Julkaistu 26.6.2024

Metsähallituksen merituulivoimahankkeiden luontoselvitykset alkavat Närpiön, Pyhäjoen ja Raahen edustalla

Metsähallituksen Edith- ja Ebba- merituulivoimahankkeiden luontoselvitykset käynnistyvät Närpiön, Pyhäjoen ja Raahen edustalla. Kesän ja syksyn 2024 aikana kartoitetaan alueen linnuston ja pohjaeläimistön nykytilaa sekä merialueen virtausolosuhteita ja veden laatua. Selvityksistä vastaavat hankkeisiin valitut ympäristökonsultit, Ramboll (Edith) ja Sitowise (Ebba).

Pyhäjoella ja Raahessa selvityksiä tehdään sekä avomerellä että rannan läheisyydessä. Närpiössä selvitykset keskittyvät avomerelle hankealueelle. Rannan läheisyydessä tehtävät ympäristöselvitykset liittyvät sähkönsiirtoreittien kartoittamiseen. Sähkönsiirtoreittejä ei ole vielä päätetty.

Luontoselvitysten kenttätyöt tehdään kasvukauden aikana silloin, kun vesikasvit voidaan tunnistaa helposti. Ranta-alueiden tutkimus sisältää myös uhanalaisten kasvilajien ja elinympäristöjen kartoittamista, jolloin biologit kahlaavat ja sukeltavat lähellä rantaa. Näytteenottopisteet sijaitsevat kuitenkin kauempana rannasta. Tutkimustuloksia hyödynnetään myöhemmin alkavissa Ympäristövaikutusten arviointi -menettelyissä (YVA) ja kaavoitusprosessissa.

Lisätiedot:

Ebba-hankkeeseen liittyen Sami Piippo, projektijohtaja, Metsähallitus, p. +358 40 587 5428

Edith-hankkeeseen liittyen Hanna Tuominen, tuulivoima-asiantuntija, Metsähallitus, p. +358 40 648 5980