Julkaistu 30.6.2022

Pahamaailman suojelualueella poltetaan metsää palolatikan ja muidenkin uhanalaisten hyödyksi

Suomussalmen Simunavaarassa poltetaan torstaina 30.6.2022 metsää luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Ennallistamistoimet toteuttaa Metsähallituksen Luontopalvelut osana Beetles LIFE -hanketta, jolla parannetaan kahdeksan uhanalaisen hyönteislajin elinympäristöjä. Luonnonkuloa jäljittelemällä metsään tuotetaan lisää lahopuuta. 

Suomussalmen ennallistamispoltto tehdään Hossan kylässä, Pahamaailman luonnonsuojelualueella sijaitsevassa Simunavaarassa. Poltto aloitetaan sään salliessa noin klo 12. Poltosta muodostuu runsaasti savua, joka voi näkyä pitkänkin matkan päässä joidenkin päivien ajan. Lähin asutus sijaitsee Hossan kylässä, linnuntietä noin 7–8 kilometrin päässä. Poltosta ilmoitetaan alueella maastokyltein. 

Simunavaarassa poltetaan 3,4 hehtaarin ala. Alueella on mäntyvaltaista metsää sekä kuusia ja sekametsää kasvavaa taimikkoa. Ennen suojelua alue on ollut metsätalouskäytössä ja siellä on tehty hakkuita viimeksi 1990-luvun alussa. Ennallistamispoltolla alueelle pyritään lisäämään lahopuuta, jota siellä nykyisellään on niukasti. 

Pohjoisissa havumetsissä on perinteisesti ollut säännöllisesti metsäpaloja, jolloin metsiin on syntynyt eri lahoamisvaiheessa olevaa puuainesta. Monet lajit ovatkin metsäpaloista riippuvaisia. 

– Pahamaailman ennallistamispoltolla pyritään auttamaan tällaisista lajeista esimerkiksi palolatikkaa sekä havu- ja mäntyhuppukuoriaista. Myös pystyynkuolleilla männyillä elävä lahokapo voi hyötyä poltossa syntyvistä kuolleista puista. Kaskikeiju puolestaan hyötyy palaneella puulla elävän sienilajiston ilmaantumisesta maahan kaatuneille rungoille, kertoo suojelubiologi Mervi Laaksonen Metsähallituksen Luontopalveluista. 

Pahamaailma on osa palojatkumoaluetta, johon kuuluvat myös Etelä-Kuusamon vanhat metsät ja Vieremänsuo. Palojatkumokohteilla järjestetään säännöllisesti polttoja, jotta varmistetaan eri ikäisen lahopuun syntyminen. 

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella ennallistetaan tänä kesänä polttamalla yhteensä 55 hehtaaria metsää valtion luonnonsuojelualueilla. 

Lisätietoja: 

Suojelubiologi Mervi Laaksonen, Metsähallitus, Luontopalvelut: mervi.laaksonen@metsa.fi, puh. 040 641 2851 

Beetles LIFE -hankkeen tunnuskuva, piirrettyjä kovakuoriaisia
EU:n LIFE-tunnus.
Natura 2000 -tunnus.