Talousvyöhykkeen merituulivoimahankkeisiin määritetään pelisäännöt ennen hyödyntämislupia

Valtioneuvosto päätti olla myöntämättä hyödyntämislupia talousvyöhykkeelle anotuille merituulivoimahankkeille. Valtioneuvosto pitää tärkeänä määritellä talousvyöhykkeen hyödyntämisen pelisäännöt meneillään olevassa lainsäädäntöhankkeessa ennen kuin lupia myönnetään. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti päätöksestä 2.5.2024.

Valtioneuvoston tavoitteena on, että ensimmäisiä talousvyöhykkeen tuulivoimahankkeisiin tähtääviä alueita päästään valitsemaan vuoden 2025 lopulla, jolloin myös ensimmäinen kilpailutus on tarkoitus käynnistää.

Nykyinen Suomen talousvyöhykelaki ei tunne merituulivoiman erityispiirteitä eikä anna päätöksenteon raameja esimerkiksi tilanteessa, jossa useampi yritys on kiinnostunut samasta merialueesta.

Valtioneuvosto perusteli kielteistä päätöstään anottuihin hyödyntämisoikeushakemuksiin tässä vaiheessa muun muassa pyrkimyksellä luoda ennakoitava, selkeä ja tasapuolinen investointi- ja toimintaympäristö. Valtioneuvosto haluaa lupia myöntäessään ottaa huomioon myös yhteiskunnan kokonaisedun.

Lisäksi anottujen hyödyntämisoikeuksien myöntäminen juuri nyt olisi heikentänyt valmisteltavana olevan uuden talousvyöhykkeen käyttöä koskevan lain ohjaavaa vaikutusta.

Hallituksen tavoitteena on tehdä Suomesta puhtaan energian edelläkävijä

Talousvyöhykkeen merituulivoimahankkeita koskeva lainsäädäntöhanke on osa pääministeri Orpon hallitusohjelmaa. Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomi puhtaan energian edelläkävijäksi Euroopassa ja moninkertaistaa sähköntuotanto Suomessa. Hallituksen lähtökohtana on, että merituulivoimalat rakennetaan markkinaehtoisesti.

Säädettävällä lailla on tarkoitus luoda talousvyöhykkeen alueiden jakamista koskevat menettelyt. Samalla määritellään talousvyöhykkeen merituulivoimahankkeiden tarvitsemat luvat sekä saatetaan talousvyöhyke verotus- ja maksukäytännöiltään samalle tasolle yleisvesialueiden kanssa.

Metsähallitus hallinnoi valtion omistamia maa- ja vesialueita ja siten myös aluevesien sisäpuolisia merialueita. Metsähallituksen mandaatti toimia ei koske talousvesialueita. Metsähallituksen edustaja on mukana työryhmän työssä.

Merituulivoimatyöryhmän toimikausi päättyy kesäkuun 2024 lopussa.

Lisätietoja:
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 2.5.2024
https://tem.fi/-/talousvyohykkeen-tuulivoimasaantelya-tasmennetaan-valtioneuvostolta-nyt-kielteinen-paatos-nykylain-pohjalta-tehtyihin-hyodyntamishakemuksiin Valtioneuvoston päätös 2.5.2024: Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään toimintaan
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=1180