Julkaistu 19.4.2023

Pyhäjoki hyväksyi merituulivoimapuiston kaavoitusaloitteen

Pyhäjoen kunta on hyväksynyt Metsähallituksen jättämän merituulivoimapuiston kaavoitusaloitteen, joka koskee Pyhäjoki-Raahen merituulivoimahanketta. Metsähallitus on jättänyt eri kunnille yhteensä viiden merituulivoimahankkeen kaavoitusaloitteet ja päättää hankkeiden kehitys- ja myyntijärjestyksen myöhemmin tänä vuonna.

”Valtuusto ja hallitus saivat hankkeesta hyvän ja seikkaperäisen selvityksen ja hyväksyimme kaavoitusaloitteen yksimielisesti”, Pyhäjoen kunnanjohtaja Matti Soronen sanoo.

“Pyhäjoki on tuulivoiman suurkunta, meillä on 114 maatuulivoimalaa. Merituulivoima on uusi lehti ja näemme sen merkittävänä tulevaisuuden energiantuotantomahdollisuutena”, Soronen jatkaa.

“Pyhäjoen kunnalla on valmius viedä kaava eteenpäin ja mahdollistaa merituulivoimapuiston rakentaminen”, Soronen sanoo.

Suomessa kunnat päättävät alueillaan sijaitsevien merituulivoimahankkeiden kaavoituksesta ja rakentamisesta. Tämä koskee myös valtion omistamia alueita. Metsähallitus puolestaan vastaa valtion alueiden kehittämisestä ja hankkeiden esiselvityksestä aluevesirajan sisäpuolella.

Kaavoituksen lisäksi merituulivoimahankkeiden kehittämisessä sovitetaan yhteen mm. valtionhallinnon toimijoiden näkemykset, tutkitaan merenpohjan rakenteita, mitataan alueen tuuliolosuhteita sekä selvitetään myöhemmässä YVA-menettelyssä ympäristövaikutuksia ja sähkönsiirron vaihtoehtoja. Merituulivoimapuiston lupaprosessit kestävät 5–7 vuotta.

Merituulivoimapuisto ei rajoita merialueen käyttöä veneilyyn, kalastukseen tai virkistykseen. Voimaloiden rakennusaikana alueella liikkumista rajoitetaan turvallisuussyistä. Merituulivoimahankkeelle vuokrattava alue säilyy valtion omistuksessa. Paikallinen kunta saa alueellaan sijaitsevien merituulivoimapuistojen kiinteistöverotulot hankkeen valmistuttua.

Pyhäjoen kunnan hyväksymä kaavoitusaloite on osa Metsähallituksen suunnitelmaa kehittää viisi uutta merituulivoimapuistoa avomerelle Pohjanmaan rannikkokuntien alueille. Pyhäjoen lisäksi kaavoitusaloitteet jätettiin Siikajoen ja Hailuodon kunnille sekä Raahen ja Närpiön kaupungeille ja Kristiinankaupungille. Näistä Siikajoki on jo hyväksynyt alueilleen suunniteltujen merituulivoimapuistojen kaavoitusaloitteet. Kehitettävien hankkeiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 6000 megawattia (MW).

Valtion merialueille suunniteltujen hankkeiden kehitys etenee tuulivoimapuistot rakentavien ja sähköntuotannosta vastaavien yritysten valintaan, kun kunnat ovat hyväksyneet kaavoitusaloitteet. Metsähallituksen tavoitteena on avata kahden hankkeen kilpailutus ja kumppanin valinta kansainvälisillä markkinoilla syys-lokakuussa tänä vuonna. Kilpailutuksen käynnistymisestä tiedotetaan erikseen myöhemmin.

Lisätietoja antavat:
Ville Koskimäki, hankekehityspäällikkö, Kiinteistökehitys, Metsähallitus puh. 0206 394 021,
sähköposti: ville.koskimaki@metsa.fi

Hanna Kaurala, viestintäpäällikkö, Kiinteistökehitys, Metsähallitus, puh. 0206 394 239,
sähköposti: hanna.kaurala@metsa.fi

Lue lisää Metsähallituksen merituulivoimakehityksestä nettisivuilta osoitteessa:
https://www.metsa.fi/vastuullinen-liiketoiminta/tuulivoima/merituulivoimassa-suuret-mahdollisuudet/

Tilaa Metsähallituksen merituulivoiman uutiskirje osoitteessa
https://offshorewindpower-uutiskirje.metsa.fi/