Julkaistu 28.6.2021

Urho Kekkosen kansallispuistossa kesällä hyönteisselvityksiä

Metsähallituksen Luontopalvelut tekee kesällä 2021 Urho Kekkosen kansallispuistossa hyönteisselvityksiä muun muassa ennallistamispolttokohteella sekä perinnebiotoopilla. Alueella on aiemmin tehty vain vähän hyönteiskartoituksia. Ajantasainen luontotieto on kaiken luonnonhoidon ja alueiden kestävän käytön perusta. Selvitystyötä maastossa tehdään aktiivisesti havainnoimalla hyönteishaavia heiluttaen, mutta myös asentamalla maastoon erilaisia hyönteispyydyksiä.

Laajassa Urho Kekkosen kansallispuistossa on aiemmin tehty vain muutamia hyönteisselvityksiä. Tämän kesän selvityksissä saadaan hitusen lisätietoa siitä, millaista hyönteislajistoa viihtyy Lapin perinnebiotoopeilla ja millaiset hyönteiset suuntaavat vastikään ennallistamispoltettuun pohjoisen metsään.

Perinnebiotoopit ovat yksi uhanalaisimmista ja runsaslajisimmista elinympäristöistä. Pohjoisten perinnebiotooppien hyönteislajisto tunnetaan kuitenkin huonosti. Kesällä asiaan saadaan pientä lisäselvyyttä, kun kansallispuiston eteläosan vanhan pihakentän lajistoa kartoitetaan.

Toinen kartoituskohde on vastikään ennallistamispoltettu metsäalue myös kansallispuiston eteläosassa, ja kolmas luonnontilainen metsä puiston länsiosassa. Kaikille kohteille viedään hyönteispyydyksiä. Ne tarkistetaan tietyin väliajoin, ja samalla myös tehdään lajistohavainnointia paikan päällä.

Ihminen seisoo kahden lähekkäisen puun välissä ja laittaa paikoilleen hyönteispyydystä, jossa purkki ja sen päällä tötterön muotoinen pyydys. Maastoa on poltettu.
Hyönteispyydystä asetetaan ennallistamiskohteen koealalle Urho Kekkosen kansallispuistossa. Kuva: Eerikki Rundgren.

Retkeilijä saattaa siis kansallispuistossa kulkiessaan kohdata hyönteishaavia heiluttavan luontokartoittajan tai maastoon asennettuja hyönteispyydyksiä. Pyydysten toivomme annettavan olla rauhassa. Selvityksiä tekevän luontokartoittajan hihaan sen sijaan voi tarttua vapaasti ja kysyä lisää tämän tekemästä työstä.

Ajantasainen luontotieto on kaiken luonnonhoidon ja alueiden kestävän käytön perusta.

Hyönteisselvitykset kuten muutkin luontokartoitukset ovat osa Metsähallituksen luonnonsuojelutehtäviä luonnonsuojelualueilla.

Ennallistamispoltetun alueen hyönteiskartoitus on osa EU:n rahoittamaa Beetles LIFE -projektia, jossa luodaan elinympäristöjä paloalueita vaativille harvinaisille hyönteisille. Näiden joukossa on myös useita Suomen kansainvälisiä vastuulajeja, joiden seurannasta, suojelusta ja tutkimuksesta meillä on erityinen vastuu.

Lisätietoa

Suunnittelija Eerikki Rundgren, Metsähallitus, Lapin Luontopalvelut, puhelin 050 3264816

Beetles LIFE -hankkeen tunnuskuva, piirrettyjä kovakuoriaisia
EU:n LIFE-tunnus.
Natura 2000 -tunnus.