Kuvassa on neljän hankkeeseen osallistuvan kumppanin logot, Metsähallituksen, Humanistisen ammattikorkeakoulun, ELY-keskuksen ja Helsingin yliopiston

Hanketta vetää Metsähallituksen Luontopalvelut. Muita hankekumppaneita on mukana neljä.

Metsähallitus, Luontopalvelut

Va. projektipäällikkö Mikko Tiira. mikko.tiira@metsa.fi, 0206394689

Metsähallituksen Luontopalvelut vastaa siitä, että hanke toimii kuten se on suunniteltu. Vastuullamme on siis hankkeen yleinen johtaminen ja hankkeenlaajuinen viestinnän suunnittelu. Suuri osa hankkeen ennallistamistöistä tehdään sellaisilla Natura 2000 -alueilla, joiden hallinnointi kuuluu Luontopalveluille. Luontopalveluilla on kokemusta kymmenien LIFE-hankkeiden sujuvasta toteuttamisesta.

Metsähallitus Metsätalous Oy

Ympäristöasiantuntija Maarit Kaukonen, maarit.kaukonen@metsa.fi, puh. 0206396662.

Metsätalous Oy vastaa valtion talousmetsissä tehtävistä töistä ja ennallistamisesta. Hankkeessa Metsätalouden työnä ovat lajien elinympäristön kunnostukset suojelualueiden välisissä osissa ja niiden ulkopuolella.

Hämeen ELY-keskus

Ylitarkastaja Riitta Ryömä, riitta.ryoma@ely-keskus.fi, puh. 0295025134.

ELY-keskusten merkitys yksityisten luonnonsuojelualueiden perustamisessa on suuri, ja ne myös ostavat sopivia alueita valtiolle luonnonsuojelualueiksi. Hankkeessa ostetaan uusia alueita ja perustetaan niistä yksityisiä luonnonsuojelualueita.

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Lehtori Iina-Maria Piilinen, iina-maria.piilinen@humak.fi, puh. 0400349233.

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on tärkeä rooli Beetles LIFEn luonnonsuojeluviestin viemisessä suuren yleisön pariin. Opiskelijat suunnittelevat hankkeeseen pop-up- ja muita tapahtumia, tempauksia ja muita keinoja saada uusia yleisöä tutustumaan kovakuoriaisiin ja elinympäristöjen tilaan.

Helsingin yliopisto

Apulaisprofessori Markus Holopainen, metsätieteiden osasto, markus.holopainen@helsinki.fi, puh. 0294158181, 0504486181

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa laserien hyödyntäminen mallinnuksessa ja mittauksissa on kansainvälistä huippuluokkaa. Ilmasta tehtävien laserkeilauksien avulla kartoitetaan kuolleen puun osuutta maastossa, mikä mahdollistaa uhanalaisten lajien elinympäristön paremman kartoituksen. Keilauksen tekee tutkimusryhmä, joka kuuluu laserkeilauksen huippuyksikköön.

Metsähallituksen värillinen logo Humanistinen korkeakoulu Humak tunnus. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tunnus. Helsingin yliopiston tunnus.

Päivitetty viimeksi 18.1.2023