Etualan keloutuneessa puussa näkyy metsäpalon jälki. Taustalla kuusimetsää.
Metsäpalon jälki vanhassa puussa, Pyhä-Häkin kansallispuisto. Kuva: Upe Nykänen, retkeily KS.

Toimintaa

Ruunaan retkeilyalueella ennallistamispoltto auttaa metsäpaloista riippuvaisia lajeja (4.6.2020)

Beetles LIFE -hankkeen tavoite on parantaa uhanalaisten kohdelajien suojelua. Miksi suurten ympäristöuutisten aikana ja ilmastonmuutoskeskustelun keskellä huomio tulisi kiinnittää pieniin, selkärangattomiin lajeihin? Miksi näitä lajeja pitää suojella?

Syy suojeluun löytyy kovakuoriaisten asemasta asuinympäristössään: lajit ovat indikaattorilajeja eli ne ilmentävät metsäluonnon monimuotoisuutta ja luonnon tilaa. Suojelemalla indikaattorilajeja huolehditaan samalla laajasta kirjosta muitakin lajeja. Hankkeen ennallistamistyöt auttavat siis lukemattomia muita, erityisesti paahteista ympäristöä ja lahopuuta suosivia lajeja.

Hankkeen aikana lajeille lisätään suojelualuetta, ennallistetaan puustoisia soita, lisätään lahopuuta, vahvistetaan haavan tarjontaa kohdelajeille ja tehdään lukuisia ennallistamispolttoja. Hankkeessa perustetaan Harjulaan uusi yksityinen suojelualue, joka on kooltaan 40 hehtaaria. Erilaisilla Natura 2000 -alueilla puustoisia soita ennallistetaan yhteensä noin 290 hehtaaria, lahopuuta lisätään noin 100 ja haapajatkumoa edistetään 120 hehtaarin alueella.

Hankkeen selvästi suurin työ ovat metsän ennallistamispoltot, joita tehdään lähes 350 hehtaarin suuruisella alueella 16 eri paikassa. Eniten metsän ennallistamispolttoja tehdään Urho Kekkosen kansallispuiston alueella, jossa metsää ennallistetaan polttamalla 206 hehtaaria.

Ennallistamistyöt ovat lajeille tarpeellisia, koska niiden avulla luodaan metsää, jollaista ei nykyisen metsätalouden aikana juuri pääse syntymään. Kohdelajeille esimerkiksi luontoon jätetty kaatunut lahopuu, metsäpalojen aiheuttamat muutokset metsissä ja keloutumaan jätetyt puut ovat parhaita mahdollisia kotipaikkoja ja ruokailualueita.

Hankkeen kovakuoriaisille sopiva ympäristö ei ennallistamistöistä huolimatta synny kovin nopeasti, vaan hankkeen aikana tehtävät työt auttavat lajeja vasta jonkin ajan kuluttua.

Päivitetty viimeksi 12.6.2020