Julkaistu 7.7.2021

Oulangan kansallispuistossa ennallistettiin polttamalla entistä talousmetsää

Päivitetty 7.7.klo 16.20:

Poltto saatiin suoritettua suunnitellusti. Uopajanniemi sijaitsee Oulangan Natura 2000 -alueella kansallispuiston itäosan ulkopuolella.

Uopajanniemessä Oulangan kansallispuiston lähellä tehtiin 7. heinäkuuta metsien ennallistamispoltto, jossa poltetaan noin 16 hehtaarin metsäala. Polttamalla jäljitellään luontaista metsäpaloa. Tavoitteena on lisätä metsän rakenteellista monimuotoisuutta ja tuottaa hiiltynyttä puuta palaneessa puuaineksessa eläville lajeille. 

Poltettava metsäkuvio sijaitsee Uopajanniemessä Oulangan Natura 2000 -alueella kansallispuiston itäosan ulkopuolella. Poltosta muodostuu runsaasti savua, joka voi olla havaittavissa laajalla alueella polton aikana ja joitakin päiviä sen jälkeen. Poltosta tiedotetaan alueella maastokyltein. 

Oulangan kansallispuisto on osa valtakunnallista palojatkumoverkostoa, jonka tarkoituksena on edistää luonnon monimuotoisuutta säännöllisillä ennallistamispoltoilla. Poltettava metsäkuvio on entistä talousmetsää, jonka puusto on iältään noin 60-vuotiasta. 

Ennallistamispoltto toteutettiin osana Metsähallitksen Luontopalvelujen Beetles LIFE -hanketta, jonka rahoituksesta osa tulee EU:n LIFE Luonto -ohjelmasta. Hankkeessa parannetaan kahdeksan uhanalaisen hyönteislajin, kuten kaskikeijun ja palolatikan, elinympäristöjä luonnonsuojelualueilla. 

Palanut puu on tärkeää ekosysteemille 

Metsäpalot ovat aina olleet luonnollinen osa pohjoisten havumetsien elämää. Ne ovat ylläpitäneet luonnonmetsien monimuotoisuutta ja lajistoa metsien laikuittaisen uudistumisen kautta. Metsän palaessa osa puustosta kuolee heti ja osa vasta vuosien kuluessa. Tämän seurauksena alueelle syntyy eri lahoamisvaiheessa olevaa puuainesta. Nykyaikaisen palontorjunnan myötä palot sammutetaan tehokkaasti, ja monet paloalueita suosivat eläin- ja kasvilajit ovat harvinaistuneet. 

Metsien ennallistamispoltot suunnitellaan ja valmistellaan aina huolellisesti. Poltettavaksi valitaan paikka, jossa on sammutusvettä lähellä. Onnistunut poltto edellyttää riittävän kuivaa maastoa, siksi poltot tehdään usein metsäpalovaroituksen aikaan. Poltossa ja jälkivartioinnissa on aina mukana tarvittavan suuri määrä henkilöitä. 

Lisätietoja: 

Vastaava suojelubiologi Markku Lehtelä, Metsähallituksen Luontopalvelut, markku.lehtela@metsa.fi, puh. 040 718 2561

Beetles LIFE -hankkeen tunnuskuva, piirrettyjä kovakuoriaisia