Forststyrelsen spelar en central roll i arbetet för ett klimatneutralt Finland

Forststyrelsen spelar en viktig roll i arbetet för att uppnå Finlands klimatmål. Med vårt klimatprogram bidrar vi till att uppnå klimatneutralitet före 2035 genom att öka kolsänkorna och -förråden och produktionen av ren energi samt minska våra utsläpp.

Vi svarar på utmaningarna med att stävja klimatförändringen och anpassa oss till den

Vi ökar kolsänkan i statens mångbruksskogar med tio procent före 2035

En viktig metod för att trygga och öka kolsänkorna är att sköta skogarna och nätverket av naturskyddsområden på rätt sätt, återställa dem med eftertanke och vidareutveckla planeringen.

Vi mångdubblar produktionen av vindkraft på statens marker

Vindkraft som byggs på statens marker och energi från gagnvirke och energived som tilldelas kunderna minskar på växthusgasutsläppen som uppstår från energiproduktionen.

Vi minskar vårt koldioxidavtryck

Vi minskar vårt koldioxidavtryck med hjälp av ett energieffektivitetssystem, genom att avstå från att använda olja för uppvärmning av våra fastigheter samt genom att utveckla upphandling, logistik och operationer.

Vi minskar klimatförändringens negativa konsekvenser för mångfalden

Vi ökar väsentligt den aktiva naturvården och återställandet av försvagade livsmiljöer i naturskyddsområden och mångbruksskogar.

Läs mer

Forststyrelsens klimatprogram

Statens markområden och vår verksamhet i dem bildar en klimatsmart, aktivt skött helhet som svarar mot utmaningarna att stävja klimatförändringen och anpassa sig till den.