Kuvassa on neljän hankkeeseen osallistuvan kumppanin logot, Metsähallituksen, Humanistisen ammattikorkeakoulun, ELY-keskuksen ja Helsingin yliopiston

Hanketta veti Metsähallituksen Luontopalvelut. Muita hankekumppaneita oli mukana neljä.

Metsähallitus, Luontopalvelut

Metsähallituksen Luontopalvelut vastasi siitä, että hanke toimi kuten se on suunniteltu. Vastuullamme oli siis hankkeen yleinen johtaminen ja hankkeenlaajuinen viestinnän suunnittelu. Suuri osa hankkeen ennallistamistöistä tehtiin sellaisilla Natura 2000 -alueilla, joiden hallinnointi kuuluu Luontopalveluille. Luontopalveluilla on kokemusta kymmenien LIFE-hankkeiden sujuvasta toteuttamisesta.

Metsähallitus Metsätalous Oy

Metsätalous Oy vastasi valtion talousmetsissä tehtävistä töistä ja ennallistamisesta. Hankkeessa Metsätalouden työnä olivat lajien elinympäristön kunnostukset suojelualueiden välisissä osissa ja niiden ulkopuolella.

Hämeen ELY-keskus

ELY-keskusten merkitys yksityisten luonnonsuojelualueiden perustamisessa on suuri, ja ne myös ostavat sopivia alueita valtiolle luonnonsuojelualueiksi. Hankkeessa ostettiin uusia alueita ja perustettiin niistä yksityisiä luonnonsuojelualueita.

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoilla oli tärkeä rooli Beetles LIFE:n luonnonsuojeluviestin viemisessä suuren yleisön pariin. Opiskelijat suunnittelivat hankkeeseen tapahtumia, tempauksia ja muita keinoja saada uusia yleisöjä tutustumaan kovakuoriaisiin ja elinympäristöjen tilaan.

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa laserien hyödyntäminen mallinnuksessa ja mittauksissa on kansainvälistä huippuluokkaa. Ilmasta tehtävien laserkeilauksien avulla kartoitettiin kuolleen puun osuutta maastossa, mikä mahdollistaa uhanalaisten lajien elinympäristön paremman kartoituksen. Keilauksen teki tutkimusryhmä, joka kuuluu laserkeilauksen huippuyksikköön.

Metsähallituksen värillinen logo Humanistinen korkeakoulu Humak tunnus. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tunnus. Helsingin yliopiston tunnus.

Päivitetty viimeksi 23.11.2023