Julkaistu 6.6.2024

Metsähallituksen merituulivoimahankkeiden merenpohjan luotauksia jatketaan Perämerellä

Tänä kesänä merenpohjan luotauksia jatketaan Närpiön, Pyhäjoen ja Raahen alueilla sekä aloitetaan luotaamaan Kristiinankaupungin ja Seljänsuunmatalien (Raahen, Siikajoen ja Hailuodon) edustoilla. Luotaustiedot ovat osa Suomen aluevesille toteuttavien merituulivoimahankkeiden esivalmisteluja. Luotaukset toteuttaa Geologian tutkimuskeskus GTK.

Luotaukset käynnistyvät Närpiössä tällä viikolla ja siirtyvät Pyhäjoen, Raahen ja Siikajoen  edustalle kesäkuun puolivälin tienoilla. Elokuussa luotaukset jatkuvat Kristiinankaupungin edustalla. Yhden alueen luotaus kestää noin kolme viikkoa, mutta työ on hyvin sääriippuvaista.

Yksittäisen merituulivoima-alueen luodattava pinta-ala on noin 120–230 km². Vesisyvyys alueilla on pääosin noin 15–40 metriä. Luodattavat merituulivoima-alueet sijaitsevat yleisillä vesialueilla Pohjanlahdella.

Luotaustiedolla Metsähallitus pyrkii vauhdittamaan hankkeiden toteutusta tarjoamalla toimijoille tarkennettua tietoa muun muassa hankealueen merenpohjan syvyyksistä ja geologisista ominaisuuksista.

Luotaustiedon avulla merituulivoimatuotantoon varatuilta laajoilta merialueilta voidaan tunnistaa teknistaloudellisesti ja luontoarvojen kannalta parhaimmat alueet sekä merenpohjaan pystytettäville merituulivoimaloille että sähkönsiirtoon tarvittaville merikaapeleille.

Tutustu luotaustoimintaan YouTube-videolla viime kesän luotauksista, jossa Metsähallituksen ja Geologian tutkimuskeskuksen pääjohtajat seuraavat luotaustoimintaa Geomari-tutkimusaluksella. 

Lisätiedot

Ville Koskimäki, hankekehityspäällikkö, Metsähallitus, ville.koskimaki@metsa.fi, +358 40 536 9582

 

Lue aiemmat tiedotteet Metsähallituksen luotaustoiminnasta:

Metsähallituksen merituulivoimahankkeiden luotaukset etenevät | Metsähallitus (metsa.fi) 10.8.2023

Geologian tutkimuskeskus toteuttaa merenpohjan luotaukset Metsähallituksen merituulivoimahankkeissa | Metsähallitus (metsa.fi) 27.6.2023

Merenpohjan luotaukset Korsnäsin edustalla käynnistymässä | Metsähallitus (metsa.fi) 3.5.2022