Julkaistu 26.4.2023

Raahe hyväksyi merituulivoimapuistojen kaavoitusaloitteet

Raahen kaupunki on hyväksynyt Metsähallituksen jättämät merituulivoimapuistojen kaavoitusaloitteet, jotka koskevat Pyhäjoki-Raahen ja Seljänsuunmatalan läntistä merituulivoimahanketta. Metsähallitus on jättänyt eri kunnille yhteensä viiden merituulivoimahankkeen kaavoitusaloitteet ja päättää hankkeiden kehitys- ja myyntijärjestyksen myöhemmin tänä vuonna.

”Suhtaudumme merituulivoimahankkeisiin tosi myönteisesti ja olemme mukana niiden kehittämisessä”, kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen sanoo. ”Hankkeet ovat tärkeitä kaupungin elinvoiman kannalta ja ne nähdään oikein hyvänä talouden tasapainottamisenkin näkökulmasta”, Mikkola-Riekkinen jatkaa.

”Raahe on ollut ensimmäisten joukossa kehittämässä maatuulivoimaa ja meillä on siten jo pitkä kokemus tuulivoimasta maankäytön suunnittelussa”, Raahen kaupungin kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo kertoo.

”Näen, että Raahe on ihan vihreän energian kehittämisen keskiössä ja vihreä siirtymä on kirjattu strategiaammekin. Haluamme olla hakemassa ratkaisuja”, Syrjäpalo sanoo.

Suomessa kunnat päättävät alueillaan sijaitsevien merituulivoimahankkeiden kaavoituksesta ja rakentamisesta. Tämä koskee myös valtion omistamia alueita. Paikallinen kunta saa alueellaan sijaitsevien merituulivoimapuistojen kiinteistöverotulot hankkeen valmistuttua. Metsähallitus puolestaan vastaa valtion alueiden kehittämisestä ja hankkeiden esiselvityksestä aluevesirajan sisäpuolella.

Kaavoituksen lisäksi merituulivoimahankkeiden esikehityksessä sovitetaan yhteen mm. valtionhallinnon toimijoiden näkemykset, tutkitaan merenpohjan rakenteita, mitataan alueen tuuliolosuhteita sekä selvitetään myöhemmässä YVA-menettelyssä ympäristövaikutuksia ja sähkönsiirron vaihtoehtoja. Merituulivoimapuiston lupaprosessit kestävät 5–7 vuotta.

Merituulivoimapuisto ei rajoita merialueen käyttöä veneilyyn, kalastukseen tai virkistykseen. Voimaloiden rakennusaikana alueella liikkumista rajoitetaan turvallisuussyistä. Merituulivoimahankkeelle vuokrattava alue säilyy valtion omistuksessa.

Raahen kaupungin hyväksymät kaavoitusaloitteet ovat osa Metsähallituksen suunnitelmaa kehittää viisi uutta merituulivoimapuistoa avomerelle Pohjanmaan rannikkokuntien alueille. Raahen lisäksi kaavoitusaloitteet jätettiin Pyhäjoen, Siikajoen ja Hailuodon kunnille sekä Närpiön kaupungille ja Kristiinankaupungille. Näistä Siikajoki ja Pyhäjoki ovat jo hyväksynyt alueilleen suunniteltujen merituulivoimapuistojen kaavoitusaloitteet. Kehitettävien hankkeiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 6000 megawattia (MW).

Valtion merialueille suunniteltujen hankkeiden kehitys etenee tuulivoimapuistot rakentavien ja sähköntuotannosta vastaavien yritysten valintaan, kun kunnat ovat hyväksyneet kaavoitusaloitteet. Metsähallituksen tavoitteena on avata kahden hankkeen kilpailutus ja kumppanin valinta kansainvälisillä markkinoilla syys-lokakuussa tänä vuonna. Kilpailutuksen käynnistymisestä tiedotetaan erikseen myöhemmin.

Lisätietoja antavat:
Ville Koskimäki, hankekehityspäällikkö, Kiinteistökehitys, Metsähallitus puh. 0206 394 021,
sähköposti: ville.koskimaki@metsa.fi

Hanna Kaurala, viestintäpäällikkö, Kiinteistökehitys, Metsähallitus, puh. 0206 394 239,
sähköposti: hanna.kaurala@metsa.fi

Lue lisää Metsähallituksen merituulivoimakehityksestä nettisivuilta osoitteessa:
https://www.metsa.fi/vastuullinen-liiketoiminta/tuulivoima/merituulivoimassa-suuret-mahdollisuudet/

Tilaa Metsähallituksen merituulivoiman uutiskirje osoitteessa
https://offshorewindpower-uutiskirje.metsa.fi/