Ensimmäisen merituulihankkeen kumppani Vattenfall: Sama näkemys vastuullisuudesta

Joulukuussa 2022 Vattenfall allekirjoitti Metsähallituksen kanssa sopimuksen Suomen ensimmäisen avomerialueen tuulivoimapuiston kehittämisestä ja rakentamisesta. Tuulivoimapuisto, jonka suunniteltu kapasiteetti on 1,3 GW ja vuosituotanto 5 TWh, rakennetaan avomerialueelle Korsnäsin kunnan edustalle, Suomen länsirannikolle. Hanke valmistuu 2030-luvulla.

Helene Biström, Vattenfallin tuulivoimaliiketoiminnan johtaja sekä Juha S. Niemelä, Metsähallituksen pääjohtaja Korsnäsin merituulivoimahankkeen kumppanuuden julkistustilaisuudessa joulukuussa 2022.

”Vattenfall kuuluu Euroopan johtaviin merituulivoiman kehittäjiin ja vastuullisena energian tuottajana jaamme samat arvot Metsähallituksen kanssa”, sanoo Ane-Mette Lysbeth-Kleis, Vattenfallin merituulivoimahankkeiden kehitysjohtaja.

”Näin suurimittakaavaisessa investoinnissa tarvitaan kumppania, joka tuntee toimintaympäristön, jotta hanketta voidaan viedä eteenpäin vastuullisesti. Metsähallitus on kokenut suurten hankkeiden kehittäjä ja siksi kumppanuus Metsähallituksen kanssa on tämän hankkeen keskeinen menestystekijä. Vattenfall puolestaan tuo hankkeeseen kansainvälisen kokemuksensa merituulivoiman kehittämisestä ja rakentamisesta ja on mukana viemässä Suomea kohti hiilineutraalia tulevaisuutta”, hän jatkaa.