Julkaistu 17.5.2021

Ennätysmäärä metsien ennallistamispolttoja Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Metsähallitus ennallistamispolttaa tulevana kesänä ennätysmäärän metsää luonnonsuojelualueilla Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Toimien tarkoituksena on parantaa luonnon monimuotoisuutta, sillä monet lajit ovat riippuvaisia palaneesta puusta.   

Ennallistamispolttoja tehdään tulevana kesänä lähes 74 hehtaarilla, kun esimerkiksi kesän 2020 aikana poltettiin noin 20 hehtaaria. Polttoja tehdään Pudasjärven, Kuusamon, Reisjärven ja Kuhmon kunnissa. Poltot toteutetaan pääosin alkukesästä touko-kesäkuussa, kun maasto on kuivunut riittävästi. 

Ennallistamispoltoista on metsille monenlaista hyötyä. Polttojen myötä puulajisto ja puuston ikärakenne monipuolistuvat ja monien harvinaisten ja uhanalaisten lajien elinolot paranevat. Suomen metsissä elää esimerkiksi harvinaisia kovakuoriaisia, jotka ovat riippuvaisia palaneesta puusta. Metsäpalot olivat aiemmin osa metsän ekosysteemiä, mutta nykyisen tehokkaan palontorjunnan myötä ne ovat käyneet harvinaisiksi. 

Suurin kohde on Kuusamossa Oulangan Uopajaniemessä, missä poltetaan yhteensä 16 hehtaarin metsäala. Reisjärvellä Etelä-Sydänmaan suojelualueella poltetaan 15 hehtaaria, Kuhmon Elimyssalossa 11,5 hehtaaria ja Pudasjärvellä Olvassuon Natura-alueella noin kymmenen hehtaaria. Pienin kohde sijaitsee Pudasjärvellä Syötteen kansallispuistossa Lomavaaran alueella, missä metsää palaa noin kaksi hehtaaria.

Ennallistamispolttojen hehtaarimäärän kasvun taustalla on kaksi suurta luonnonsuojeluhanketta, Helmi-elinympäristöohjelma ja Beetles LIFE.

Helmi on ympäristöministeriön käynnistämä hanke, joka vahvistaa luonnon monimuotoisuutta elinympäristöjä ennallistamalla. Elinympäristöjen väheneminen on keskeinen syy Suomen luonnon köyhtymiseen. Beetles LIFE -suojeluhankkeessa parannetaan kahdeksan uhanalaisen hyönteisen elinympäristöjä luonnonsuojelualueilla. Se on osa EU:n LIFE Luonto -ohjelmaa. Tulevan kesän ennallistamispoltoista Olvassuon, Etelä-Sydänmaan ja Syötteen kansallispuiston kohteet rahoitetaan Helmi-ohjelmasta, Elimyssalon ja Oulangan toimet ovat osa Beetles LIFE –hanketta. 

 Lisätietoja:

Marko Sievänen, luonnonsuojelupäällikkö, Metsähallituksen Luontopalvelut, marko.sievanen@metsa.fi, 040 187 8991 

Mervi Laaksonen, suojelubiologi, Metsähallituksen Luontopalvelut, mervi.laaksonen@metsa.fi, 040 641 2851