröplantager för skogsträd.

Vi kartlägger aktivt stenmaterialtillgångarna i statens markområden. Vid behov utvecklar vi stenmaterialet så att det är klart att använda samt säljer och arrenderar stenmaterialreserver. Vi sköter också statens intressebevakning i gruvärenden.