Metsähallituksen rooli merituulivoiman hankekehittäjänä

Metsähallitus kehittää aluevesien merituulivoimahankkeet alkuun, järjestää kilpailutuksen sekä myöntää varaus- ja käyttöoikeussopimukset kilpailutuksessa valitulle kumppanille.

Metsähallituksen lakisääteinen tehtävä on hallinnoida ja kehittää valtion omistamia maa- ja vesialueita aluevesirajojen sisäpuolella. Samoin meillä on lakisääteinen peruste myöntää kilpailutuksessa valitulle kumppanille yksinoikeus hankealueen vuokraukseen.

Toimintamallimme on hyvin selkeä: Käynnistämme merituulivoimahankkeet ja esiselvitämme ne vaiheeseen, jossa niillä on riittävä toteutusvarmuus. Sen jälkeen haemme kokeneen kumppanin kehittämään ja rakentamaan hanketta.

Kumppaninvalinnan jälkeen toimimme alueen vuokranantajana. Valtion liikelaitoksena emme osallistu energian tuotantoon. Vesialueen omistus säilyy valtiolla.

Tarjoamme osaamistamme ja kontaktiverkostoamme myös kumppanin käyttöön. Tavoitteenamme onkin varmistaa, että hankkeet toteutuvat kumppanin haluamassa mittakaavassa ja mahdollisimman sujuvasti.

Vuosien kokemus maatuulivoiman kehittämisestä sekä laaja sidosryhmäverkosto auttavat merkittävästi hankekehityksessä. Lisäksi erityisvahvuutemme on yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja monenlaisten sidosryhmien tavoitteiden yhteensovittaminen.